Liga za duševné zdravie a Modrý koník predstavujú novú Online poradňu

Kevelyova Kusa Valentova Smykal Waldl. m.

Od 8.februára sa môžete obrátiť mailom na odborníkov na duševné zdravie na webe Ligy. Na Modrom koníku sa najviac ľudí zaujíma o rodinné problémy. Ambasádorka Martina Wäldl, vyštudovaná psychologička bude na Modrom koníkovi zastrešovať túto problematiku a posielať záujemcov, ktorí sa neboja hovoriť o svojom duševnom zdraví na novú ONLINE PORADŇU. Poradňa nadväzuje na staršie poradenské aktivity a odštartuje 8. februára 2016 na webe Ligy za duševné zdravie.

 

Z tohto dôvodu už stará mailová  adresa poradna@dusevnez.sk       NEFUNGUJE.

 

Mário Šmýkal, Modrý koník :

Krok po kroku rozbiehame projekt www.pomoc.modrykonik.sk a pridávame nové  ambasádorky.

Vidieť údaj, že najviac ľudí (až 9%) navštevuje vo fóre časť Rodinné problémy človeka nenechá pokojným. Alkoholizmus, depresie, úmrtia, drogy, rozvody, smútok. Preto k nám prichádza Liga za duševné zdravie a ambasádorka sa pokúsi otvárať témy, ktoré si zaslúžia viac podpory a o ktorých sa píše málo, zato sú veľmi dôležité. Úlohou ambasádorky bude prinášať skúseností odborníkov a vaše problémy či otázky posúvať odborníkom. Bude vytvárať články, robiť rozhovory, odporúčať zaujímavé iniciatívy a pomáhať. Viac informácií o Ambasádorke pre Ligu za duševné zdravie nájdete na Modrom koníkovi.

Martina Wäldl, psychologička, ambasádorka Ligy za duševné zdravie na portáli Modrý koník:

„Keď som na Modrom koníku videla konkurz na ambasádorku Ligy, neváhala som ani chvíľu. Vedela som, že sa ma to týka. Že chcem byť toho súčasťou a že je to dobrá vec. Ambasádorkou chcem byť preto, lebo ako psychologička, matka a žena mám čo povedať.  Môžem pomôcť, byť oporou, šíriteľkou dobrej veci. Tiež som vedela, že to veľa môže dať mne samej, že je to šanca pre mňa byť lepšou. Duševné zdravie je dôležité, lebo duševné zdravie je pevným základom spokojného života.  Týka sa každého z nás. Ovplyvňuje celého človeka a jeho fungovanie vo svete a to každý deň. Ovplyvňuje jeho vzťahy. S inými aj so sebou samým. Ovplyvňuje zdravie celého tela. Duševné zdravie je úsmev na tvári, aj v srdci a duši, je to všetko.

Hovorme spolu o duševnom zdraví, o citových problémoch a rodinných problémoch – je to viac než normálne, je to nutné! Dnes sa už zhovárame o všetkom, o zdraví, o peniazoch, politikoch, deťoch, chorobách a liekoch, sme angažovaní, chrumkaví aj zložití. Ale máme tu ešte stále aj témy, ktoré  riešime radšej doma v kuchyni alebo ich vytesňujeme z našich myslí. Medzi ne patrí aj duševné zdravie naše a našich blízkych. Alebo naše prežívanie a naše citové problémy.  A pri tom je duševné zdravie také dôležité! Po 15 rokoch sa Lige za duševné zdravie darí rozhýbať stojaté vody mlčania o tom, čo nás trápi. Skúste to a zistíte, že už len rozhovorom sa vám uľaví. Len tým, že sa o svoje problémy podelíte, môžete získať možnosť ich riešenia. Inak s nimi ostávate sami a ponesiete ich dlho, možno navždy … Ani nevieme, že nevieme hovoriť o svojich  citových, rodinných a iných duševných problémoch. Skúsme spolu zrušiť spoločenské stereotypy, upozorniť spoločnosť na to, že ani nevieme o tom, že nevieme o DUŠEVNOM ZDRAVÍ hovoriť.

