DČR: Detský parlament pomáha kde je treba

V roku 2000 bola udelená aj Špeciálna cena za mimoriadnu iniciatívu. Získal ju Školský parlament ZŠ M.R. Štefánika, Žiar nad Hronom.

Na našej škole pracuje tretí rok detský parlament, na ktorom si zadávame rôzne úlohy, ktoré počas mesiaca plníme. Jednou z nich bol aj detský čin roka 2000. Naša škola sa do tejto akcie zapojila vo veľkom počte, či už ako jednotlivci, alebo ako celá škola. Spoločnými silami sme zorganizovali zbierku hračiek pre detské domovy a pre krízové centrum v Banskej Bystrici. Zapojil sa skoro každý žiak našej školy, keď prispel knihou, bábikou, autíčkom, stavebnicou a inými detskými hračkami.

Na našej škole sa uskutočnila aj zbierka kódov, ktorými žiaci pomáhali hendikepovaným deťom, ktoré potrebovali našu pomoc.

Počas Dňa narcisov sme zorganizovali zbierku pre deti na Detskú onkológiu v Banskej Bystrici a spoločnými silami vyzbierali 7 350 korún.

Naším ďalším zaujímavým činom bolo zaslanie adries chlapcovi chorému na rakovinu. Za našu školu sme zozbierali 750 podpisov.

Stromy sú pľúcami naše Zeme. A tak sme aj my prispeli k ich záchrane zberom papiera. Spoločne sme vyzbierali 9786 kg papiera. Neznečistené životné prostredie je pre nás veľmi dôležité a preto separujeme odpad, čím naše prostredie skrášľujeme a staráme sa oň.

Tancom proti drogám – to je názov ďalšej aktivity, ktorú sme zorganizovali a zapojilo sa do nej 20 žiakov.

Už niekoľko rokov máme v areáli našej školy umiestnené rôzne vtáčie búdky, ktoré pravidelne dopĺňame krmivom, ktoré zabezpečila trieda I.B.

V našom okolí sa nachádza niekoľko studničiek a preto je potrebné, aby ich niekto čistil. Do tohto projektu sa zapojili žiaci VII. C v počte 23 žiakov.

Žiaci sa zapojili aj do jarnej brigády – čistenia a úprav nášho mesta v počte 878 žiakov.

Dvadsaťšesť žiakov našej školy účinkovalo v programe, ktorý organizoval Dom sociálnych služieb pre deti „Doména“ a divadlo Tagaho s názvom M.O.C.

Žiaci našej školy sa takmer do každej humánnej a užitočnej akcie zapoja s radosťou, aby šírili a udržali dobré meno školy.


Detský čin roka podporuje výzvy

Image 26

UROBTE AJ VY DOBRÝ SKUTOK-PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2013

POMÔŽTE NÁM DOKONČIŤ PROJEKT! UŽ SME TAKMER VO FINÁLE! DETI SI PRÁVE TERAZ V ŠKOLÁCH ČÍTAJÚ PRÍBEHY A UČIA SA POCHOPIŤ, ČO JE DOBRÉ, AKO POMÔCŤ , AKO PODPORIŤ INÝCH, AKO OCHRÁNIŤ LUDÍ I PRÍRODU!

Podporiť výzvu

Image 2

Žilinský Sirotár pre všetkých - kapucíni pre vás

Múry nemajú hodnotu, nech sú akokoľvek staré, hodnotu majú ľudia, ktorí sa spoja a majú spoločný cieľ. Sirotár, ktorý poslúžil už mnohým, teraz potrebuje pomoc....

Podporiť výzvu

Image 5

Zbierka pre môjho syna

Prosím všetkých dobrých a láskavých ľudí o pomoc....

Podporiť výzvu

Image 1

OBČIANSKE ZDRUZENIE RANČ EMANUEL

Túžba pomáhať tým najbiednejším nás viedla k vytvoreniu občianskeho združenia Ranč Emanuel a následne k realizácii projektu domu na polceste. Týmto projektom chceme reagovať na potreby cieľových skupín a tiež...

Podporiť výzvu