Dá sa rovnosť a tolerancia zlepšiť webom či apkou?

My v tíme ReŠtart Slovensko si myslíme, že áno. Aj preto sme k minuloročným témam súťaže pridali aj rovnosť a toleranciu.

ReŠtart Slovensko je súťaž zameraná na hľadanie online riešení pre rôzne problémy spoločnosti, ako sú verejný priestor, transparentnosť, antikorupcia, efektívne spravovanie či právny štát. Novou témou druhého ročníka ReŠtartu je rovnosť a tolerancia. Pre potreby súťaže zahŕňa najmä pomoc sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva, rozvoj národnostných menšín na SR, prispievanie k rovnosti príležitostí, potláčanie sexuálneho násilia na ženách a obchodovanie s ľuďmi, tlmenie prejavov podnecujúcich nenávisť – “Hate speech”, extrémizmu, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu…

Mnohí si pod riešením problémov v týchto oblastiach predstavia hlavne terénnu prácu, málokto si vie predstaviť, ako by mohlo byť nápomocné online prostredie. Že webom a aplikáciou možno riešiť aj problémy týkajúce sa rovnosti a tolerancie, dokazuje niekoľko nasledujúcich príkladov zo zahraničia i od nás.

Hate speech

Aktuálnym problémom porušovania ľudských práv sú v súčasnosti čoraz častejšie nenávistné prejavy – “hate speech”. Na sociálnych sieťach, v diskusiách i na rôznych webových stránkach diskriminujú, ubližujú, znižujú spoločenský status. A keďže internet sa stal miestom ich výskytu, práve tu je aj miesto na boj s nimi.

V júli roku 2012 spustil Institute for Sexual Minority Studies and Services, University of Alberta webovú stránku www.nohomophobes.com. Monitoruje odkazy na tweeteri a vyberá tie, v ktorých sa vyskytujú homofóbne výrazy. Cieľom stránky, je nastaviť spoločnosti zrkadlo a poukázať na to, že homofóbne výrazy sú v bežnej reči používané oveľa častejšie, ako by sme predpokladali, o čom svedčia aj denné, mesačné a celoročné štatistiky zverejnené na stránke.

Online prejavy nenávisti mapuje aj projekt študentov Humboldt State University, v ktorom analyzovali  viac než 150 tisíc tweetov, ktoré obsahovali “hate speech”. Výsledkom je interaktívna mapa výskytu homofóbnych, rasistických a intolerantných tweetov – Geography of Hate – http://users.humboldt.edu/mstephens/hate/hate_map.html#

 

Obchodovanie s ľuďmi

Jedným z najvýnosnejších nelegálnych obchodov na svete je obchod s ľuďmi.  Austrálska nezisková organizácia Abolishion v boji proti obchodovaniu s ľuďmi využíva aj tri mobilne aplikácie. Prvou je vzdelávacia aplikácia zameraná na zlepšenie povedomia o obchodovaní s ľuďmi (Traffiking in Persons) –  skvelý príklad ako priniesť ľuďom informácie o tejto téme, druhá (Slavery Footprint) je vlastne kvízom, pomocou ktorého si vypočítate, koľko otrokov musí pracovať, aby ste si zaistili svoj spôsob života a pomocou tretej (Free2Work) si zase môžete overiť, či tovar, ktorý kupujete nepochádza od firiem, ktoré využívajú otrockú prácu.

Ani v našich končinách nie je v téme obchodovania s ľuďmi nezvyčajné využívanie online prostredia. “Myslím, že v témach, kde pracujeme na zmene postojov, nestačí len jeden informačný kanál,” hovorí Zuzana Vatráľová, riaditeľka medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktorá sa venuje aj  obchodovaniu s ľuďmi. “V prevencii v téme obchodovanie s ľuďmi sa nám osvedčili najmä osobné stretnutia, besedy či informačná linka. U mladých ľudí je však dôležité, aby mali po ruke informačné nástroje, ktoré si nájdu, keď potrebujú. A to sú aj sociálne siete, web, leták alebo odznak.” Príkladom pôsobenia IOMu v online prostredí je aj stránka www.bezpecnecestovanie.iom.sk. “Aplikácia pre mobil by určite bola prínosom, budeme o tom rozmýšľať,” dodáva Zuzana Vatráľová.

Sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva

Fungujúci príklad využitia online prostredia na pomoc sociálne vylúčeným skupinám obyvateľov nemusíme chodiť hľadať do zahraničia.  U nás je ním napríklad webová stránka www.romovia.sme.sk. Nájdete tu nielen tematické spravodajské články a príbehy, ale množstvo ďalších informácií (dokumenty, prehľad o grantových výzvach týkajúcich sa rómskej problematiky, mapy a prehľady…), svet Rómov môžete spoznať aj cez objektív kamery a pozrieť si zaujímavé dokumenty, filmy a rozhovory.

Ak vás príklady využitia webov či aplikácií inšpirovali a viete, ako by ste online prostredie vedeli využiť na riešenie problémov či už v oblasti rovnosť a tolerancia alebo niektorej z ďalších tém ReŠtartu, nenechávajte svoj nápad v “šuflíku”. Na stránke www.restart.ludialudom.sk vyplňte jednoduchý formulár a možno práve váš nápad získa niektoru z troch 5-tisícových cien na rozbeh projektu. Termín uzávierky je 22.10.2013.

Druhý ročník súťaže Reštart Slovensko realizuje Centrum pre filantropiu vďaka podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Centrum pre filantropiu je nezisková organizácia, ktorá už od roku 2002 prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti a kultivácii darcovstva na Slovensku.

Kontakt: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava, 0918/ 905 801, www.cpf.sk

email: lacko@changenet.skbrezinska@changenet.sk

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu