Škola rodinných financií – komunitný projekt finančného vzdelávania

Finančný trh patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti ekonomiky. Sústavne sa v rámci neho objavujú nové a spravidla komplikovanejšie produkty. Moderné komunikačné technológie ho síce robia dostupnejším, napr. môže na svetových burzách obchodovať aj obyčajný človek z kresla svojej obývačky, no zároveň sú kladené vyššie nároky na znalosti jednotlivých finančných nástrojov a produktov, pokiaľ chce človek zarobiť a nevyjsť na „psí tridsiatok“. A to sa nejedná len o tak komplikovanú činnosť ak obchodovanie na burze. Rovnako aj bežné finančné produkty ako životné poistenie sú popísané komplikovaným jazykom finančného sveta, ktorý môže byť pre bežných ľudí často nezrozumiteľný. A až po rokoch platenia zistia, že to vlastne nie je to, čo od životnej poistky čakali.

Ďalšou veľkou oblasťou, ktorá trápi ľudí na Slovensku, ale aj v celom našom „modernom svete“ je veľká zadlženosť jednotlivcov a rodín, ktorá často vedie k problémov nemalých rozmerov po všetkých stránkach života.

Aj preto témy ako finančná gramotnosť a potreba finančného vzdelávania sú aktuálne nielen na Slovensku, ale aj vo všetkých krajinách Európskej únie a v Amerike. Ak by sa ľudia nechceli vzdelávať v oblasti moderných produktov finančného trhu, určite by sa mali na podobné školenia prísť utvrdiť v starej ľudovej múdrosti: „Prikrývaj sa takou perinou, na ktorú máš!“ Možno by bolo menej rozpadnutých rodín, ľudí v depresiách, či nešťastných detí, ktorí klamlivé pozlátko „prepychu“ vymenili na pokojné noci a životné istoty.

Rodina, aj škola by mala odmalička vštepovať základnú finančnú gramotnosť našim deťom. Hovoriť s deťmi o tom, že peniaze nerastú v bankomatoch samé od seba, že šetriť je dôležitejšie ako utrácať na nepodstatné veci, že čestne pracovať a zarábať je životnou výzvou pre každého človeka.

Čo však považujeme za alarmujúce je (aj naše) zistenie, že väčšina ľudí nie je ochotná venovať svoj čas vzdelávaniu sa vo finančnej oblasti. Mnoho ľudí vyhľadá odbornú radu až vtedy, keď sa už topia v problémoch a keď ostaneme pri našej ľudovej slovesnosti: „Topiaci sa aj slamky chytá“. Určite si však viete predstaviť, aké je ťažké hasiť tieto problémy. O čo jednoduchšie by bolo nechať sa radšej preventívne na možné riziká upovedomiť a vystríhať sa im.

Súhlasíme s názorom, že finančné vzdelávanie by malo prebiehať na viacerých úrovniach paralelne. Najmä na základných a stredných školách, ale aj prostredníctvom kurzov a školení pre široké skupiny obyvateľov a pre starších obyvateľov formou vzdelávacích relácií v televízii. Vzdelávanie sa v oblasti finančnej gramotnosti je celoživotný proces a nie jednorazový akt.

Nadácia pre deti Slovenska to už robí. Okrem ďalších projektov realizuje aj projekt Škola rodinných financií, ktorý sa zameriava na finančné vzdelávanie širokej vrstvy populácie priamo v komunitách. Projekt Škola rodinných financií ponúka záujemcom potrebné informácie, aby mohli robiť správne rozhodnutia o svojich financiách. Vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Veď bez dobrých znalostí a vedomostí o finančnom trhu sa v súčasnej dobe dajú len ťažko robiť správne rozhodnutia.

Projekt Škola rodinných financií vznikol v spolupráci s britskou finančnou spoločnosťou Provident Financial a Nadácie pre deti Slovenska. Viac informácií o projekte môžete nájsť na www.skolarodinnychfinancii.sk Aj naše občianske združenie PERSONA sa už druhý rok zapojilo do tohto projektu. Mladí ľudia z námestovského K&F projektu, návštevníci nášho komunitného centra ŽIRAFA, ale aj aktívni ľudia z oravského neziskového sektora využili príležitosť dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé zo sveta financií. Aj touto cestou ďakujeme donorovi za možnosť pridať sa k projektu a veríme, že na Slovensku bude stále čoraz viac ľudí, ktorí budú zvyšovanie svojej finančnej gramotnosti považovať za nutnosť a venujú tejto oblasti potrebný čas a energiu.


Martina Gymerská podporuje výzvy

Image 26

ONLINE PORADŇA PRE MLADÝCH WWW.IPCKO.SK

Čas strávený na internete nemusí byť premárnený Projekt IPčko je bezpečným miestom pre všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc Internet nám v mnohom uľahčuje život, ponúka veľa možností a skracuje vzdialenosti. Všetko je na webe. A to nie je len nejaká fráza. Je tam ozaj všetko. Aj všetky jeho nástrahy, riziká prerastajúce v závislosť či podozrivé vzťahy. A tak je tam aj IPčko – internetová poradňa, ktorá dokazuje, že internet možno využiť aj na dobré veci. Neposkytujeme rady pri poruche internetu ani nič podobné. Snažíme sa pomáhať človeku s problémami jeho duše.

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu