BYŤ ČLOVEKOM … to stačí

Obdobie mladosti je v živote každého človeka veľmi dôležitou etapou, v rámci ktorej rozhoduje o svojom smerovaní v profesionálnej oblasti, vytvára dôležité priateľské vzťahy a partnerské zväzky, osamostatňuje sa a stavia na „vlastné nohy“.

Skutočnosť je však taká, že veľakrát mladí ľudia nie sú na to dostatočne pripravení. Po období dospievania vstupujú do života nepripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – nevedia efektívne komunikovať, nevedia zdravo zvládať a riešiť konflikty, nedokážu sa starať o svoje duševné zdravie, nemajú zručnosti, ako si riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby“.

Ako sa však majú mladí ľudia rozvíjať sa v týchto oblastiach?

Pravdou je, že mnohému z vymenovaných oblastí sa učíme spontánne, často krát bez toho, aby sme si to naplno uvedomovali, alebo sa o to cielene snažili. Preto aj výsledok takéhoto nášho učenia závisí viac či menej na náhode. Ide napríklad o učenie sa zásadám komunikácie s druhými, osvojovanie si spôsobov riešenia konfliktov, relaxácie a podobne. Pritom ide o veľmi dôležitú „učebnú látku“, ktorá nachádza svoje uplatnenie v našom každodennom živote. A práve kvôli každodennému využívaniu týchto poznatkov a zručností je potrebné nenechať naše učenie na náhode.

V susednej Českej republike majú možnosť zahrnúť do školského vzdelávacieho programu osobnostno-sociálnu výchovu. To nás inšpirovalo prispieť k rozvoju osobnostno-sociálnej výchovy mladých ľudí aj na Slovensku.

V rámci nášho snaženia sme vytvorili program osobnostno-sociálneho rozvoja s názvom BYŤ ČLOVEKOM … to stačí, ktorý by sme Vám radi touto cestou predstavili.

Program je určený pre mladých ľudí vo veku od 12 do 30 rokov a zameriava sa na päť základných oblastí osobnostno-sociálneho rozvoja, ktorými sú: Sebapoznávanie, Komunikácia, Zvládanie konfliktov, Psychohygiena, Stanovovanie a napĺňanie osobných cieľov.

K programu BYŤ ČLOVEKOM … to stačí sme vytvorili:

1. príručku pre účastníkov programu

2. metodickú príručku pre lektorov programu (učiteľov, vychovávateľov, mládežníckych pracovníkov).

Tieto si môžete zadarmo stiahnuť na stránke http://www.ozpersona.sk/kniznica.html

Momentálne pracujeme na internetovej podpore programu, ktorá bude tiež na stránke nášho občianskeho združenia www.ozpersona.sk.

Školy môžu vytvorený program využívať v rámci triednických hodín a mimoškolskej záujmovej činnosti. Rovnako môže nájsť program uplatnenie v organizáciách, ktoré systematicky pracujú s mladými ľuďmi.

Program vznikol na základe potreby, ktorú sme pri práci s mladými ľuďmi cítili a na základe skúseností a húževnatej práce autorov. Veľká vďaka patrí aj Nadácii Orange, ktorá tvorbu programu finančne podporila z programu Školy pre budúcnosť.

Veríme, že vám pripravené podklady programu pomôžu pri vašej práci s mladými ľuďmi. Cíťte sa slobodní ich využívať a zdieľať s ostatnými.

BYŤ ČLOVEKOM je krásne poslanie. Poďme ho napĺňať spoločne.

Autori programu – Martina Gymerská, Eva Krššáková a Veronika Záškvarová


Martina Gymerská podporuje výzvy

Image 26

ONLINE PORADŇA PRE MLADÝCH WWW.IPCKO.SK

Čas strávený na internete nemusí byť premárnený Projekt IPčko je bezpečným miestom pre všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc Internet nám v mnohom uľahčuje život, ponúka veľa možností a skracuje vzdialenosti. Všetko je na webe. A to nie je len nejaká fráza. Je tam ozaj všetko. Aj všetky jeho nástrahy, riziká prerastajúce v závislosť či podozrivé vzťahy. A tak je tam aj IPčko – internetová poradňa, ktorá dokazuje, že internet možno využiť aj na dobré veci. Neposkytujeme rady pri poruche internetu ani nič podobné. Snažíme sa pomáhať človeku s problémami jeho duše.

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu