KTO ZÍSKA OCENENIE DETSKÝ ČIN ROKA 2013?

Deti práve v týchto dňoch čítajú v školách nominované príbehy a hlasujú.

Zapojte sa i Vy!

Všetci potrebujeme dobro. Potvrdzuje to i fakt, že napriek ročnej prestávke sa do projektu tento rok doteraz zapojilo až 126 škôl a deti nám napísali o svojich 8186  dobrých skutkoch.

Každý skutok je výnimočný, rovnako ako dieťa, ktoré ho vykonalo. Nesie v sebe posolstvo dobrej vôle a ochoty  byť nápomocný. Dobré skutky si zaslúžia byť povšimnuté a ocenené, aby sa nestratili  v každodennom zhone a všednosti. Človek má predsa v živote väčší pocit istoty, ak vie, že niekde v jeho blízkosti sa dejú dobré veci.

Nie je ľahké vybrať z  pestrej koláže drobných skutkov, ale i vážnych príbehov a osudov.

Výberová komisia vybrala 35 nominácií v týchto kategóriách:

Záchrana života

Pomoc v rodine

Pomoc rovesníkom

Pomoc iným ľuďom

Pomoc prírode

Dobrý nápad  

Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Brožúra Zapojte sa do detskej poroty  so všetkými nominovanými skutkami bola zaslaná do takmer 2200 škôl na Slovensku.

V tomto roku sa tejto úlohy zodpovedne zhostila výberová komisia v zložení:

 • PaedDr. Mária Tekelová, zástupca Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR
 • Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
 • Mgr. Halka Marčeková, scenáristka programov pre deti
 • Patrícia Jariabková, moderátorka
 • Ľubica Zelizňáková, psychológ – LVS Bratislava
 • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

Učitelia a deti spoločne čítajú príbehy a detské hlasy rozhodnú o tohtoročných oceneniach Detský čin roka 2013. Deti  môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk do 29. novembra 2013.

Okrem tradičného výberu nominácií sme pripravili v tomto ročníku aj nasledovné nové aktivity:

Nové  ocenenie: Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Ocenenie je venované malým každodenným skutkom, ktoré tiež robia náš život krajším a lepším.

Nominované skutky pre túto kategóriu vyberá Občianske združenie Detský čin roka  a cenu sme nazvali Cena Sašky Fischerovej ako poďakovanie Saške, ktorá stála pri zrode projektu a 11 rokov s veľkým nasadením i láskou pomáhala dobru rásť.

On-line Anketa pre verejnosť

Detské skutky sú veľmi silné a inšpiratívne. Hľadali  sme preto cestu, ako dobré skutky konané deťmi predstaviť rodičom a širokej verejnosti. Partnerom projektu sa stal darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, vďaka ktorému môžeme od 7. októbra prezentovať skutky on-line.

Detský čin roka sa tak po prvý raz otvára smerom k dospelým, ktorí môžu prispieť na projekt, podporiť dobro, a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí.

S pravidlami hlasovania sa môžete oboznámiť priamo na detskycin.ludialudom.sk.

Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Partnermi projektu Detsky čin roka 2013  sú:

 • Nadácia ORANGE
 • Slovenská pošta
 • SLOVART
 • Jemné melódie
 • Bratislava-Staré mesto
 • darcovský portál Ľudiaľuďom.sk
 • Liga za duševné zdravie

Detský čin roka podporuje výzvy

Image 26

UROBTE AJ VY DOBRÝ SKUTOK-PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2013

POMÔŽTE NÁM DOKONČIŤ PROJEKT! UŽ SME TAKMER VO FINÁLE! DETI SI PRÁVE TERAZ V ŠKOLÁCH ČÍTAJÚ PRÍBEHY A UČIA SA POCHOPIŤ, ČO JE DOBRÉ, AKO POMÔCŤ , AKO PODPORIŤ INÝCH, AKO OCHRÁNIŤ LUDÍ I PRÍRODU!

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu