Mám nápad! Čo s ním?

V súčasnosti často narážame na to, že ani dobré nápady ešte nemusia znamenať úspech. 

Nápaditosť a kreativita v myslení. To sú prívlastky, ktorými by nejeden rád oplýval. Avšak v súčasnosti často narážame na to, že ani dobré nápady ešte nemusia znamenať úspech.

 Aj tie najprevratnejšie myšlienky a projekty narážajú na prekážky v podobe nedostatku finančných zdrojov či partnerov pre spoluprácu. A tak sa čoraz viac vzďaľujú možnosti dosiahnuť očakávané výsledky. Netreba však zúfať. Je tu príležitosť, ako sa naučiť obracať v tomto kolotoči zháňania zdrojov, ako presadiť svoj projekt a udržať si pozíciu na poli pôsobnosti.Naše občianske združenie Inštitút PRIJATIA v spolupráci s občianskym združením PERSONA ponúka pre všetkých záujemcov kurz Základy projektového manažmentu. 

Máme za sebou už niekoľko vydarených kurzov a spokojných účastníkov. Sú nimi hlavne mladí z pomáhajúcich profesií, ktorí by chceli pracovať s ľuďmi a nevedia, kde na to získať peniaze. Prispôsobujeme sa ich požiadavkám tak, aby informácie, ktoré im sprostredkujeme boli pre každého praktické a ľahko pochopiteľné.

Výhodou kurzu je, že sa realizuje jednorazovo, formou prednášok a skupinových aktivít počas jedného dňa, kde si každý osvojí základné pojmy, vzťahy a princípy projektového manažmentu.

Pre mnohých pracujúcich, ale aj študentov je to výhodná a dostupná forma vzdelávania.

Snažíme sa voliť takto intenzívny spôsob aj preto, aby sme účastníkov kurzu viac vtiahli do problematiky, zapojili do aktivít v skupine, a tým v nich podporili učenie sa prostredníctvom zážitku na sebe.

Lektormi kurzu sú hodnotitelia rôznych grantových výziev – Martina Gymerská a Marek Madro.

Kurz poskytuje potrebné informácie, ktoré účastníkom pomôžu napísať kvalitný projektový zámer. To zvyšuje ich šancu získať pre svoju činnosť financie z rôznych zdrojov. A nielen to. Idú ešte hlbšie. Spoločne uvažujú nad prínosom, ktorý plánovaný projekt prinesie, nad dôvodmi, prečo by tu niečo také malo byť a ako to zrealizovať.

Navyše lektori ponúkajú účastníkom kurzu možnosť konzultácie ich prvého nimi napísaného projektu.

 

Viac o kurze sa možete dozvedieť  TU

Najbližší kurz sa uskutoční  už 21.9.2013

 


Marek Madro podporuje výzvy

Image 26

ONLINE PORADŇA PRE MLADÝCH WWW.IPCKO.SK

Čas strávený na internete nemusí byť premárnený Projekt IPčko je bezpečným miestom pre všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc Internet nám v mnohom uľahčuje život, ponúka veľa možností a skracuje vzdialenosti. Všetko je na webe. A to nie je len nejaká fráza. Je tam ozaj všetko. Aj všetky jeho nástrahy, riziká prerastajúce v závislosť či podozrivé vzťahy. A tak je tam aj IPčko – internetová poradňa, ktorá dokazuje, že internet možno využiť aj na dobré veci. Neposkytujeme rady pri poruche internetu ani nič podobné. Snažíme sa pomáhať človeku s problémami jeho duše.

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu