Dostávajú príjemcovia dary až po ukončení výzvy?

Nie, dary dostávajú príjemcovia priebežne, zvyčajne v dvojtýždňových cykloch.

Otázky