Kamoši z webu – nový projekt ĽudiaĽuďom.sk

10603497_10203302655541969_7247032121604947266_n (2)

KOŠICE (21. 8. 2014) – Mladý krajčír potrebuje 100 eur, aby si mohol kúpiť šijací stroj. Stredoškolák z osady v Ostrovanoch hľadá darcov, ktorí mu pomôžu s úhradou cestovného vo výške 24 eur mesačne. Často ide o malé sumy, ktoré môžu deťom zo sociálne vylúčených spoločenstiev zabezpečiť lepšie vzdelanie a budúcnosť. Pomôcť im má projekt Kamoši z webu, ktorý v týchto dňoch spúšťa ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. ako novú platformu darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.

“Kamoši z webu vznikli, aby pomohli získavať zdroje na často drobné výdavky spojené s financovaním vzdelávania detí zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Darca si vyberá konkrétne dieťa, ktoré chce podporiť. Peniaze idú organizácii, ktorá s ním pracuje, teda nie rodine. Príjemcom je napríklad mimovládna organizácia, škola, samospráva či cirkevné združenie, ktoré je zároveň partnerom pre darcu a informuje ho o tom, ako boli využité jeho prostriedky,” vysvetľuje riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Roland Kyška.

Prevádzkovateľ portálu ĽudiaĽuďom.sk kladie dôraz na zlepšenie komunikácie medzi darcom a príjemcom, nakoľko v oblasti podpory segregovaných spoločenstiev vládne na Slovensku často obrovská nedôvera a predsudky. Aj preto projekt Kamoši z webu rozdelil na dve časti.

    Veľkí kamoši sú tí, ktorí sa rozhodnú podporovať deti finančne, a to jednorázovo alebo pravidelnou platbou. Rovnako sa volá aj prvá časť platformy, ktorá organizáciám umožňuje registrovať výzvy vždy na konkrétne dieťa. Vo výzve definujú buď finančné potreby dieťaťa jednorazovou sumou, ak ide napríklad o zakúpenie školskej pomôcky, športového vybavenia a pod., alebo mesačne, teda napríklad koľko dieťa potrebuje na školné alebo cestovné. Medzi prvými organizáciami, ktoré platformu využili, sú partneri projektu ETP Slovensko, n. o. a O. Z.  eduRoma.

Súčasťou projektu je aj sociálna sieť Malí kamoši, ktorá slúži nielen pre deti s uverejnenými výzvami. Takéto dieťa môže platformu využiť na informovanie o svojich úspechoch a živote tým, že bude vo svojom profile uverejňovať mikroblogy, fotografie či videá. Pre Malých kamošov sú pripravené aj rôzne vzdelávacie moduly, napríklad vedomostné testy, za ktorých absolvovanie používateľ získava rôzne virtuálne odznaky.

Odborným garantom vedomostných testov pri ich vzniku bola Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorej pracovníčky ich pripravili niekoľko desiatok na najrozličnejšie témy a v troch vekových kategóriách (mladší, starší školský vek a stredoškoláci). Prvými Malými kamošmi sa stali pracovníci správcu národnej domény SK-NIC, a. s. a Centra pre filantropiu, n. o., dvoch zakladateľských organizácií ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

            “Medzi prvými zaregistrovanými deťmi v projekte Kamoši z webu sú žiaci a študenti z rôznych lokalít východného Slovenska, ako sú Ostrovany, Šarišské Michaľany, Rankovce či Stará Ľubovňa,” hovorí vedúca projektového tímu Daniela Lališová a dodáva: “Aj na projekt Kamoši z webu sa vzťahujú všetky princípy portálu ĽudiaĽuďom.sk, to znamená, že každý darca má možnosť vytlačiť si darcovskú zmluvu, na základe ktorej si môže do troch rokov nárokovať informáciu o použití jeho daru. Ak by dar bol použitý v rozpore s výzvou, má právo žiadať peniaze späť. Každý dar sa transparentne on-line pripisuje k výzve a celý proces darovania je tak pod kontrolou darcu, príjemcu i širokej verejnosti.”

Projekt Kamoši z webu bol podporený sumou 49 999 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín.

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu