Narastajúca propagácia Body suspension v TV má katastrofálne následky

Od 1. júla tohto roku realizuje naše občianske združenie Inštitút prijatia, o.z. online poradňu (www.ipcko.sk) pre mladých ľudí. Poskytujeme takto kamarátsku podporu, ale aj odbornú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zložitej životnej situácii. Je alarmujúce, koľko mladých ľudí rieši svoje „neriešiteľné problémy“ rizikovým správaním.

Medzi takéto správanie patrí aj sebapoškodzujúce správanie, ktoré obsadzuje najvyššie priečky. Aj preto zhliadnutie čísla Body suspension v nedeľnej šou Česko Slovensko má talent  Televízie JOJ (7.10.2012) v nás vyvolalo veľmi negatívne pocity. Body suspension je v tomto „úžasnom dramatickom čísle“ prezentované ako zušľachťujúci spôsob dosiahnutia akéhosi mystického zážitku, ktorý nastupuje po prekonaní bolesti. Propagácia tohto neprirodzeného spôsobu nadobudnutia pozitívnych zážitkov a prežívania pozitívnych emócii, či dokonca dosiahnutia mystického zážitku, môže veľmi ohroziť zmýšľanie a konanie rizikovej skupiny mladých, dospievajúcich alebo ľudí, ktorí nevedia, ako riešiť svoje problémy.

V tomto médiu ponúkajú doslova návod, ako dosiahnuť „blažený stav“. Vešanie na háky, prípadne rezanie, ktoré spomenula slečna z formácie Suffering Guys, je veľmi podobné rizikovému správaniu, ktoré mladí ľudia používajú pri odstraňovaní vnútorného tlaku. Mnoho mladých ľudí totiž rieši v tejto dobe svoje problémy sebapoškodzovaním. Je pravdou, že nie práve prostredníctvom vešania sa na háky, nakoľko to nie je príliš jednoduchou záležitosťou, avšak rezanie je „dostupné“ veľmi a mladými ľuďmi využívané vo veľkej miere. Je preto neprijateľné a nebezpečné propagovať medzi mladými ľuďmi tento štýl „talentu“, ktorý je vo svojom prevedení zhodný so spôsobmi sebapoškodzovania, ktoré sa vo veľkej miere vyskytuje u ľudí, ktorí sami nevedia nájsť spôsob, ako riešiť svoje problémy a ako odstrániť vnútorné napätie, ktoré im neriešené problémy prinášajú.

Áno, sebapoškodzovanie prináša obrovský pocit úľavy. Rozptýli veľké množstvo vnútorného tlaku, ktorý mu predchádzal. Sebapoškodzovanie prináša uvoľnenie, pokoj, čo je spôsobené uvoľňovaním endorfínov. Dochádza tiež k zmene stavu vedomia, kedy človek zažíva stav odpútania sa od okolia, je to akási duševná obrana pred neúnosnou záťažou – prežíva mystický zážitok, nirvánu. Nie je však hádam ani potrebné hovoriť o tom, že samotné sebapoškodzovanie problém nerieši.

Vo svojej podstate ide skôr o únik od problémov. Vieme, aký zásadný vplyv majú médiá v súčasnosti na rizikovú skupinu dospievajúcich. Propagáciou body suspension, či rezania v médiách sa môže postupne tento spôsob správania považovať za normálny, prirodzený, priam žiadaný, pretože je ľahko dostupný.

Môže sa stať, že dospievajúci chlapec, či dievča, alebo aj dospelý človek, po zhliadnutí tohto úžasného spôsobu vyjadrenia „talentu“ sa len potvrdí v tom, že jeho spôsob riešenia problémov, napr. rezaním sa, je prirodzený, či dokonca obdivuhodný… Nehovoriac o škodách, ktoré môže takáto propagácia sebapoškodzujúceho správania urobiť v prípade, keď to mladá ľudia preberú ako vzor, či únikovú cestu v nachádzaní „pozitívnych pocitoch“, bez toho, aby príčinu negatívnych emócii riešili.

Týmto článkom netvrdíme, že formácia Suffering Guys svojim sebapoškodzujúcim správaním „kričí o pomoc“. Stojíme si však za tým, že propagácia takéhoto správania medzi mladými ľuďmi môže spôsobiť nevyčísliteľné škody na mladej generácii, ktorá už aj bez tejto „mediálnej podpory“ čoraz viac rieši svoje problémy rizikovým správaním rovnakého typu, ako prezentovaný „talent“.


Marek Madro podporuje výzvy

Image 25

Asi potrebujeme na zadok!

Od 1.7. 2012 realizuje naše občianske združenie Inštitút prijatia online poradňu pre mladých ľudí www.ipcko.sk. Poskytujeme takto online psychologickú, sociálnu a právnu pomoc prostredníctvom odborne vyškolených dobrovoľníkov - študentov hlavne mladým ľuďom, ktorí sú v ťažkostiach. Mladí ľudia tu majú k dispozícií možnosť individuálneho poradenstva pri riešení ich zložitej životnej situácii. Zároveň máme nakontaktovaných viacerých odborníkov z oblasti práva, sociálnej práce, psychológie, s ktorými v prípade potreby konzultujeme jednotlivé problémy.

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu