Aukcia portrétov ľudí z ulice pomôže s vybudovaním denného centra pre bezdomovcov

Nočná návšteva

OZ Vagus v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk vyhlasuje aukciu umeleckých portrétov ľudí bez domova, ktoré vznikli počas výkonu terénnej sociálnej práce združenia. Výťažok poputuje na rekonštrukciu budovy, v ktorej vznikne nový projekt – prvé denné centrum pre ľudí bez domova v centre Bratislavy, na Mýtnej ulici.

 

 

Denné centrum bude poskytovať ľuďom bez domova možnosť stráviť zmysluplne svoj deň. Budú sa môcť osprchovať, získať čisté šatstvo, nechať sa ošetriť a dostanú sociálne poradenstvo. Ďalšia úroveň služieb bude zameraná na návrat ľudí bez domova do bežnej spoločnosti. Prostredníctvom integračných služieb si budú môcť nájsť prácu, vyskúšať si prácu na chránených pracovných miestach a postupne sa tak dostať z ulice. Klientom OZ Vagus poskytne šancu nájsť si prácu a ubytovanie.

 

OZ Vagus získalo budovu na Mýtnej ulici do prenájmu od Magistrátu hl. mesta Bratislava po dobu 10 rokov za jedno euro ročne. Na sprevádzkovanie denného a integračného centra je potrebná rekonštrukcia budovy, ktorá bude celkovo stáť približne 50 000 eur. Na stavebných prácach v dennom centre budú zamestnaní aj samotní ľudia bez domova.

 

Združenie Vagus prevádzkuje projekt Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova. Tento projekt ročne pomôže tisícke ľuďom bez domova v Bratislave priamo tam, kde žijú. Spojením existujúceho projektu Streetwork a pripravovaného projektu denného centra vznikne efektívna forma pomoci ľuďom bez domova.

 

Umelecké portréty môžu záujemcovia dražiť tu. Projekt charitatívnych e-aukcií, ktorý pred niekoľkými dňami spustil darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, umožňuje príjemcom získať ďalšie zdroje financovania, pričom darcom za ich príspevok ponúkajú možnosť získať zaujímavé predmety v elektronickej aukcii. Na aukcie.ludialudom.sk sa dražia nielen umelecké diela, spotrebný tovar, ale aj stretnutia so zaujímavými osobnosťami, rôzne zážitky ako napríklad návštevy exkluzívnych miest.

 

Portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje jednotlivcom i organizáciám jednoducho a zadarmo zverejniť výzvu na podporu a oslovovať ňou darcov v online prostredí. Tí môžu dobré projekty či ľudí v núdzi jednoducho podporiť priamo cez internet, najmä prostredníctvom internetbankingu, či zo svojej platobnej karty. Darcovia majú zároveň právo kontrolovať, ako bolo s ich príspevkami naložené a majú k dispozícii všetky kontakty na príjemcov. Celý proces darovania navyše prebieha pod verejnou kontrolou priamo na webe.


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 24

Mesiac bez sprchy

Viete aký to je pocit mesiac sa nesprchovať? Ľudia bez domova áno. Pomáhame ľuďom bez domova vyzerať a cítiť sa lepšie. S Vašou podporou zriadime HYGIENICKÉ CENTRUM a zlepšíme ľuďom bez domova život. Zriadením štyroch spŕch poskytneme hygienu 100 ľuďom týždenne v našom pripravovanom zariadení na Mýtnej ulici v Bratislave.

Podporiť výzvu

Image 1

Komunitná nadácia Bardejov

Hlavným poslaním Komunitnej nadácie Bardejov je spájať ľudí v záujme riešenia ich spoločných problémov, posilniť a poukázať na schopnosti obyvateľov mesta riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami. Tieto ciele sa snažíme...

Podporiť výzvu

Image 12

Rozprávkové knihy s ilustráciami detí z detského domova

Vážení a milí darcovia, projekt rozprávkových kníh s ilustráciami detí z detského domova je na Slovensku zatiaľ jedinečný. Každý darca z tohto portálu získa ako poďakovanie nielen rozprávkové knihy a...

Podporiť výzvu

Image 1

Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku

ZEDB je občianske združenia, ktorého členovia sú tí, ktorí navštevovali a prijali výchovu v saleziánskych strediskách. Exallievi sú saleziánski odchovanci, ktorí sa snažia sa robiť spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím...

Podporiť výzvu