Objavil /a som výzvu, ktorá nie je pravdivá. Čo mám urobiť?

Informujte o tom prevádzkovateľa. Pri každom takomto podnete prevádzkovateľ okamžite začne arbitrážne konanie, v ktorom osloví príjemcu, prípadne aj overovateľa, aby dôveryhodne zdokladovali pravdivosť výzvy. Ak sa nepreukáže pravdivosť výzvy, bude zakázaná.

Otázky