Kamoši z webu – futbalista Matúš

kzw_banner_300x3001

Kamoši z webu – nový projekt darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk vznikol preto, aby pomáhal pri často malých výdavkoch spojených so vzdelávaním a rozvojom talentu detí zo sociálne slabých skupín a vylúčených spoločenstiev. Umožňuje organizáciám, ktoré s deťmi pracujú, registrovať výzvy, teda žiadosti o finančnú podporu týchto detí. Príjemcom peňazí je vždy organizácia, ktorá s dieťaťom pracuje. Ide napríklad o školu, mimovládnu organizáciu, samosprávu či cirkevné združenie. Táto má tiež podľa pravidiel portálu povinnosť na vyžiadanie darcu alebo prevádzkovateľa portálu zdokladovať využitie získaných peňazí.

Dnes vám bližšie predstavujeme talentovaného malého futbalistu Matúša Kováča.

Matúš má 14 rokov a nastupuje do ôsmeho ročníka ZŠ v Šarišských Michaľanoch. Je veľký fanúšik futbalu a zároveň šikovný futbalista. Reprezentuje obec Šarišské Michaľany v kategórii žiakov.

Okrem futbalu sa venuje aj iným športom. Pochádza z robotníckej rodiny, má troch súrodencov. Minimálna mzda jeho otca a rozostavaný rodinný dom jeho rodičom nedovoľuje zabezpečiť mu kompletnú futbalovú výstroj, preto občianske združenie eduRoma Matúšovi zaregistrovalo výzvu na portáli Kamoši z webu. Matúš má ale zaregistrované výzvy dve – na kúpu futbalovej výstroje a tiež na kúpu počítača alebo notebooku, aby si mohol robiť seminárne práce, ktoré dostávajú žiaci na domácu úlohu. Predpokladá sa, že deti majú doma počítač a prístup na internet a dostávajú kreatívne domáce úlohy, ktoré im pomôžu rozšíriť ich obzory a naučia ich vyhľadať potrebné informácie na internete. Matúš však túto možnosť zatiaľ nemá. Preto mu o.z. eduRoma zaregistrovalo výzvu aj na kúpu notebooku.

 

Projekt Kamoši z webu bol podporený sumou 49 999 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín.


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 0

Výstroj pre vášnivého futbalistu

Má 14 rokov od septembra nastupuje do 8. ročníka ZŠ, je priemerným žiakom, v triede je obľúbený, je horlivým fanúšikom futbalu a zároveň skvelým futbalistom, vo svojom čase sa venuje viacerým športovým aktivitám a turistike. Pochádza z robotníckej rodiny, má troch súrodencov. Minimálna mzda jeho otca a rozostavaný rodinný dom, ako aj zabezpečenie základných životných potrieb, je nepostačujúca a nepostačuje ani na všetky športové potreby pre Matúša.

Podporiť výzvu

Image 1

Kúpa notebooku na písanie seminárok

Má 14 rokov od septembra nastupuje do 8. ročníka ZŠ, je priemerným žiakom, v triede je obľúbený, je horlivým fanúšikom futbalu a zároveň skvelým futbalistom, vo svojom čase sa venuje viacerým športovým aktivitám a turistike. Pochádza z robotníckej rodiny, má troch súrodencov. Minimálna mzda jeho otca a rozostavaný rodinný dom, ako aj zabezpečenie základných životných potrieb, je nepostačujúca a nepostačuje ani na všetky športové potreby pre Matúša.

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu