Kamoši z webu – futbalista Matúš

kzw_banner_300x3001

Kamoši z webu – nový projekt darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk vznikol preto, aby pomáhal pri často malých výdavkoch spojených so vzdelávaním a rozvojom talentu detí zo sociálne slabých skupín a vylúčených spoločenstiev. Umožňuje organizáciám, ktoré s deťmi pracujú, registrovať výzvy, teda žiadosti o finančnú podporu týchto detí. Príjemcom peňazí je vždy organizácia, ktorá s dieťaťom pracuje. Ide napríklad o školu, mimovládnu organizáciu, samosprávu či cirkevné združenie. Táto má tiež podľa pravidiel portálu povinnosť na vyžiadanie darcu alebo prevádzkovateľa portálu zdokladovať využitie získaných peňazí.

Dnes vám bližšie predstavujeme talentovaného malého futbalistu Matúša Kováča.

Matúš má 14 rokov a nastupuje do ôsmeho ročníka ZŠ v Šarišských Michaľanoch. Je veľký fanúšik futbalu a zároveň šikovný futbalista. Reprezentuje obec Šarišské Michaľany v kategórii žiakov.

Okrem futbalu sa venuje aj iným športom. Pochádza z robotníckej rodiny, má troch súrodencov. Minimálna mzda jeho otca a rozostavaný rodinný dom jeho rodičom nedovoľuje zabezpečiť mu kompletnú futbalovú výstroj, preto občianske združenie eduRoma Matúšovi zaregistrovalo výzvu na portáli Kamoši z webu. Matúš má ale zaregistrované výzvy dve – na kúpu futbalovej výstroje a tiež na kúpu počítača alebo notebooku, aby si mohol robiť seminárne práce, ktoré dostávajú žiaci na domácu úlohu. Predpokladá sa, že deti majú doma počítač a prístup na internet a dostávajú kreatívne domáce úlohy, ktoré im pomôžu rozšíriť ich obzory a naučia ich vyhľadať potrebné informácie na internete. Matúš však túto možnosť zatiaľ nemá. Preto mu o.z. eduRoma zaregistrovalo výzvu aj na kúpu notebooku.

 

Projekt Kamoši z webu bol podporený sumou 49 999 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín.


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 0

Výstroj pre vášnivého futbalistu

Má 14 rokov od septembra nastupuje do 8. ročníka ZŠ, je priemerným žiakom, v triede je obľúbený, je horlivým fanúšikom futbalu a zároveň skvelým futbalistom, vo svojom čase sa venuje viacerým športovým aktivitám a turistike. Pochádza z robotníckej rodiny, má troch súrodencov. Minimálna mzda jeho otca a rozostavaný rodinný dom, ako aj zabezpečenie základných životných potrieb, je nepostačujúca a nepostačuje ani na všetky športové potreby pre Matúša.

Podporiť výzvu

Image 1

Kúpa notebooku na písanie seminárok

Má 14 rokov od septembra nastupuje do 8. ročníka ZŠ, je priemerným žiakom, v triede je obľúbený, je horlivým fanúšikom futbalu a zároveň skvelým futbalistom, vo svojom čase sa venuje viacerým športovým aktivitám a turistike. Pochádza z robotníckej rodiny, má troch súrodencov. Minimálna mzda jeho otca a rozostavaný rodinný dom, ako aj zabezpečenie základných životných potrieb, je nepostačujúca a nepostačuje ani na všetky športové potreby pre Matúša.

Podporiť výzvu

Image 3

Šanca pre nechcených

Hniezda záchrany sú krajným riešením situácie, kedy žena s neželaným tehotenstvom nemá inú možnosť, len ako sa svojho dieťaťa vzdať. NAOZAJ nemá inú možnosť? To sa pýtame na Linke Hniezda...

Podporiť výzvu

Image 1

Občianske združenie Detský domov Lastovička Trenčín

Cieľom občianského združenia je vytvorenie pevného zázemia deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny, podporovať rozvoj záujmovej a kultúrnej činnosti týchto detí, zabezpečovať primerané vzdelávanie detí a pomoc pri zabezpečovaní vhodného zamestnania...

Podporiť výzvu

Image 0

Slovenský skauting, 120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné

Sme občianske združenie so zameraním na osobný rozvoj detí a mládeže. Súčasťou nášho programu sú pravidelné stretnutia, víkendové výlety, letné tábory, športové súťaže, orientačné závody, mestské hry, medzinárodné tábory, spoločenské...

Podporiť výzvu