Poznáte Filantropa roka 2013?

Slovensku patrí prvenstvo v oblasti filantropie. Fórum Donorov bolo v roku 2012 iniciátorom historicky prvého Dňa filantropie v strednej Európe. V rámci neho boli vyhlásené výsledky verejnej ankety FILANTROP ROKArebríček TOP FIREMNÝ FILANTROP.

Do kategórie FILANTROP, môžu kandidátov nominovať nielen firmy, ale i zástupcovia neziskových organizácií, či ktokoľvek z verejnosti.  Cieľom tejto ceny je upozorniť na ľudí, ktorí svojou osobnou angažovanosťou a filantropiou prispievajú k zveľaďovaniu darcovstva a jeho kultúry na Slovensku. Rebríček TOP FIREMNÝ FILANTROP prináša zas každoročne ako jediný dáta o darcovstve podnikov.

FILANTROPOM ROKA 2012 sa stal rímsko-katolícky kňaz a salezián Anton Srholec známy svojou takmer 20-ročnou činnosťou zameranou na pomoc bezdomovcom. Fórum donorov vyhlásilo tohto charizmatického človeka za prvého nositeľa nového titulu symbolicky práve v prvý Deň filantropie v strednej Európe, 29.novembra 2012.

 „Každému človeku je v jeho podstate prirodzené pomáhať a každý si pomoc zaslúži. Ak je niekto hladný, podáte mu čo i len kúsok chleba. Ak je špinavý, ponúknete mu možnosť sa umyť a ak je smädný, tak mu podáte pohár vody. Vytvoríte mu podmienky na trochu dôstojnejšiu existenciu, podmienky na to, aby mohol jednoducho žiť. Nie je to o statkoch, je to o postoji. Som rád, že môžem vytvoriť domov niekomu, kto to potrebuje a teší ma, že sú ľudia, ktorí to stále vedia aj oceniť.“ 

(Charitívny pracovník, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra RESOTY, rímskokatolícky kňaz a salezián Dr. Anton Srholec)

 

V uplynulom roku sa do rebríčka TOP FIREMNÝ FILANTROP 2012 prihlásilo 19 firiem. Výška  finančného i nefinančného daru týchto spoločností, ktoré putovali v roku 2011 na podporu verejnoprospešných projektov dosiahla pritom celkovo takmer 7,2 mil eur. Z toho 83,6 % tvorili finančné dary, 14,3 % nefinančné dary a 2,2 % darovanie času zamestnancov (dobrovoľnícka práca v riadnom pracovnom čase). Podiel finančných darov na celkovom objeme sa oproti minulému roku zvýšil takmer  o 5%. Napriek tomu, že sa zapojilo podstatne menej firiem ako v minulom roku (31), priemerne dary na firmu stúpli z minuloročných cca 215 tisíc eur/firma na takmer 378 tisíc eur/firma.

Víťazstvo v kategórii veľké firmy získal Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ktorý v roku 2011 venoval z vlastného rozpočtu na verejnoprospešné aktivity 2,2 milióna €. Najlepším darcom v kategórii stredných podnikov (do 250 zamestnancov) sa stala spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Prvú priečku spomedzi malých podnikov (do 50 zamestnancov) obsadila AXA d.s.s., a.s.  Prvenstvo v kategórii pomeru zisku a darov získala spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

TOP firemný filantrop je realizovaný za odbornej garancie audítorskej spoločnosti PriceWaterhouseCoopers. Jeho cieľom je oceniť firmy, ktoré venujú svoje prostriedky na dobrú vec, a zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o aktivitách firiem v oblasti firemnej filantropie a ich prínosu k zlepšeniu kvality života ľudí. Rebríček je zostavený na základe objemu prostriedkov darovaných podnikateľskými subjektmi v uplynulom roku, a to prostredníctvom finančných a nefinančných darov, darovaním služieb, produktov alebo času zamestnancov. Sumy nezahŕňajú sponzorské príspevky firiem ani poukázané 2 % podiely zaplatenej dane.

Poznáte tohtoročného víťaza súťaže? My ešte nie. Prihlásiť ho môžete na našej webstránke.

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu