BEŽ SO SRDCOM

bez zo srdcom
Medzinárodný maratón mieru otvára nové charitatívne projekty.
Medzinárodný maratón mieru dlhé roky viacerými spôsobmi podporuje charitatívne organizácie, umožňuje bezplatný štart hendikepovaným športovcom i deťom zo sociálne slabších rodín. V roku 2016 prichádza s vlastným novým konceptom charitatívnych programov, aby svojim potenciálom a postavením inšpiroval všetkých k podaniu pomocnej ruky. Vstupným počinom je venovanie 200 štartových čísel pre charitatívne organizácie a vytvorenie celého spektra ďalších možností, ako im môžu účastníci maratónu, ale i jeho fanúšikovia či podporovatelia pomôcť. Bež so srdcom je celoročný projekt s ambíciou na jeho dlhodobé ukotvenie medzi programovými prioritami MMM. Spoločne s partnerom projektu, ktorým je Karpatská nadácia a v úzkej spolupráci s portálom ĽudiaĽuďom.sk boli vyvinuté transparentné mechanizmy, ako generovať finančnú pomoc pre vybrané komunity. Voľba padla na neziskovú organizáciu Liga proti rakovine a jej preventívne programy. Medzinárodný maratón mieru túto organizáciu dlhodobo podporuje a jej aktivisti nikdy nechýbajú na štartovej čiare jednotlivých disciplín MMM. Podporené bude i občianske združenie Oáza – nádej pre nový život, snažiace sa o návrat bezdomovcov do normálneho života. Príbeh zakladateľa Oázy Petra Gombitu a bezdomovca Ladislava Bodnára, ktorí spolu absolvovali v roku 2013 Košický maratón ako súčasť ich spoločného boja s osudom, si dodnes pamätáme. Tretím podporeným subjektom je nezisková organizácia Novorodenec.sk. Pod vedením MUDr. Petra Krcha hľadá všetky možnosti, ako prispieť k záchrane predčasne narodených detí v celom regióne Východného Slovenska.Všetkým, ktorí kúpou štartového čísla v prospech jednej z týchto organizácii podajú pomocnú ruku, alebo prispejú finančným darom v procese štandardnej on-line registrácie a nebudú chcieť ostať v anonymite, poskytnú organizátori MMM satisfakciu a poďakovanie v podobe symbolu projektu Bež so srdcom na ich štartovom čísle a tiež  pri ich mene v štartovej a výsledkovej listine.

I pre ostatných ľudí, nepatriacim k aktívnym účastníkom MMM, teda neregistrujúcim sa na jeho jednotlivé disciplíny, je tu samozrejme možnosť prispieť na dobrú vec, a to

vďaka jednoduchému postupu, ktorý nájdu na stránke http://karpatskanadacia.sk/bez-so-srdcom/

Všetky zmienené aktivity boli uvedené do života v úvode februára, súčasne s otvorením registrácie na MMM 2016. Budeme ich pozorne sledovať, tešiť sa z každého úspechu a iniciovať ďalší rozvoj charitatívnych programov MMM.


Karpatská nadácia podporuje výzvy

Image 30

Novorodenec.sk, n. o.

Novorodenec.sk, n. o. je združenie lekárov, sestier a rodičov s cieľom podporovať poskytovanie vysoko kvalifikovanej starostlivosti pre novorodencov z regiónu východoslovenského kraja so zameraním na najťažšie komplikácie u vysoko rizikových novorodencov.

Podporiť výzvu

Image 29

Centrum pomoci Ligy proti rakovine Košice

Liga proti rakovine vznikla pred 26 rokmi s hlavným cieľom pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym.

Podporiť výzvu

Image 69

Oáza - nádej pre nový život, n. o.

Oáza - nádej pre nový život začala svoju činnosť v roku 2006 v Košiciach. Naším cieľom je pomáhať opusteným, chorým, všetkým, ktorí to potrebujú.

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu