Spolupatričnosť, ktorá umožňuje kráčať ďalej životom

IMG_20180228_125453709_HDR-Copy

Milí a drahí darcovia, menovaní aj anonymní.

Všetkým Vám, ktorí ste mi prispeli akoukoľvek čiastkou pre moju pomoc touto cestou srdečne, vrúcne a úprimne z hĺbky môjho srdca ĎAKUJEM. Vďaka vám som prežil nielen Vianoce, ale aj obdobie pred nimi a po nich.

IMG_20180228_125453709_HDR-Copy

 

Hlavne som našiel pokoj v duši, že som mohol vyplatiť dlh na stravnom, ktorý som mal voči donáškovej službe obedov vo výške 286,00 eur. Po dlhej dobe krutých bolestí kvôli ktorým som nespával ani po liekoch, som si mohol dovoliť kúpiť veľmi potrebnú kĺbovú výživu a hlavne lieky predpísané lekárom, aby som prežil Sviatky. Vyplatiť si časť dlhov, ktoré som mal voči bane aj nebankovým spoločnostiam a kúpiť si troška viac potravín, hygienických a čistiacich potrieb a nebyť tak odkázaný na pomoc známych, ale postaviť sa ako – tak na vlastné nohy.

Ešte stále nemám chladničku a hlavne okuliare, ktoré stoja okolo 500 eur tie čím lacnejšie. Jednoducho lekár mi povedal, že potrebujem špeciálne sklá, ktoré vyrábajú ma objednávku len v B. Bystrici a Bratislave. Tiež by som rád zasa aspoň pár desiatkami eur si znížil podlžnosti voči veriteľom, aby som predišiel exekúciám. Trápi ma, že sa mi nepodarilo doposiaľ nájsť prácu vhodnú k môjmu zdravotnému stavu.

Vďaka vašej podpore nie som odkázaný na dni bez jedla iba na pitnom režime. Touto cestou sa chcem rovnako srdečne a úprimne poďakovať aj ďalším darcom, ktorí sa o mojej situácii dozvedeli prostredníctvom vášho portálu Ľudia ľudom.

Spoločnými silami každý, v rámci svojich možnosti, mi pomáhate preklenúť existenčnú a finančnú krízu. Modlím sa za vás, aby Pán Boh vám žehnal vo všetkom dobrom, hlavne zdraví, šťastí, ale aj vo financiách, pretože ja vám nemám odkiaľ a ako opätovať vašu dobrotu. Za to sa ale snažím aj ja v rámci mojich možností a potrieb pomáhať ľuďom okolo seba, síce nie finančne, ale ako človek. Preto ešte raz vám všetkým srdečne a úprimne ĎAKUJEM. BOH NECH VÁM ŽEHNÁ a rozhojní z duchovného ale aj finančného bohatstva, jeho milosti a nekonečnej lásky. S úctou a vďakou: Ján Šulko.


Ján Šulko podporuje výzvy

Image 100

Prosím o urgentnú pomoc. Som vo finančnej tiesni, núdzi v boji o prežitie.

Som na okraji existenčnej finančnej likvidácie nie vlastnou vinou. Od detstva trpím chorobami. Žijem sám, nemám žiadnu rodinu, invalidný dôchodok je veľmi nízky a do práce vhodnej zdravotnému stavu ma nezobrali. Preto prosím urgentne o pomoc na základné životné potreby, jedlo a lieky a nové okuliare - sklá v hodnote cca 1.200 eúr a mnohé ďalšie veci nezbytné pre život.

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu