Vianoce môžu byť aj v lete, už to vieme

Ďakujeme všetkým štedrým darcom, ale aj prezentujúcim organizáciám.

K stolu Spojenej školy sv. Františka z Assisi prišla pani, ktorá hneď na začiatku rezolútne vyhlásila, že je proti cirkevným školám. Túto ale podporila, pretože sa jej páčila prezentácia i cieľ zbaviť sa zelenej farby v telocvični. Podľa Hany Zemanovej z rodičovského združenia to bol jeden z najsilnejších zážitkov počas Vianoc v lete, ktoré náš portál zorganizoval 23. 6. 2012 pred bratislavskou Starou tržnicou. Zelená je v prípade tejto karloveskej školy symbolom boja rodičov i pedagógov za novú telocvičňu. Už zorganizovali Greenless Day, teraz zas vypredávali zelenú farbu. Ich prezentácia na Vianociach v lete patrila medzi najlákavejšie. Predávali všetko v tejto farbe, okrem iného aj veľmi chutné koláče.

 

Keď si dnes spomeniem na nevinnú debatu, z ktorej kedysi začiatkom roka vznikla myšlienka Vianoc v lete a pozerám sa na snímky zo včerajška, zdá sa mi, že sa stal malý zázrak. Od skorého rána som sledoval to mravenisko ľudí. Jedni stavali pódium, ďalší inštalovali borovice určené na zdobenie, všade naokolo prúdili účastníci so svojimi prezentáciami. Tí niesli koláče, ďalší pútače, kávovary, oblečenie, ozdoby…

Krátko po desiatej, keď sme našu malú burzu skvelých projektov odštartovali, mali sme ešte malú dušičku, či ľudia prídu. Či pochopia náš zámer. Prišli, mnohí aj vďaka pravidelným živým vstupom televízie TA3, ktorej za to patrí naša vďaka. Rovnako ako Nadácii TA3, ktorá mala spolu s Centrom pre filantropiu a Rodinným centrom Kramárik pod patronátom súťaže pre deti.

Lákadiel bolo viac než dosť. Veľvyslanec Helénskej republiky Nicos Kannelos venoval jeden zo svojich obrazov, ktorý si majiteľa našiel hneď zrána. Výťažok z predaja smeroval do štipendijného fondu Karpatskej nadácie, rovnako ako financie z predaja bazáru šatstva. Čo kus to euro, či presnejšie LuLu, platidlo na Vianociach v lete.

Veľkou hviezdou podujatia bola určite Marcela Václavková Konrádová, ktorá prezentovala dve výzvy, jednu na podporu svojho združenia Prístav nádeje, ktoré pomáha hendikepovaným, druhú zas na svoju vlastnú liečbu. Marcelu mnohí poznajú aj z našich blogov, ktoré mimochodom pri príležitosti Vianoc v lete vydala knižne a ponúkala tiež.

Najväčšiu podporu darcov dostali Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka a Organizácia muskulárnych dystrofikov. Obe organizácie už dlhšie pôsobia ako overovatelia na portáli ĽudiaĽuďom.sk, majú tu aj svoje výzvy, ku ktorým čoskoro pribudnú aj financie zo sobotňajšej zbierky.

Zdobenie stromčekov sa síce rozbiehalo trochu pomalšie, no keď sa do toho zapojila aj Patrícia Jarjabková, ktorá prišla podporiť Združenie na pomoc mentálne postihnutým, Vianoce boli v plnom prúde. Paťka, veľká vďaka! Pod stromčekom pribudli aj darčeky, ktoré si organizácie dali navzájom.

Náladu dvíhali aj skvelé vystúpenia, predpoludním deti bavil kúzelník. Popoludní prišla na rad Ľudová hudba Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, ktorá sa mimochodom už tiež rozhodla stať darcom cez ĽudiaĽuďom.sk a podporiť nosáľa v bratislavskej ZOO. Mimoriadne pôsobivá bola šou tanečného divadla elledanse, najmenších zas zabával Pavol Peschl. Moderátorkou a veľkou propagátorkou jednotlivých prezentácií bola Janka Zvončeková.

 

Celkovo sa predstavilo takmer 20 organizácií a podarilo sa nám vyzbierať 2 258 eur. Každý jeden stolík, každá prezentácia by si zaslúžila samostatný blog, možno o nálade viac vypovedia aspoň prvé fotografie z podujatia. Postupne ich budeme pridávať viac.

Možno doplníme aj ďalšie spomienky, pretože dnes, ani nie 24 hodín po akcii, ich ešte hlava akosi nestihla kategorizovať. Mnohí sa ma včera pýtali, či bude repete. Dokonca sme dostali návrh, aby sme Vianoce v lete organizovali aj v iných kútoch Slovenska. Myslím si, že včerajšok bol príliš pekný na to, aby sme ho nezopakovali.

Nebol to len deň o darcovstve, štedrosti a podpore núdznych. Bol to deň skvelých ľudí, nových priateľstiev, úsmevov a lásky. Ja som pod stromčekom pred Starou tržnicou našiel krásny dar v podobe nových kamarátov (i tých starých, samozrejme) a bol to skutočne vianočný deň v kruhu skvelej, veľkej, štedrej rodiny. Vďaka zaň!


Roland Kyška podporuje výzvy

Image 54

... DOPLATOK ZA LIEKY, ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ A ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA...

Sama pomáha druhým vo svojom vlastnom občianskom združení, píše projekty pre tých, ktorí to potrebujú..pomôžme jej aj MY... Marcela je mladá 31 ročná žena, ktorá za posledné tri roky strávila v nemocnici viac ako 220 dní, je ťažko zdravotne postihnutá, má za sebou 18 operácií a jej zdravotná dokumentácia váži neuveriteľných 3,5 kg. Je jednou z tých, ktorí by potrebovali finančnú pomoc na privysoké doplatky za lieky, doplácanie zdravotných úkonov, liečení či kvôli cestovnému do nemocníc a na vyšetrenia.

Podporiť výzvu

Image 9

Pomôžte nám zacvičiť si

Aj keď NAŠA ŠKOLA je veľmi mladučká, o 40-ročnej budove v ktorej sídlime sa to žiaľ povedať nedá. Za posledných 9 rokov sme všeličo postíhali – opravili strechu, kanalizáciu, vymenili okná na telocvični, vyspravili a vymaľovali všetky triedy, zrekonštruovali toalety či vybudovali učebne. Teraz sme sa rozhodli vynoviť našu telocvičňu.

Podporiť výzvu

Image 8

Neseparujte nás! Podporte zapojenie detí a dospelých ľudí so svalovou dystrofiou medzi ostatných

Svalová dystrofia. Postupne sa zhoršuje. Nedá sa to zastaviť. Neexistuje na ňu liek. Postihuje nielen dospelých, ale aj deti. Nehybnosť. Odkázanosť na pomoc. Vylúčenie. Ale my nechceme, aby život našich členov so svalovou dystrofiou bol práve o týchto slovách. Rady a užitočné informácie, svojpomoc, priatelia, oddych, tvorivosť, športové zápolenie, nádej, optimizmus. Síce podporovaný, ale plnohodnotný a nezávislý život. Naopak, naplniť tieto pojmy chceme zorganizovaním intenzívneho 3 - dňového integračného pobytu pre spolu 120 detských a dospelých členov a ich rodinných príslušníkov a asistentov v bezbariérovom hoteli v Piešťanoch. Potrebujeme vašu finančnú podporu, spolu nazbierať 3 100 €. Prostriedky budú použité na nepokrytú časť nákladov na pobyt. Ľudia so svalovou dystrofiou ďakujú.

Podporiť výzvu

Image 2

ALZHEIMERICI potrebujú Vaše 2% !!!

Pre zlepšenie kvality života a starostlivosti o našich klientov je potrebný výťah. Je potrebný pri presune klientov na iné poschodia, von do záhrady, na prechádzku, k lekárovi, ... Momentálne to riešime schodolezmi, je to vynikajúca pomôcka, ale je to len dočasné riešenie. Presun 1 klienta na poschodie trvá 5-10 minút, čo je predovšetkým časovo náročné.

Podporiť výzvu

Image 12

Domov pre ľudí s mentálnym postihnutím

Pocit domova je nenahraditeľný. Nezískate ho však kdekoľvek. Domov, to totiž nie je len posteľ, či šatníková skriňa v rohu izby. Domov, to ste predovšetkým vy, váš život a ľudia, ktorí vás obklopujú. Sú to tie bežné veci, ako pravidelný nákup, varenie, upratovanie, ale aj tie výnimočnejšie, ako oslava narodenín v kruhu vašich priateľov. Takýto domov vďaka nám majú aj ľudia s mentálnym postihnutím v zariadení podporovaného bývania.

Podporiť výzvu

Image 2

Pomoc chorým deťom, podpora ošetrovne

S Vašou pomocou môžeme zabezpečiť deťom aspoň základnú zdravotnú starostlivosť. S Vašou pomocou môžeme pomôcť predísť zbytočným úmrtiam detí na ochorenia, ktoré sa dajú bežne liečiť.

Podporiť výzvu

Image 1

Výživná strava pre dievčatá v J. Sudáne

Pomôžte mladým dievčatám byť sebestačnými a nezávislými od zahraničnej potravinovej pomoci. Potrebujeme prepraviť nádrže do mesta Rumbek v Južnom Sudáne.

Podporiť výzvu

Image 94

Canisterapia pre našich klientov

V našom zariadení, pre ľudí s viacnásobným postihnutím, canisterapiu uplatňujeme hlavne ako pomocnú psychoterapeutickú metódu už tretí rok. Kladieme dôraz na psychologický,fyzioterapeutický, citový a sociálno - integračný proces. Terapeutický pes Cirro pôsobí aj na fyzickú stránku našich klientov - motivuje ich k motorickému posunu. Tým že sú klienti motivovaný terapeutickým psom, spontánne pohybujú hornými končatinami. Pri tomto pohybe dochádza k aktivite oslabených svalov, pričom spastické svaly sú schopné relaxácie. Povzbudzuje to ich myseľ, zlepšuje kognitívne schopnosti a v neposlednom rade posilňuje imunitu prostredníctvom psychiky.

Podporiť výzvu

Image 29

2 VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTIPENDIÁ PRE ZNEVÝHODNENÝCH MLADÝCH VÝCHODNIAROV

Štipendijný program Karpatskej nadácie podporuje študentov, ktorí • sú z východného Slovenska, • majú dobré študijné výsledky, • vedia, ako chcú svoje vedomosti zúročiť v budúcom povolaní, • sú vystavení znevýhodneniu – sociálnemu, ekonomickému alebo zdravotnému, • pomáhajú ako dobrovoľníci svojej obci alebo neziskovej organizácii. Karpatská nadácia považuje vzdelanie za veľmi dôležité pre sebarealizáciu mladého človeka a uplatnenie sa v spoločnosti. Aj keď na Slovensku je ešte stále bežné štúdium bezplatné, sprievodné náklady, či iné životné potreby odradia nemálo talentovaných mladých ľudí od štúdia.

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu