Čo robia v Čo Robím?

corobim

Projekt ČO ROBÍM je ideálnym nástrojom pre všetkých tých, ktorí hľadajú svoje uplatnenie po skončení štúdia. So Zuzanou Suchovou, manažérkou portálu, sme sa porozprávali nielen o samotnom projekte, ale aj jeho budúcnosti, či prepojení na cieľové skupiny vďaka účasti na tohtoročných Profesia Days.

 

Skúste stručne charakterizovať o čom je váš projekt – ČO ROBÍM.

Sme online videoknižnica povolaní. Vytvorili sme nástroj pre študentov, rodičov a školy, s ktorým budú môcť pracovať pri výbere ďalšieho štúdia, povolania. Pomôžeme im vytvoriť si reálnu predstavu, ako vyzerá práca vedeckého pracovníka, ITčkára, obchodníka, podnikateľa, živnostníka, remeselníka, učiteľa, robotníka… Aké znalosti a zručnosti potrebujú mať. Akú školu potrebujú vyštudovať. Ako vyzerá pracovný deň či aké obmedzenia toto povolanie prináša. Vďaka krátkym videám získajú prehľad o jednotlivých kariérnych cestách, ktoré ľudia museli prejsť a tým si budú môcť lepšie naplánovať tú svoju.

 

Boli ste jedným z víťazov projektu ReŠtart Slovensko. Skúste povedať, v akom štádiu ste teraz a čo sa od súťaže u vás zmenilo.

Založili sme občianske združenie po Škole. Nakoniec sme ustúpili MV SR a zvolili sme slovenský názov združenia, aby sme neprišli o spolupráce, na ktorých pracujeme už niekoľko týždňov. Veľmi sa tešíme, že sa nám ozývajú rôzne spoločnosti, a chcú s nami spolupracovať, lebo sa im projekt páči a vidia v ňom potenciál.

 

Ako ste naložili s výhrou a k čomu vám dopomohla?

Výhru sme si rozdelili na tri kôpky :). Jedna časť bude použitá na natáčanie videí, druhá na úpravy webu a vývoj aplikácie Na aké povolanie sa hodím, tretia na marketingovú komunikáciu. V podstate ich máme ešte všetky na účte. Čakáme prvé faktúry od dodávateľov služieb.

 

Aké vízie máte s vašim projektom do budúcna?

Chceme byť plnohodnotným partnerom pri poskytovaní informácií o budúcej kariére, a prvým miestom, na ktoré sa mladí ľudia obrátia, keď sa začnú zaujímať o svoje budúce povolanie. Budeme študentom prinášať rôzne kariérne príbehy, aby sa vedeli lepšie zorientovať na trhu práce, správne sa rozhodnúť. Firmám, ktoré potrebujú efektívne regulovať prílev kvalitnej pracovnej sily a chcú primárne zamestnávať ľudí z regiónu v ktorom pôsobia, ponúkame možnosť stať sa členom klubu čo Robím. To znamená, že budeme pokračovať v natáčaní videí, aby sa naša knižnica plnila. S tým súvisí aj zdokonaľovanie web stránky a jej obsahu. Tiež veríme, že sa nám rozbehnú spolupráce s firmami a inými subjektmi, na ktorých už dlhšie pracujeme.


S vašim projektom sa zúčastnite aj tohtoročných PROFESIA DAYS. Čo od toho očakávate?

Prodesia days vnímame ako výbornú príležitosť dať o sebe vedieť našej cieľová skupine a zároveň aj spoločnostiam, ktoré si rôznymi spôsobmi plánujú ľudské zdroje. Okrem toho tam budeme testovať našu aplikáciu Na aké povolanie sa hodím, ktorú pripravujeme v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VUDPaP). Aplikácia má uľahčiť mladým ľuďom výber budúceho zamestnania. Nie je to len psychologický test, ale aj hra, ktorá má pomôcť žiakom zorientovať sa vo svojich záujmoch a viesť ich k samostatnému vyhľadávaniu informácií o školách a povolaniach súvisiacich s oblasťami, v ktorých dosiahli najvyššie počty bodov na internete a v printových médiách. Metodika prispieva k formovaniu obrazu o sebe. Je východiskom pri rozhodovaní o vlastnom kariérnom smerovaní, formulovaní krátkodobých a dlhodobých plánov. Po jej zverejnení bude užitočnou pomôckou žiakom, študentom, učiteľom, výchovným poradcom i širokej verejnosti.

 

 


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 63

Reštart budúcnosti mladých ľudí

KAŽDÝ Z NÁS STÁL PRED OTÁZKAMI, AKÝM SMEROM ÍSŤ, ČO ROBIŤ. PREDSTAVTE SI, ŽE BY STE V OBDOBÍ ROZHODOVANIA MALI K DISPOZÍCII ONLINE VIDEOKNIŽNICU POVOLANÍ DOSTUPNÚ NA PÁR KLIKNUTÍ. REÁLNI ĽUDIA, REÁLNY ČAS, REÁLNE INFORMÁCIE O POVOLANÍ. AKÉ BY TO BOLO? JEDNODUCHŠIE, VŠAK? POMôžte mladým ľudom reštartovať ich budúcnosť darovaním a hlasovaním za náš projekt. Srdečná vďaka.

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu