Spolupatričnosť, ktorá umožňuje kráčať ďalej životom

IMG_20180228_125453709_HDR-Copy

Milí a drahí darcovia, menovaní aj anonymní.

Všetkým Vám, ktorí ste mi prispeli akoukoľvek čiastkou pre moju pomoc touto cestou srdečne, vrúcne a úprimne z hĺbky môjho srdca ĎAKUJEM. Vďaka vám som prežil nielen Vianoce, ale aj obdobie pred nimi a po nich.

IMG_20180228_125453709_HDR-Copy

 

Hlavne som našiel pokoj v duši, že som mohol vyplatiť dlh na stravnom, ktorý som mal voči donáškovej službe obedov vo výške 286,00 eur. Po dlhej dobe krutých bolestí kvôli ktorým som nespával ani po liekoch, som si mohol dovoliť kúpiť veľmi potrebnú kĺbovú výživu a hlavne lieky predpísané lekárom, aby som prežil Sviatky. Vyplatiť si časť dlhov, ktoré som mal voči bane aj nebankovým spoločnostiam a kúpiť si troška viac potravín, hygienických a čistiacich potrieb a nebyť tak odkázaný na pomoc známych, ale postaviť sa ako – tak na vlastné nohy.

Ešte stále nemám chladničku a hlavne okuliare, ktoré stoja okolo 500 eur tie čím lacnejšie. Jednoducho lekár mi povedal, že potrebujem špeciálne sklá, ktoré vyrábajú ma objednávku len v B. Bystrici a Bratislave. Tiež by som rád zasa aspoň pár desiatkami eur si znížil podlžnosti voči veriteľom, aby som predišiel exekúciám. Trápi ma, že sa mi nepodarilo doposiaľ nájsť prácu vhodnú k môjmu zdravotnému stavu.

Vďaka vašej podpore nie som odkázaný na dni bez jedla iba na pitnom režime. Touto cestou sa chcem rovnako srdečne a úprimne poďakovať aj ďalším darcom, ktorí sa o mojej situácii dozvedeli prostredníctvom vášho portálu Ľudia ľudom.

Spoločnými silami každý, v rámci svojich možnosti, mi pomáhate preklenúť existenčnú a finančnú krízu. Modlím sa za vás, aby Pán Boh vám žehnal vo všetkom dobrom, hlavne zdraví, šťastí, ale aj vo financiách, pretože ja vám nemám odkiaľ a ako opätovať vašu dobrotu. Za to sa ale snažím aj ja v rámci mojich možností a potrieb pomáhať ľuďom okolo seba, síce nie finančne, ale ako človek. Preto ešte raz vám všetkým srdečne a úprimne ĎAKUJEM. BOH NECH VÁM ŽEHNÁ a rozhojní z duchovného ale aj finančného bohatstva, jeho milosti a nekonečnej lásky. S úctou a vďakou: Ján Šulko.


Ján Šulko podporuje výzvy

Image 100

Prosím o urgentnú pomoc. Som vo finančnej tiesni, núdzi v boji o prežitie.

Som na okraji existenčnej finančnej likvidácie nie vlastnou vinou. Od detstva trpím chorobami. Žijem sám, nemám žiadnu rodinu, invalidný dôchodok je veľmi nízky a do práce vhodnej zdravotnému stavu ma nezobrali. Preto prosím urgentne o pomoc na základné životné potreby, jedlo a lieky a nové okuliare - sklá v hodnote cca 1.200 eúr a mnohé ďalšie veci nezbytné pre život.

Podporiť výzvu

Image 14

Doplatok za auto

Milí darcovia veľmi pekne vás prosíme o pomoc pri doplatku za auto.To naše už dosluhuje je viac v servise ako ho využivame .čiastku nam prispeje štát niečo malo sme našetrili...

Podporiť výzvu

Image 19

Zbierka na handbike pre Radomíra

S prosbou o pomoc splniť sen sa obraciam na všetkých ľudí s veľkým srdcom....

Podporiť výzvu

Image 5

Keď túžba je viac ...

Volám sa Zuzana a prosím o pomoc dobrých ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť ....

Podporiť výzvu