Končíme…?

koncime

Uprostred hlavného mesta v pivnici jedného dvora na Obchodnej ulici práve na zrkadlo kreslí portrét samej seba 20 ročné dievča, ktoré sa pred niekoľkými mesiacmi pokúsilo o samovraždu. Mladý psychológ, ktorý tu dobrovoľnícky pracuje jej kladie otázky a pýta sa na osobu zobrazenú na zrkadle. Jeho kolegyňa – sociálna pracovníčka, vyšla práve von s letákmi v ruke a úsmevom na perách. Pozýva mladých ľudí z ulice na kofolu, kávu či horúcu čokoládu. Partia chalanov vojde dovnútra a hneď sa chopia spoločenských hier a drvia kalčeto. Pridáva sa k nim ďalšia dobrovoľníčka. Po troch kofolách hádžu drobné do hlineného prasiatka a odchádzajúc s úsmevom dodávajú: „Dik za pokec. Ty by si kľudne mohla byť psychologička.“ Domáci si medzi sebou vymenia usmievavé pohľady a odzdravia mladých.

foto UPside 1

Život v nízkoprahovom klube UPside býva pestrý. Dobrovoľníci – absolventi a študenti psychológie a sociálnej práce sa denne stretávajú s mladými a počúvajú ich príbehy. Niektorí mladí pri návšteve klubu prvýkrát v živote zažili pochopenie. V osobnom kontakte sú dobrovoľníci veľmi bezprostrední a pri rozhovore viete, že sa v danej chvíli venujú iba vám.

Myšlienka klubu sa pôvodne zrodila ako pokračovanie projektu internetovej poradne IPčko.sk, ktorá sa cez chat priblížila tisíckam mladých ľudí a pri posúvaní profesionality práce nezabúdala na priateľský prístup. Žiaľ, napriek tomu, že UPside doslova zachránil životy niekoľkých mladých a stále prichádzajú ďalší, ktorí potrebujú pomoc, sa tento jedinečný inovatívny klub pre nedostatok financii od septembra zatvára.

Naše občianske združenie IPčko už od roku 2012 pracuje s mladými a často sme svedkami  ich šokujúcich príbehov plných zranení. Nenachádzajú nikoho za kým by mohli prísť a otvorene hovoriť o tom všetkom, čo ich ťaží.

Poznáme mladých a vieme, že majú obrovský potenciál. Niekedy stačí málo a ich život sa môže posunúť vpred.
Preto sme v novembri minulého roka vytvorili na najrušnejšej bratislavskej ulici unikátne kontaktné nízkoprahové centrum s názvom UPside. V rôznych častiach Bratislavy takéto nízkoprahové centrá už sú, no v centre Bratislavy takýto projekt veľmi chýbal.
UPside5
Obchodná ulica v Bratislave je charakteristická víkendovou zábavou mladých ľudí z celého Slovenska.
Získavajú tu prvé drogové, sexuálne skúsenosti, sú ohrození rôznymi sociálno – patologickými javmi.
foto UPside 3
Svoju pomoc im tu  v neformálnom prostredí poskytujú mladí odborníci s priateľským prístupom. Jeho návštevníkmi sú aj mladí ľudia, ktorí bojujú s depresiou, strachom, myšlienkami na samovraždu, prežili znásilnenie,  nesú si zranenia zo vzťahov, alebo hľadajú svoje miesto v živote. UPside je alternatívou voči všetkému, čo Obchodná ponúka.

Miška, jedna zo psychologičiek  UPsidu raz povedala: “Pracovať na tomto projekte je obohacujúce, niekedy náročné, ale často aj zábavné. Je zaujímavé pozorovať, čo sa za každým návštevníkom skrýva, nejaký zaujímavý príbeh, aj keď niekedy smutný, či boľavý.”

Nie je to ľahká práca, no milujeme ju a chceme v nej pokračovať aj naďalej.
Od spustenia UPside klubu ho navštívili stovky mladých, poskytli sme množstvo odborných konzultácii, pomohli sme mnohým naštartovať ich život a sme pre mnohých miestom pochopenia, prijatia a majú nás radi. 
Naše občianske združenie IPčko  tvoria psychológovia, sociálni pracovníci, ktorí dobrovoľnícky pomáhajú mladým v kríze.
Podľa štatistiky sa na nás najčastejšie so svojimi životnými príbehmi obracajú mladí ľudia od 14 do 30 rokov. Ako prvý projekt na pomoc mladým sme pred tromi rokmi vytvorili internetovú poradňu poradňu IPčko.sk a už tri roky denne od 7:00 do polnoci poskytujeme odbornú psychologickú a sociálnu pomoc priateľským spôsobom anonymne a bezplatne cez chat.
Pre mnohých mladých je nepredstaviteľné, že by hľadali vo svojich ťažkostiach odbornú pomoc naživo. Preto sme tu – online v priestore, ktorý bežne využívajú, keď hľadajú informácie, vzdelávajú sa, zabávajú a komunikujú.
Najčastejšie témy, s ktorými sa nás obracajú sú: depresia, samota, problémy vo vzťahoch, myšlienky na samovraždu, násilie, hľadanie identity a anorexia a strach z budúcnosti.
Veríme, že spoločnosť sa mení a musí sa meniť aj spôsob, ako sa súčasnej generácii mladých ľudí priblížiť.
Preto vytvárame aj ďalšie projekty na pomoc mladým.
upside4
Aby to nebolo také jednoduché, život priniesol, že v našej službe už nemôžeme pokračovať pre finančnú situáciu. 
Chceme v našej práci na Obchodnej ulici pokračovať a posunúť sa aj ďalej.
Hľadáme tých, ktorým nie sú mladí ľahostajní a vidia v nich taký potenciál, ako my.
Fungujeme v rámci tretieho sektora a pri našich dobrovoľníckych projektoch sme odkázaní na pomoc darcov.
Do konca augusta musíme dať dokopy sumu 5000 €, ktorá pomôže udržať UPside do konca roka. Ďalšie fungovanie UPsidu momentálne riešime so zástupcami mestskej časti a magistrátu.
Je to pre nás veľká suma, no nemáme na výber.
Ďakujeme, že nám pomôžete byť pomocou pre mladých aj ďalej.
Aj malý príspevok na našu činnosť dáva niekomu z mladých novú šancu na lepší život.

Pomôcť zachrániť projekt nízkoprahového kontaktného centra UPside na Obchodnej môžete tu: https://ipcko.darujme.sk/877/

Ďakujeme.

 


Marek Madro podporuje výzvy

Image 4

Online pomoc pre mladých ľudí

Napriek pokroku doby a takmer neobmedzeným možnostiam sa často stáva, že mladým ľuďom niečo chýba. Nie je to ich nevďačnosť, ale rýchlosť každodenného života, ktorá prináša svoje obete. Neostáva čas na rodinu a priateľstvá, ľudia čoraz viac postrádajú oporu v živote a pocit bezpečia. Neraz nevidia zmysel života, nevedia sa už z ničoho tešiť a cítia sa sami a nepochopení. Mnohí z nich uvažujú o ukončení svojho života, alebo hľadajú riešenie v drogách či alkohole. Naša organizácia IPčko, o.z. sa venuje práve týmto ľuďom s vierou, že im pomôže zmeniť ich život.

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu