STRETNUTIE KAMOŠOV Z WEBU

kzw_banner_300x300

Aktívna spolupráca darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk a Knižnice pre mládež mesta Košice trvá už takmer rok. Pri tejto príležitosti sa obe strany rozhodli koncom januára zorganizovať stretnutie k projektu Kamoši z webu, ktorý je zameraný na podporu vzdelávania a rozvoja talentu detí zo sociálne slabých rodín a vylúčených spoločenstiev. Stretnutie sa uskutoční  v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice, LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach dňa 28.1.2015 od 9.00 hod. Jeho cieľom bude priblížiť projekt širšej verejnosti a zvýšiť tak počet detí, ktorým sa vďaka projektu môže pomôcť.  

Projekt Kamoši z webu je rozdelený na dve časti – Veľkí kamošiMalí kamoši. Veľkými kamošmi sú všetci tí, ktorí sa rozhodnú podporovať deti finančne, jednorazovou, či pravidelnou platbou. Rovnaký názov nesie aj prvá časť platformy, vďaka ktorej môžu jednotlivé organizácie registrovať výzvy so žiadosťou o finančnú pomoc v prospech konkrétneho dieťaťa. Malí kamoši sú mini sociálnou sieťou, ktorá slúži nielen pre deti s uverejnenými výzvami, ktoré tu môžu informovať o svojich úspechoch pomocou mikroblogov, fotografií či videí. Súčasťou  webu Malí kamoši sú aj vzdelávacie moduly, napríklad vedomostné a zábavné testy, za ktorých úspešné vypracovanie získava dieťa virtuálne odznaky.

A práve spomínané testy sa spájajú s Knižnicou pre mládež mesta Košice, ktorá sa stala ich odborným garantom a ktorej pracovníčky sa na ich príprave podieľali. „Vedomostné testy sú z rôznych oblastí, od matematiky, vedy a techniky, dejepisu, športu až po testy o zvieratkách či etikete a veľa ďalších. A aké by sme boli knihovníčky, keby sme sem nezaradili aj  témy z literatúry, o spisovateľoch a rozprávkach. Otázky sme vyberali z kníh, ktoré sa nachádzajú vo fonde Knižnice pre mládež mesta Košice,“ dodáva zástupkyňa riaditeľky knižnice, Kamila Prextová.

Logickým vyústením spolupráce Knižnice pre mládež mesta Košice s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk je spoločné stretnutie s cieľom priblížiť projekt Kamoši z webu väčšiemu počtu detí. „Tento workshop sa bude konať v doobedňajších hodinách dňa 28.1.2015 v pobočke knižnice LitPark v Košiciach. Na ňom si  všetky deti budú môcť vytvoriť profil na Malých kamošoch, vyskúšať si vedomostné testy, zapojiť sa do písania príbehov na pokračovanie, či blogovať. Strávia tak zábavný čas a zároveň sa takouto hravou formou naučia niečo nové,“ povedala o plánovanom stretnutí projektová manažérka projektu Daniela Lališová.

Kamoši z webu sú samostatnou platformou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Portál vznikol v roku 2010 s jasným cieľom podať pomocnú ruku tým, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli vo finančnej núdzi alebo prevádzkujú či pripravujú nový zaujímavý projekt vo verejnom záujme.

Projekt Kamoši z webu bol podporený sumou 49 999 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín.

Image 1

Komunitná nadácia Zdravé mesto

KOMUNITNÁ NADÁCIA ZDRAVÉ MESTO PRISPIEVA K BUDOVANIU SILNÝCH, ZDRAVÝCH KOMUNÍT, POSILŇOVANIU AKTÍVNEHO ZÁUJMU VEREJNOSTI O STAV A DIANIE V SVOJOM OKOLÍ , PODPORUJE DOBROVOĽNÍCTVO, SPOLUPRÁCU A VZÁJOMNÚ POMOC V OKRESOCH...

Podporiť výzvu

Image 1

TJ SLOVAN PODHRADIE - Prežíva v dnešnej dobe, len vďaka vašim príspevkom.

PODPORTE NÁS! AJ MALÁ ČIASTKA POMÔŽE. PRE VÁS TO MÔŽE BYŤ DOBRÝ POCIT Z DAROVANIA, PRE NÁS MOŽNOSŤ UDRŽAŤ A ROZVÍJAŤ ČINNOSŤ TJ, V PROSPECH ČLENOV, OBČANOV OBCE A VŠETKÝCH...

Podporiť výzvu

Image 2

eRko - Dobrá novina

Dobrá novina je kolednícka akcia eRka – HKSD spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách....

Podporiť výzvu