Do nového roka buďme ľuďmi s väčším srdcom

christmas-193728_960_720

Detský čin pre rok 2015 dal do pozornosti niekoľko odvážnych príbehov detí, ktoré pomohli vo svojej rodine, kamarátom, zachraňovali nielen prírodu, ale aj ľudské životy. Pri čítaní týchto príbehov som rozmýšľala, akými ľudmi sú tieto deti v skutočnosti. Spoločenské, zakríknuté, rozmaznané, odvážne, samostatné?

Odpovede som dostala až začiatkom decembra, keď sme pri vyhlasovaní Detského činu tieto deti mohli spoznať. Nielen ich, ale viac do hĺbky aj ich príbehy. Potom nám to celé začalo dávať zmysel, všetko okolo ich príbehov dostalo formu a prinieslo to svojim spôsobom veľmi pozitívny náboj.

Vyhlásenie Detského činu bolo pre tieto deti. Boli zvedavé a sústredené. Tešili sa z toho, že tam spolu môžu byť. Boli magnetom nielen pre nás, ale hlavne jeden pre druhého. Počas celého dňa človek mal pocit, že to všetko okolo nich dáva zmysel. Pomôcť, podeliť sa, byť úprimný a milovať.

Najkrajším okamihom bolo odovzdávanie ceny Levikemu, ktorý má síce Downov syndróm, ale za to veľké srdce, ktoré preukázal aj tentokrát. Keď mu riaditeľka Detského činu, Saška Broadhurst – Petrovická, odovzdávala cenu, chcela mu zablahoželať, kľakla si k nemu a podala mu ruku. On jej dal ako poďakovanie pohladenie po líci a láskavý pohľad. V tom momente sme všetci pochopili, čím zmenil svojich spolužiakov aj učiteľov.

Ocenené deti mali spoločné črty. Na svoj vek síce boli deťmi, mali záujmy ako ich rovesníci, ale na druhej strane mali v sebe množstvo sebareflexie, skromnosti, pokory, úprimnosti a priamosti. Z tohto hľadiska boli dospelými v detskom tele.  Ich obrovský optimizmus, pozitívna energia, ktorú šírili naokolo, a láska nám všetkým opäť pripomenuli, prečo sme ľuďmi.

Do nového roka 2016 nám všetkým prajem veľa lásky a zdravia, optimizmu a síl, aby sme boli v tomto roku ľuďmi so srdcom väčším ako v tom minulom, a nech nám sú deti v našom okolí vzorným príkladom.

Image 17

Výtvárame priestor pre aktívne šírenie dobra

Deti ulice túžia po prijatí, trvalých hodnotách a ľudskej podpore. Túžia byť chcené a milované, ako jednotlivci, ktorí majú právo viesť hodnotný život. Vyplňme prázdne miesta v ich živote spolu....

Podporiť výzvu

Image 0

Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Pomáhame tým, ktorí sa sami pomôcť nevedia....

Podporiť výzvu

Image 4

Slovenská debatná asociácia

V Slovenskej debatnej lige sa stredoškoláci učia argumentovať. Podporte ju svojím príspevkom, aby za dvoj- a trojdňové turnaje neplatili viac ako 15-20 eur....

Podporiť výzvu