Pre koho je určený tento portál?

Pre tých, ktorí sa ocitli v núdzi alebo pripravujú zaujímavý projekt a potrebujú pomoc; rovnako ako pre tých, ktorí majú dobré srdce a chcú pomôcť. Príjemcom sa môže stať organizácia i jednotlivec. Príjemca musí uverejniť pravdivú výzvu, mal by pravidelne informovať darcov o tom, ako sa mu darí napĺňať ciele, ktoré v nej uvádza. Je rovnako povinný darcom poskytnúť informáciu o tom, ako naložil s ich príspevkami.

Otázky