Refresh Obchodnej ulice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tím portálu Obchodnaulica.sk pripravil a zorganizoval v dňoch  28.-29.5.2015 workshop „Refresh Obchodnej ulice“.

Workshop bol určený hlavne pre obchodníkov a majiteľov nehnuteľností pôsobiacich na Obchodnej ulici a v jej okolí, ktorí sú súčasťou portálom Obchodnaulica.sk postupne vytváranej komunity , pre tých, ktorí dokonale poznajú prostredie Obchodnej ulice. Organizátor stretnutia komunity prizval na workshop profesionálnych konzultantov zodpovedajúcej úrovne : Ing. Milota Sidorová, PhD. Koordinátorka medzinárodného festivalu reSITE, konzultantka stratégií mestských projektov na voľnej nohe, Praha ; Ing. Arch. Igor Marko, zakladateľ, riaditeľ Marko&Placemakers, Londýn a s príspevkami o.i. od Ondřej Kobza, majiteľ café Neustadt, Café v Lese, iniciátor projektu Krymská, Praha a Gábor Bindics, predstaviteľ Aliancie Stará tržnica, Bratislava a niektorých ďalších.

Expertami  boli predstavené  analogické projekty ako je Refresh Obchodnej ulice nielen v teoretickej rovine, ale najmä  popisom  ich vlastnej praxe a získaných skúseností v zahraničí (Praha, Londýn, ,…) – to všetko o.i. s cieľom inšpirácie a tým získavania záujmu obchodníkov, majiteľov objektov  a ďalších subjektov Obchodnej ulice o projekt znovuzrodenia  Obchodnej ulice a jej okolia  ako obchodnej štvrte mesta Bratislava plnej života.   Účastníci stretnutia   diskutovali o komunálnych problémoch a inovatívnych riešeniach pre túto lokalitu  s profesionálnym interaktívnym prístupom moderovania stretnutia Ing. Milotou Sidorovou Phd. a boli definované silné i slabé stránky , pozitíva a negatíva lokality z pohľadu tak subjektov ponúkajúcich služby ako aj návštevníkov Obchodnej Ulice.  Boli nastolované okruhy otázok počínajúc otázkami typu : Ako zaradiť Obchodnú? Aký ma charakter? Bezpečnosť? Čistota? Doprava ? Prečo sem chodiť? Čo zaujímavého je na Obchodnej? Prečo je na Obchodnej viac turistov ako residentov ? Projekt Refresh Obchodnej ulice a jej  okolia bude hľadať a nachádzať odpovede práve v účinkoch synergie aktivít členov  vytvárajúceho sa Občianskeho združenia Platforma Obchodná ulica a okolie a v spolupráci s Magistrátom mesta  a so Starým mestom. Výsledkom stretnutia bol potvrdený záujem vytvoriť Občianske združenie, ako to navrhuje hlavný iniciátor a zakladateľ projektu Refresh Obchodnej ulice a okolia  D. Čajko.

Na workshop prijali pozvanie  tiež primátor hlavného mesta Bratislava,  p. Nesrovnal a starosta Starého mesta p. Števčík, pričom obaja predstavitelia mesta sa aktívne zúčastnili na diskusii workshopu a vyjadrili tomuto občianskemu projektu podporu.

V súlade so zámermi portálu Obchodnaulica.sk bol workshop jedným z ďalších z krokov prípravy etablovania  Občianskeho združenia na revitalizáciu / Refresh Obchodnej ulice Bratislava.

Bratislava, 1.6.2015

Dávid Čajko

Porál Obchodnaulica.sk

0903429190

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu