Kamoši z webu – futbalista Matúš

kzw_banner_300x3001

Kamoši z webu – nový projekt darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk vznikol preto, aby pomáhal pri často malých výdavkoch spojených so vzdelávaním a rozvojom talentu detí zo sociálne slabých skupín a vylúčených spoločenstiev. Umožňuje organizáciám, ktoré s deťmi pracujú, registrovať výzvy, teda žiadosti o finančnú podporu týchto detí. Príjemcom peňazí je vždy organizácia, ktorá s dieťaťom pracuje. Ide napríklad o školu, mimovládnu organizáciu, samosprávu či cirkevné združenie. Táto má tiež podľa pravidiel portálu povinnosť na vyžiadanie darcu alebo prevádzkovateľa portálu zdokladovať využitie získaných peňazí.

Dnes vám bližšie predstavujeme talentovaného malého futbalistu Matúša Kováča.

Matúš má 14 rokov a nastupuje do ôsmeho ročníka ZŠ v Šarišských Michaľanoch. Je veľký fanúšik futbalu a zároveň šikovný futbalista. Reprezentuje obec Šarišské Michaľany v kategórii žiakov.

Okrem futbalu sa venuje aj iným športom. Pochádza z robotníckej rodiny, má troch súrodencov. Minimálna mzda jeho otca a rozostavaný rodinný dom jeho rodičom nedovoľuje zabezpečiť mu kompletnú futbalovú výstroj, preto občianske združenie eduRoma Matúšovi zaregistrovalo výzvu na portáli Kamoši z webu. Matúš má ale zaregistrované výzvy dve – na kúpu futbalovej výstroje a tiež na kúpu počítača alebo notebooku, aby si mohol robiť seminárne práce, ktoré dostávajú žiaci na domácu úlohu. Predpokladá sa, že deti majú doma počítač a prístup na internet a dostávajú kreatívne domáce úlohy, ktoré im pomôžu rozšíriť ich obzory a naučia ich vyhľadať potrebné informácie na internete. Matúš však túto možnosť zatiaľ nemá. Preto mu o.z. eduRoma zaregistrovalo výzvu aj na kúpu notebooku.

 

Projekt Kamoši z webu bol podporený sumou 49 999 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín.


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 0

Výstroj pre vášnivého futbalistu

Má 14 rokov od septembra nastupuje do 8. ročníka ZŠ, je priemerným žiakom, v triede je obľúbený, je horlivým fanúšikom futbalu a zároveň skvelým futbalistom, vo svojom čase sa venuje viacerým športovým aktivitám a turistike. Pochádza z robotníckej rodiny, má troch súrodencov. Minimálna mzda jeho otca a rozostavaný rodinný dom, ako aj zabezpečenie základných životných potrieb, je nepostačujúca a nepostačuje ani na všetky športové potreby pre Matúša.

Podporiť výzvu

Image 1

Kúpa notebooku na písanie seminárok

Má 14 rokov od septembra nastupuje do 8. ročníka ZŠ, je priemerným žiakom, v triede je obľúbený, je horlivým fanúšikom futbalu a zároveň skvelým futbalistom, vo svojom čase sa venuje viacerým športovým aktivitám a turistike. Pochádza z robotníckej rodiny, má troch súrodencov. Minimálna mzda jeho otca a rozostavaný rodinný dom, ako aj zabezpečenie základných životných potrieb, je nepostačujúca a nepostačuje ani na všetky športové potreby pre Matúša.

Podporiť výzvu

Image 1

Katarínka - Záchrana ruín kláštora Sv. Kataríny formou dobrovoľníctva mladých

Katarínka je projekt, ktorým sa mladí ľudia formou letných táborov snažia zachrániť kláštor sv. Kataríny pred ďalším pustnutím a rúcaním. Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17...

Podporiť výzvu

Image 0

Materské centrum Pastierik

Materské centrum Pastierik je organizáciou, ktorá sa zameriava na matky a otcov na materskej a rodičovskej dovolenke. Prinášame im priestor na stretávanie sa a na odbúravanie spoločenskej izolácie. Pripravujeme aktivity,...

Podporiť výzvu

Image 86

Stav sa zhoršil - Zbierka na Honzovu liečbu smrtelnej choroby ALS

Milí priatelia, myslela som si, dúfala som, že nebudem musieť znova žiadať o pomoc. Že sa mi minulý rok podarí Honzovi pomôcť a aspoň zastaviť jeho smrteľné neurologické ochorenie ALS....

Podporiť výzvu