Detský čin roka 2015: Nina vybavila medailu pre kamarátku, ktorej právom patrila

DCR_blog 6_pic_our brave life

Život je taký, ako si ho urobíme my sami.

Verím, že na svete je oveľa viac dobrých ľudí ako tých zlých. Taktiež sa domnievam, že negatívne závery prevažne predchádzali pozitívne mysleným zámerom. Na druhej strane musíme byť realistami a priznať si, že vo všeobecnosti sú ľudia častokrát sebeckí, žijúc vo svojej vlastnej ulite, zahĺbení do svojich vlastných problémov, nevšímajúc si neznámych. Túto skutočnosť treba uchopiť a vedieť ako s ňou narábať.

To spravila aj Nina na Majstrovstvách Slovenska v karate. Rozhodca štandardne odovzdával tri medaily pre tím, aj keď niektoré z nich pozostávali zo štyroch súťažiacich. Voči tomuto faktu bol však rozhodca ľahostajný, lebo sa ho výsledná situácia bytostne nedotýkala. Až do chvíle, kedy o neprávosti, ktorej bol súčasťou, bol oboznámený dotknutou Ninou. Tá ho primäla k tomu, aby situáciu prehodnotil, a nespravodlivý stav napravil.

V živote sa stretneme s podobnými situáciami, ktoré nebudú fér. Vtedy máme dve možnosti. Konať ako Nina a ozvať sa a usilovať sa o, pre nás, najlepší výsledok. Alebo zaťať zuby a konformne ísť ďalej, vlečúc so sebou neustále rastúcu zášť voči ostatným, nespravodlivej spoločnosti, ba i celému svetu. Pravdou však je, že v konečnom dôsledku je to len a len na nás, aký život si pre seba urobíme. Tak prestaňme obviňovať všetko a všetkých len nie nás, a dajme priestor našej húževnatosti, a choďme za svojím cieľom naprieč svetom, lebo ten patrí odvážnym.

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu