KTO ZÍSKA OCENENIE DETSKÝ ČIN ROKA 2013?

Deti práve v týchto dňoch čítajú v školách nominované príbehy a hlasujú.

Zapojte sa i Vy!

Všetci potrebujeme dobro. Potvrdzuje to i fakt, že napriek ročnej prestávke sa do projektu tento rok doteraz zapojilo až 126 škôl a deti nám napísali o svojich 8186  dobrých skutkoch.

Každý skutok je výnimočný, rovnako ako dieťa, ktoré ho vykonalo. Nesie v sebe posolstvo dobrej vôle a ochoty  byť nápomocný. Dobré skutky si zaslúžia byť povšimnuté a ocenené, aby sa nestratili  v každodennom zhone a všednosti. Človek má predsa v živote väčší pocit istoty, ak vie, že niekde v jeho blízkosti sa dejú dobré veci.

Nie je ľahké vybrať z  pestrej koláže drobných skutkov, ale i vážnych príbehov a osudov.

Výberová komisia vybrala 35 nominácií v týchto kategóriách:

Záchrana života

Pomoc v rodine

Pomoc rovesníkom

Pomoc iným ľuďom

Pomoc prírode

Dobrý nápad  

Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Brožúra Zapojte sa do detskej poroty  so všetkými nominovanými skutkami bola zaslaná do takmer 2200 škôl na Slovensku.

V tomto roku sa tejto úlohy zodpovedne zhostila výberová komisia v zložení:

 • PaedDr. Mária Tekelová, zástupca Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR
 • Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
 • Mgr. Halka Marčeková, scenáristka programov pre deti
 • Patrícia Jariabková, moderátorka
 • Ľubica Zelizňáková, psychológ – LVS Bratislava
 • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

Učitelia a deti spoločne čítajú príbehy a detské hlasy rozhodnú o tohtoročných oceneniach Detský čin roka 2013. Deti  môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk do 29. novembra 2013.

Okrem tradičného výberu nominácií sme pripravili v tomto ročníku aj nasledovné nové aktivity:

Nové  ocenenie: Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Ocenenie je venované malým každodenným skutkom, ktoré tiež robia náš život krajším a lepším.

Nominované skutky pre túto kategóriu vyberá Občianske združenie Detský čin roka  a cenu sme nazvali Cena Sašky Fischerovej ako poďakovanie Saške, ktorá stála pri zrode projektu a 11 rokov s veľkým nasadením i láskou pomáhala dobru rásť.

On-line Anketa pre verejnosť

Detské skutky sú veľmi silné a inšpiratívne. Hľadali  sme preto cestu, ako dobré skutky konané deťmi predstaviť rodičom a širokej verejnosti. Partnerom projektu sa stal darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, vďaka ktorému môžeme od 7. októbra prezentovať skutky on-line.

Detský čin roka sa tak po prvý raz otvára smerom k dospelým, ktorí môžu prispieť na projekt, podporiť dobro, a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí.

S pravidlami hlasovania sa môžete oboznámiť priamo na detskycin.ludialudom.sk.

Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Partnermi projektu Detsky čin roka 2013  sú:

 • Nadácia ORANGE
 • Slovenská pošta
 • SLOVART
 • Jemné melódie
 • Bratislava-Staré mesto
 • darcovský portál Ľudiaľuďom.sk
 • Liga za duševné zdravie

Detský čin roka podporuje výzvy

Image 26

UROBTE AJ VY DOBRÝ SKUTOK-PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2013

POMÔŽTE NÁM DOKONČIŤ PROJEKT! UŽ SME TAKMER VO FINÁLE! DETI SI PRÁVE TERAZ V ŠKOLÁCH ČÍTAJÚ PRÍBEHY A UČIA SA POCHOPIŤ, ČO JE DOBRÉ, AKO POMÔCŤ , AKO PODPORIŤ INÝCH, AKO OCHRÁNIŤ LUDÍ I PRÍRODU!

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu