Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu?

Foto Profesia days01

Dnes už asi každý vie, čo je to dobrovoľníctvo. Že je to jeden z nástrojov, ako pomáhať, ako sa angažovať, byť aktívny v komunite. A že dobrovoľníci vykonávajú túto činnosť bez nároku na finančnú odmenu.

Vedeli ste však, že dobrovoľníctvo môže byť aj krokom k získaniu zamestnania?

Dobrovoľnícku skúsenosť firmy oceňujú!

Opýtali sme sa zamestnávateľov, ľudí z oddelení ľudských zdrojov, ako sa pozerajú na uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú skúsenosti s dobrovoľníckou prácou. Položili sme im otázku, či má takáto skúsenosť váhu pri prijímaní nového zamestnanca.

Niektorí personalisti berú dobrovoľníctvo ako súčasť praxe a oceňujú ju najmä pri absolventoch:

„Dobrovoľnícka práca je pre nás rovnako zaujímavou skúsenosťou ako full time pracovná skúsenosť. Najmä pri absolventoch, ktorí nemajú predošlú prax. Rovnako aj z hľadiska motivácie, prečo si vybrali práve danú aktivitu/krajinu/oblasť. Dobrovoľníctvo je zaujímavou skúsenosťou, ktorá rozvíja kandidátov aj v iných oblastiach, ktoré môžu byť prínosné pre budúcu pracovnú skúsenosť.“ Zuzana Valková, HR Recruiter IBM International Services Centre

„Pri posudzovaní uchádzačov na trhu práce okrem iného oceňujeme aj prax v oblasti dobrovoľníckej práce. Títo uchádzači dokazujú, že majú nielen finančnú motiváciu pri hľadaní práce. Osobne si myslím, že tento typ skúsenosti môže uchádzačovi o zamestnanie len pomôcť.“ Radoslav Sekerka, Regional Director for Slovakia, Czech republic, Hungary and Poland DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

„Dobrovoľnícke aktivity môžu byť plusom. Najmä v prípade, ak súvisia s oblasťou, v ktorej uchádzač hľadá uplatnenie.“ Vladimír Machalík, hovorca spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.

Pre ľudí z HR oddelení je dobrovoľnícka skúsenosť prejavom vyzretej osobnosti, ktorá má záujem o dianie okolo seba a je nositeľom pozitívnych hodnôt.

„Každý človek, ktorý sa venuje dobrovoľnej práci pre svoje okolie a nezištne pomáha v neziskových projektoch, je podľa našej skúsenosti tímový hráč s pozitívnym pohľadom na život. Takíto kolegovia sú v práci zodpovednejší, tvorivejší a väčšinou tvoria tmel kolektívu. Aj v zamestnaní bývajú motorom dobrovoľníctva pre ďalších kolegov a propagátorom takýchto aktivít pre vedenie spoločností.“ Michal Hrabovec, spoluzakladateľ a prezident spoločnosti Anasoft

„Dobrovoľnícku prácu považujeme za veľmi pozitívnu skúsenosť u uchádzačov, ktorá zväčša svedčí o charakterovom nastavení daného človeka. V kombinácii so splnením ostatných kľúčových požiadaviek na konkrétnu pozíciu môže znamenať vynikajúce šance pri uchádzaní o zamestnanie v našej spoločnosti.“ Petra Májová, Human Resources Department, Lyreco Czech republic, Austria, Slovakia, Hungary

„Prácu dobrovoľníkov si v dnešnom uponáhľanom svete vysoko cením. Byť ochotný z vlastnej vôle a bez akejkoľvek kompenzácie pomáhať druhým, je bezpochyby vznešený cieľ, ktorý okrem pocitu sebarealizácie a spolupatričnosti prináša prínos, napr. aj v podobe získaných nových pracovných skúseností a zručností.“ Iveta Táborová, vedúca OĽZ, DanubiaTel, a.s.

Viacerí respondenti v odpovediach uvideli, že sa s dobrovoľníckou skúsenosťou u uchádzačov stretávajú pomerne zriedkavo. Neuvedomujúc si jej dôležitosť si skúsenosť s dobrovoľníctvom neuvedú v životopise a zamestnávatelia sa o nej dozvedia až na základe osobného pohovoru.

„Skúsenosti a schopnosti nadobudnuté počas vykonávania dobrovoľníckej práce by si uchádzači o zamestnanie určite nemali zabudnúť napísať do životopisu. Pre uchádzača o zamestnanie je skúsenosť s dobrovoľníckou prácou veľmi pozitívnym faktorom, ktorý mu zvyšuje šancu nájsť si zamestnanie. Ľudia, ktorí sa venujú dobrovoľníckym aktivitám, sú v očiach personalistov vnímaní ako ľudia so záujmom o dianie v ich okolí a zároveň ako zamestnanci, ktorých prvotnou motiváciou pre prácu nie sú peniaze, ale vyššie hodnoty, ako napríklad sebarealizácia.“ Zora Vajsochrová Trnková, Senior Account Manager, Profesia.sk

Nezabudnite sa teda na pohovoroch svojou dobrovoľníckou skúsenosťou pochváliť!

Záverečný odkaz sme pre vás zveršovali:

Dobrovoľníčiť treba,

dá vám to veľa

v dnešnej dobe to ocenia

aj zamestnávatelia.  :)

 


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 7

BEZPEČNÁ ZÓNA NA ROZHOVOR

Združenie STORM od roku 2003 pracuje s ľuďmi v náročných či krízových životných situáciách na základe nízkoprahovej filozofie. Našim cieľom je zlepšiť kvalitu života týchto ľudí a ponúknuť im pomoc a tiež ponúknuť pomoc ich rodinám či širokému okoliu - obyvateľom miest a obcí na Slovensku. Prostredníctvom osvetových aktivít pre tieto cieľové skupiny chceme inovačnou a pútavou formou priblížiť témy, ktoré ovplyvňujú a pôsobia na kvalitu života mnohých ľudí. Použitím preventívnych a sociálnych služieb chceme ponúkať bezpečnejšie a zodpovednejšie alternatívy životného štýlu a vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu.

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu