Jedinečné tréningové centrum pre hendikepovaných otvára brány v Banskej Bystrici

kaviareň

Zbúra bariéry a zdravotne postihnutým ponúkne novú šancu – aj takto by sme mohli charakterizovať tréningové centrum pre hendikepovaných, ktorého brány sa otvoria 1. októbra 2012 v v Banskej Bystrici o 14. hodine slávnostným zahájením pred tržnicou OD Prior na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici za účasti predstaviteľov mesta, speváčky Kristíny ako aj ďalších hlavných partnerov tohto projektu, portálu ĽudiaĽuďom.sk, spoločnosti Hoblo s.r.o., interiérovej dizajnérky Lenky Mezeiovej, spoločnosti Strojsmalt s.r.o., Prioru, Frau s.r.o., Cagliari s.r.o., spoločnosti Grif graphics a mnohých ďalších, a to so záštitou primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu.

 

Zriaďovateľom chránenej dielne je Občianske združenie Prístav nádeje. Tréningové centrum pre hendikepovaných, ako jediné v Banskobystrickom kraji vytvorí pracovné a zácvikové príležitosti pre ľudí s telesným postihnutím.

 

Podľa Marcely Václavkovej Konrádovej, predsedníčky OZ Prístav nádeje: “Súčasťou tréningového centra bude kaviareň s knižnicou, kde budú zamestnaní ľudia s postihnutím ako čašníci či knihovníci. Budú ponúkať domáce koláčiky, ale aj ručne vyrábané výrobky pochádzajúce z tvorivých dielní, pripravované ľuďmi s postihnutím. Takto získajú hlavne prax a možnosť vyskúšať si, čo je to pracovná záťaž. Budú prichádzať do kontaktu so zákazníkmi. V takomto, pre nich bezpečnom prostredí sa vytrénujú na profesionálov. To im umožní v budúcnosti lepšie sa uplatniť na trhu práce, a tak sa stanú atraktívnejšími pre budúcich zamestnávateľov.”

 

V chránenej dielni sa počíta aj s priestorom pre aktívny oddych. Budú sa v ňom organizovať literárne besedy, autogramiády, krsty kníh, ale aj tvorivé dielne pre deti i dospelých. Pre najmenších je pripravený detský kútik. Iniciátori projektu tréningového centra vychádzali z presvedčenia, že základným prostriedkom, ktorým je možné prispieť k rozvoju človeka, je rozširovať jeho poznanie a odstraňovať bariéry, ktoré mu v tom často bránia.

 

Na výzvu OZ Prístav nádeje pozitívne zareagovala aj banskobystrická samospráva a prispela k zriadeniu chránenej dielne pre zdravotne postihnutých. “Som presvedčený, že Banská Bystrica potrebuje zariadenie, v ktorom by pracovné príležitosti, sebarealizáciu a spoločenské uplatnenie našli naši spoluobčania s telesným hendikepom. Veľmi vítam vznik tejto kaviarne a verím, že o zákazníkov nebude mať núdzu”, konštatuje primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

 

Chránené pracoviská pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím žiť chráneným životom, ktorý im pomáha existovať vo svete, v ktorom sami žiť nevedia. Zdravotné postihnutie človeka často vyradí z koľají bežného života a nie je schopný sa opäť zaradiť do normálneho pracovného procesu. Práve túto bariéru chcú iniciátori projektu prekonať aj tréningovým centrum – špecializovanou kaviarňou pre hendikepovaných, ktorá bude spojená s knižnicou nielen pre hendikepovaných.

 

Cieľom zriaďovateľov centra je, aby zdravotne postihnuté osoby nezostávali doma či v ústavných zariadeniach len preto, že nemajú vytvorené a prispôsobené pracovné podmienky. Pre budúcich potenciálnych zamestnávateľov, predstaviteľov samosprávy a ostatných poskytovateľov sociálnych služieb to bude praktický a fungujúci príklad, aby svoje úsilie poskytovať kvalitné sociálne služby a služby zamestnanosti vytvárali v integrovaných podmienkach trhu práce aj pre osoby s telesným postihnutím.

 

V neposlednom rade, tréningové centrum Prístav bude jediné na území Slovenskej republiky, kde širokej verejnosti s každou kávou alebo čajom namiešajú Prístaváci – čašníci s telesným postihnutím, aj dobrý pocit. Každou návštevou sa tak ľudia stanú súčasťou niečoho, čo pozitívnym smerom mení očakávania spoločnosti týkajúce sa pracovných schopností ľudí s telesným a zmyslovým postihnutím”, dopĺňa Marcela Václavková Konrádová, predsedníčka OZ Prístav nádeje.

 

Samotnému otvoreniu bude predchádzať verejná zbierka, ktorá bude prebiehať v meste už od 10. hodiny, pričom dobrovoľníci Prístavu nádeje budú verejnosti ponúkať napečené koláče osobami s telesným hendikepom ako protihodnotu za finančný príspevok v hodnote 1€. To, že chránená dielňa v sebe zahŕňa aj umeleckú činnosť Prístaváci dokážu aj tým, že v deň jej slávnostného otvorenia na pódiu prebehne aj krst knihy “Na dobu určitú” predsedníčky tohto združenia vydanej vo vydavateľstve Krok k úspechu, pričom výťažok z jej predaja poputuje práve na činnosť Tréningového centra pre hendikepovaných.


Prístav nádeje podporuje výzvy

Image 33

Tréningové centrum pre hendikepovaných

Tréningové centrum pre handicapovaných ako jediné v Banskobystrickom kraji (resp. v tomto spojení jediné na území SR) vytvára pracovné a zácvikové príležitosti pre ľudí s telesným a zmyslovým hendikepom. „Mäkkosťou“ svojho pracovného prostredia ponúka podmienky pre pracovné uplatnenie sa aj napriek obmedzeniam, ktoré telesné a zmyslové postihnutie so sebou prináša čím zvyšuje kvalitu života hendikepovaných.

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu