Beňakovci nestrácajú nádej v dobro ľudí

foto

Damiánko je osemmesačný chlapček, ktorý sa narodil so šiestym prštekom na ľavej rúčke. Operácia na odstránenie pršteka je veľmi nákladná a Damiánkova mamina ju nedokáže sama uhradiť, nakoľko je poberateľkou čiastočného invalidného dôchodku. Preto sa veľmi potešila, keď ju oslovila Nadácia Tatry s ponukou zaregistrovať výzvu prostredníctvom nášho portálu a získať tak potrebné finančné prostriedky. Nadácia Tatry však výzvu zaregistrovala vo svojom mene, čo znamená, že príjemcom získaných finančných darov nebola priamo chlapčekova mamina, Petra Beňaková, ale Nadácia Tatry.

Ako sa však ukázalo, zo strany Nadácie Tatry neboli získané finančné dary postúpené pani Beňakovej, v dôsledku čoho sa musel termín Damiánkovej operácie presunúť. Nakoľko s uvedenou nadáciou nie je možné sa spojiť, je možné, že osud pani Beňakovej a jej synčeka bol zneužitý a poslúžil na nekalé získanie peňazí. Avšak peniaze, ktoré boli zaslané v prospech zaregistrovanej výzvy boli dary od štedrých darcov, od ľudí, ktorí sa snažili pomôcť a prispieť k realizácii potrebnej operácie. Boli to dary od ľudí, ktorí ich v prospech výzvy venovali s dobrým úmyslom a dobrým pocitom. Ten však vystriedalo sklamanie po zistení, že získané peniaze k rodine nedoputovali.

Sklamaní boli jednak darcovia, ale predovšetkým Damiánkova mamina, ktorá sa usiluje získať potrebné financie na synčekovu operáciu. Stretli sme sa s ňou osobne, aby nám porozprávala podrobnosti o svojej skúsenosti s Nadáciou Tatry. Napriek zlej skúsenosti nestratila pani Beňaková nádej v dobro ľudí a v to, že sa jej podarí získať potrebné financie.

Prostredníctvom nášho portálu si zaregistrovala výzvu, avšak tentokrát je príjemcom ona sama, čo znamená, že všetky dary získané v prospech výzvy budú zo strany nášho portálu poukázané priamo na jej číslo účtu. V súvislosti s riešením vzniknutej situácie sme podnikli potrebné kroky. Vzniknutá situácia a zneužitie osudu rodiny nás nesmierne mrzí, preto sa pokúsime urobiť všetko pre to, aby výzva oslovila čo najväčší počet darcov a podarilo sa tak získať potrebné financie na Damiánkovu operáciu.

P.S.: Na pôvodnej výzve sa vyzbieralo 372 eur. Túto sumu sme sa rozhodli rodine Beňakovej venovať, aj keď naša organizácia na vzniknutej situácii nenesie žiadnu vinu.


Ella Šingliarová podporuje výzvy

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu