Kamoši z webu – Frederik a Lukáš

kzw_banner_300x3001

Pokračujeme v predstavovaní detí, ktoré sú zapojené do projektu Kamoši z webu a majú zaregistrovanú výzvu na portáli. Projekt Kamoši z webu vznikol preto, aby pomohol získavať zdroje na často malé výdavky spojené so vzdelávaním a rozvíjaním talentu detí zo sociálne slabých skupín a vylúčených spoločenstiev. Príjemcom peňazí je vždy organizácia, ktorá s dieťaťom pracuje, teda napríklad mimovládna organizácia, škola, samospráva či cirkevné združenie,  a táto má aj povinnosť na vyžiadanie darcu alebo prevádzkovateľa portálu zdokladovať využitie získaných financií.

Frederik Kaleja

Frederik je šikovný 16-ročný chlapec, ktorý študuje na Odbornom učilišti internátnom v Prešove. Cestovné z Ostrovan ho mesačne vyjde na 24 eur. Pochádza však zo sociálne slabej rodiny a má chorú mamu. Pre rodinu predstavuje táto suma významnú časť rodinného rozpočtu.

Frederik rád pomáha a zapája sa do aktivít vo svojej komunite. Vo svojom voľnom čase chodieva na vzdelávacie aktivity do Komunitného centra alebo do Cirkevného spoločenstva, kde má možnosť zahrať si na bubnoch. Nechce byť šedým priemerom, jeho snom je niečo v živote dokázať. Ak sa mu podarí úspešne školu ukončiť, sny sa môžu stať skutočnosťou.

 

Lukáš Dunka

Lukáš je vyučený krajčír. Potrebuje šijací stroj, aby mohol rozvíjať svoje zručnosti, aby nezabudol, čo sa v škole naučil. Chcel by si nájsť prácu ako krajčír. Od septembra 2014 nastupuje opäť do školy v Starej Ľubovni a chce sa vyučiť aj za stolára. Ako sám Lukáš hovorí: „čím viac remesiel vieš, tým máš väčšiu šancu nájsť si prácu.“ Doteraz sa v škole vďaka majsterke veľa naučil. Vie ušiť kadernícky plášť, pyžamo, kuchárske rukavice, detské nohavice, opraviť nesediace oblečenie a vie aj vyšívať. Rád by vo svojom voľnom čase rozvíjal to, čo sa doteraz naučil a pomohol druhým, sebe a svojej mame. Veľa jeho známych stále potrebuje opraviť nové kúpené oblečenie, či prešiť nesediace šaty a Lukáš by si mohol takto privyrobiť.

 

Projekt Kamoši z webu bol podporený sumou 49 999 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín.


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 100

Cestovné do školy pre Frederika

Frederik študuje na Odbornom učilišti internátnom v Prešove. Mesačne ho cestovné stojí 24 eur, čo je pre jeho rodičov výrazná a rodinný rozpočet zaťažujúca položka.

Podporiť výzvu

Image 100

Šikovný krajčír

Rád by som si kúpil šijací stroj a naďalej rozvíjal svoje zručnosti, aby som nezabudol to čo som sa doteraz v škole naučil. Verím, že v budúcnosti si nájdem prácu ako krajčír. Na nový šijací stroj potrebujem 100 euro, na ktorý nemám. Prosím prispejte mi .

Podporiť výzvu

Image 18

Prosím, pomôžte nám

Prosím ľudí s dobrým srdiečkom,potrebujeme tie lieky súrne.Dcérka bude mať v máji 1.sv.prijímanie,pomôžte prosím nech ju nemám vtedy v nemocnici....

Podporiť výzvu

Image 2

Veľka prosba o pomoc.

Som otec,vdovec 6 deti.Ked sme s veľkou tužbou očakavali prichod našho synčeka na svet,nikto z nas ani netušil,že aky kruty a smutny osud nas čaka.Preto veľmi prosim dobrych ľudi o...

Podporiť výzvu

Image 0

Poradňa pre občianske ľudské práva

„Našou víziou je spoločnosť, v ktorej sa menšiny necítia byť utláčané a diskriminované, v ktorej sa rešpektujú ľudské práva všetkých bez rozdielu, v ktorej sa účinne uplatňujú právne prostriedky na...

Podporiť výzvu