Odborníci v novej „Online poradni“ na webe Ligy:

PhDr. Zuzana Polťáková, PhD., psychologička, aj detské, rodičovské a školské problémy

Štúdium psychológie ukončila v roku 2004 na UCM v Trnave. Pracovala v ambulancii klinickej psychológie, kde sa naučila ako pracovať s klientom či už dieťaťom alebo dospelým. Hlavnou náplňou bola psychologická diagnostika, s deťmi realizovala aj terapeutickú relaxáciu a poradenstvo. Po narodení detí pokračovala v práci v oblasti klinickej psychológie, ktorú neskôr vystriedalo poradenstvo, ktorému sa venuje doteraz aj počas materskej dovolenky.

PhDr. Jozef Ďanovský, psychológ, aj témy závislostí (alkohol a podobne)                  

Absolvoval Prešovskú univerzitu v odbore psychológia. Závislostiam a ich liečeniu sa venuje od roku 2008 ako psychológ a od roku 2015 ako klinický psychológ po dokončení atestácie. Je frekventantom dlhodobého výcviku v geštalt terapii – metóda osobného rastu prostredníctvom sebapoznania. Venuje sa aj liečbe závislostí.

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka, rodinné a partnerské problémy

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore filozofia, z ktorého ma aj doktorát, Následne absolvovala  postgraduál z poradenstva pre jednotlivca, pár a rodinu. V tejto oblasti pracovala 35 rokov ako poradkyňa v predmanželskej a manželskej poradni. Okrem  mnoho rokov skúseností z praxe absolvovala niekoľko výcvikov, naposledy Prácu s traumou, násilím a nešťastím v rodine, čím  získala vynikajúce  poradenské komunikačné a sociálne zručnosti v oblasti poradenstva osobnostného, pre jednotlivcov, párov či rodiny.  Pracuje ako terapeutka Ligy za duševné zdravie.

PhDr. Eva Černíčková, psychologička, osobnostné, partnerské a rodinné problémy

Absolvovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Svoje odborné skúsenosti uplatnila po štúdiu ako psychológ v poradenstve pre jednotlivca, pár a rodinu, konzultant na linke dôvery, terénny pracovník v krízovej intervencii a metodik – psychológ. V súčasnosti sa venuje aj pravidelnej publikačnej činnosti. Počas praxe absolvovala aj viaceré kurzy a stáže, vďaka ktorým je na slovo vzatým odborníkom v svojom obore.

Mgr. Katarína Vítková, psychologička a terapeutka

Štúdium psychológie a arteterapie absolvovala na Masarykovej Univerzite v Brne. Zameriava sa na Gestalt terapiu, poruchy príjmu potravy, psychotraumatológie a radu ďalších metód a problémov. Ako riaditeľka LDZ pred 9 rokmi bola pri zrode svojpomocnej skupiny porúch príjmu potravy. Od roku 2007 vedie svoju terapeutickú prax a aj naďalej sa zúčastňuje na aktivitách LDZ ako poradca, školiteľ a supervízor v programe pre školy (Zippyho kamaráti).

Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, sociálno-právna orientácia, psychologické poradenstvo, mediácia, tanečno-pohybová terapia                          

Je absolventkou štúdia práva a komunikácie, ako aj výcviku v mediácii a v tanečno- pohybovej terapii. Je pokročilou študentkou psychoterapeutického výcviku v proces-orientovanej psychológií a doktorandkou psychológie. Má skúsenosť s krízovým aj dlhodobým rozvojovým poradenstvom ako aj s terapeutickou prácou s ľuďmi s fyzickou či mentálnou inakosťou, s ľuďmi s psychiatrickými ochoreniami, s ľuďmi so skúsenosťou domáceho násilia. Je lektorka a facilitátorka. Pôsobí v pohybovom divadle Len tak tak, je spoluzakladateľka Labanovho ateliéru Bratislava LAB.

 

Ing. Olga Valentová,

Kontakty s verejnosťou, Liga za duševné zdravie SR,

mobil: 0917 153 507

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu