Kto a prečo založil tento portál?

Zakladateľmi ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.,  ktorá portál prevádzkuje, sú Centrum pre filantropiu, n. o. a SK-NIC, a.s. Spoločnosť SK-NIC, a.s., je správcom internetovej domény najvyššej úrovne .SK, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Centrum pre filantropiu, n. o., je nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa venuje rozvoju darcovstva a občianskej spoločnosti.Portál vytvorili, aby vznikol nástroj pre moderné, efektívne a adresné darcovstvo. Následne ho dali verejnosti zadarmo k dispozícii.

Otázky