Hlasujete? Súťažíte? Keď nestačí napísať dobrý projekt porovnanie dvoch súťažných konceptov

tesco

Pripravíte si projekt pre miestnu komunitu, vypíšete on-line formulár a odoslaním podáte prihlášku v mene OZ. Tým naplníte nominačnú fázu dostupnú pre neziskové organizácie so záujmom uchádzať sa o grant. A netrpezlivo očakávate či bude Váš projekt vybraný spomedzi veľkej konkurencie komisiou. Ak áno, uspeli ste v hodnotiacej fáze, veľmi sa potešíte a začína sa pre Vás tretia a štvrtá fáza aktivít.

Príkladom takýchto programov je napríklad projekt  Vy rozhodujete, my pomáhame, ktorú organizuje spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom je Nadácia Tesco a partnerom Nadácia Pontis.  V každom regióne podporili  3 víťazné projekty. O poradí víťazov rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco. Vďaka programu Tesco rozdelilo takmer 170 000 € 231 organizáciám po celom Slovensku, a podporilo projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám.

Minulý rok sme sa síce s projektom prebojovali do výberu, ale nezískali sme dostatočný počet hlasov na zabezpečnie realizácie projektu. Tak sme keď nás opätovne vyzvali do zapojenia sa do nového ročníka projektu, váhali sme, či sa pustiť do písania.. Minulý rok bolo hlasovanie za projekt umiestnené v OD Tesco – hovorovo v Košiciach  v malom Tescu, ktorého prevádzka už bola zatvorená.  Nakoniec sme sa rozhýbali i keď v MČ KE Jazero kde bolo umiestnené tohtoročné hlasovanie,  OZ Tvorivá dielňa žiadne aktivity nerozvíjala. Predsa len Košice sú veľké:)

Podobným konceptom je projekt programu v oblasti vzdelávania je Gesto pre mesto, ktorého donnorom je Raiffeisen banka. Podporuje tri projekty s najvyšším počtom hlasov v každom kraji Slovenskej republiky finančným darom 1 000 eur. Tu sme sa zúčastnili s projektom s názvom Remeslo má zlaté dno A aj tu sme sa v tomto roku prebojovali do výberu.

Zákazníci najčastejšie rozhodujú vhodením žetónu, či zaslaním SMSk o víťaznom projekte, ktorý získa grant v ich okolí. Práve zasielanie SMS s údajmi sa v našom prípade ukázalo ako kameň úrazu. Ochrana osobných údajov a súbežná informačná kampaň v tom čase, nám čiastočne priniesla nechuť k hlasovaniu. Keďže okrem mena, priezviska, adresy, bolo potrebné vyplniť aj dátum narodenia, súhlasy a telefónne číslo.  Hlasovanie prostredníctvom vhodenia žetónov v Tesco bolo anonymnejšie a ochota zákazníkov bola výrazne vyššia. Než vypĺňanie údajov prostredníctvom internetovej stránky.

Necheme Vás odradiť našou skúsenosťou. Ak oslovíte svojím projektom dostatočne širokú verejnosť, tak potom sa bude práve Váš projekt realizovať. Ak príbeh, ktorý prinesiete a obsah ktorý ponúknete zaujme a zaktivizuje verejnosť.

Realizačná fáza sa týka podpisovania zmlúv s víťaznými organizáciami, prevody grantov a následná realizácia projektov ukončená záverečným vyúčtovaním.

A tak sme získali ďalšie prostriedky v projekte – Vitalita – zdravo, radostne s aktívnymi seniormi.   “Vďaka aktivitám seniori z Košického klubu aktívnych seniorov objavia a obnovia svoju vitalitu, zmenia  svoj zabehaný životný štýl. Čakajú ich štyri klubové stretnutia, štyri tvorivé dielne, tréning pamäti, motoriky a pohyblivosti. ”

V rámci projektu Gesto pre mesto sme nezískali prostriedky pre projekt podporujúci  remeselné zručnosti a samozamestnanie sa názvom: Remeslo má zlaté dno.

Tešíme sa na realizáciu tvorivých dielní a na stretnutia s tvorivými účasntíkmi našich podujatí. Ďakujeme Vám za Vaše hlasy, podnety a dary. Nevzdávame sa, hľadáme spôsoby ako pre Vás a s Vami tvoriť.


Karin Mikulášová podporuje výzvy

Image 6

Tvorenie je radosť - tvorivé dielne

Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Organizujeme tvorivé dielne pre verejnosť.

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu