Dobrovoľníctvom môžeme získať viac, než dáme

dobrovoľníci

Zákon č. 406 z 21. októbra 2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu ,,ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom”. Hoci je z tejto definície zrejmé, že dobrovoľník vykonáva činnosť pre iných vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár a vlastne sa nezištne odovzdáva iným, nie je to celkom tak. V nasledujúcich riadkoch si povieme, kto sa môže stať dobrovoľníkom a že môže získať viac, než dá.

Každá organizácia má právo určiť si podmienky prijatia dobrovoľníkov na základe aktivít, ktoré vykonáva smerom k rôznym sociálnym skupinám obyvateľstva, ktoré sú ohrozené rôznymi ťažkými životnými situáciami (chorobou, starobou, hendikepom, bezdomovectvom, chudobou, marginalizáciou a podobne). Ak ste za dobrovoľníka úspešne prijatí, malo by vás čakať dôkladné zaučenie do chodu organizácie a jeho činnosti, pričom sa môže vykonávať aj priebežne. Organizácia, ktorá si vás vybrala vám vystaví písomnú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti (Zákon č.406 z r. 2011 o dobrovoľníctve v § 6, ods. 4 pripúšťa aj ústnu dohodu). Pokiaľ máte menej ako 18 rokov, túto za vás podpisuje zákonný zástupca a môžete pracovať len pod dohľadom dospelej osoby. Organizácia by mala s vami dohodnúť spôsob vášho materiálneho zabezpečenia, v zásade by vás dobrovoľnícka činnosť nemala stáť žiadne financie navyše. Dobrovoľníkom sa môže stať v podstate ktokoľvek, v akomkoľvek veku a s akýmkoľvek sociálnym statusom. Hoci je dobrovoľníctvo na vzostupe, dovolíme si tvrdiť, že stále je záujemcov málo a ak, väčšinou ide o mladých stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí dobrovoľnícku činnosť vykonávajú súbežne so štúdiom a ukončením štúdia žiaľ, s dobrovoľníctvom končia. Uisťujeme vás, že každý z vás je dôležitý. Bez ohľadu na vek a každá organizácia, ktorá svoju činnosť vykonáva pre ľudí, urobí všetko pre to, aby si vás získala. Väčšina z oslovených dospelých ľudí nevie ako na to. My odpoveď máme. Stačí sa informovať a chcieť. A aby sme vás namotivovali, musíme vám povedať pár dôležitých skutočností, ako dokážete svoju dobrovoľnú činnosť pre iných využiť vo svoj prospech.

Hlavným prínosom pre vás bude získanie pracovných návykov a kvalitných referencií, ktoré môžete relevantne používať počas vášho záujmu o zamestnanie. Jedná sa totiž o skutočnú prácu, len za ňu nedostávate finančnú odmenu. Skúsenosti takto získané by ste však mali brať ako vašu prestíž. Navyše, ak sa pozrieme na dobrovoľníka z pozície organizácie, ktorá vás prijala, tak vás vlastne zaúča niekto úplne zdarma. Koľko by ste zaplatili napríklad za rekvalifikačný kurz? Okrem iného, nikdy neviete, koho stretnete, s kým sa zoznámite, koho vaše schopnosti zaujmú a či sa náhodou neuvoľní pracovné miesto v danej organizácii. Pokiaľ sa rozhodnete byť dobrovoľníkom, ani nebudete veriť, aké obzory sa vám vlastne otvorili. Naučíte sa neuveriteľné množstvo nových vecí, ktoré vám pomôžu získať v živote prehľad, pomôžu vám zorientovať sa v rôznej problematike a ktovie, možno prídete na to, akou cestou sa v živote budete uberať. Naučia vás pokore a úcte k iným, otvoríte sa problémom iných a naučíte sa ich akceptovať. Vaše komunikačné schopnosti zosilnejú a vy získate na sebavedomí. Zistíte, že dávať je oveľa príjemnejšie, než prijímať a prijaté viete zas mnohonásobne zúročiť. A organizácia, či jednotlivec sa vám dokáže poďakovať napríklad aj navrhnutím do rôznych oceňovaní dobrovoľníkov. Nie, človek to nerobí pre to, aby získal nejaký diplom. To sa ani nedá. Ale verte, ak ho už držíte v rukách, ten pocit je úžasný. Pretože robíte niečo málo, no pre niekoho to znamená tak veľa. A pocit, ktorý vo vás zostáva po tom, keď odchádzate od ľudí, ktorí vás potrebovali, ten je stále na vrchole. Určite vám to povie aj vaše srdiečko. A možno aj život, keď vám začne tisícnásobne vracať to, čo v dobrom dávate. A my vám prajeme, nech sa vám tisícnásobne vracia to dobré, ktoré dávate. A nebojte sa to prijať.
Veď- tak to má byť :-).

Ingrid Škropeková

Svetielko nádeje, o.z.

0910 949 940


Svetielko nádeje, Centrum pomoci detskej onkológie podporuje výzvy

Image 1

Svetielko nádeje, centrum pomoci detskej onkológie

Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie je o dieťa po zdravotnej stránke postarané na vysokej úrovni, o čom svedčí fakt, že sa k nám chodí liečiť viacero detí nie len k oblasti našej pôsobnosti a teda zo stredného Slovenska, ale vyhľadali nás rodiny aj z iných častí Slovenska. Činnosť Svetielka nádeje spočíva v psycho- sociálno- ekonomickej pomoci čo znamená, že sa snažíme vzdialiť deti a rodiny od myšlienok spojených s ochorením rôznymi spôsobmi. Pomáhame im nie len rôznymi finančnými príspevkami, ale poskytujeme služby, vďaka ktorým sa ich náklady na liečbu zmiernia. Samozrejmosťou je prítomnosť rodiča na oddelení a na izbe spoločne s dieťaťom. Izby sú už niekoľko rokov krásne prerobené a prispôsobené dlhodobej hospitalizácii.

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu