Medzinárodný deň detskej rakoviny

411

Celosvetová kampaň na podporu povedomia o detskej onkológii pripadá každoročne na 15. februára. Symbolom tohto dňa je zlatá stužka.

Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť týkajúcu sa rakoviny u detí a mládeže a pochopenie problémov a výziev týkajúcich sa tohto ochorenia. Taktiež je dôležité reflektovať na potrebu spravodlivého a lepšieho prístupu k liečbe pre všetky deti rovnako na celom svete. Iniciatíva pripomínania si dňa detskej rakoviny vyšla od Childhood Cancer International, ktorá zahrňuje partnerstvo organizácií z 90 krajín sveta v 5 kontinentoch. Medzinárodný deň detskej rakoviny vychádza z predpokladu, že každé dieťa si zaslúži najlepšiu možnú medicínsku a psychosociálnu starostlivosť bez ohľadu na rasu, náboženstvo, krajinu pôvodu, sociálny status, či finančnú situáciu.

Organizácia tvrdí, že včasná a presná diagnostika, ako aj dostupnosť a prístup k správnej liečbe a starostlivosti vrátane cenovo dostupných a kvalitných liekov, sú dôležitými aspektmi k predchádzaniu úmrtia detí na rakovinu. Dôležitosť vyjadrenia solidarity je podložená faktom, že deti a mládež sú srdcom každého národa a je na našej zodpovednosti zabezpečiť, aby boli schopní žiť svoj život naplno a dosiahnuť svoj potenciál. Rakovina zbavuje naše deti detstva a mladosti. Otrasie celým životom dieťaťa, ale aj jeho rodiny. Dieťa je príliš skoro konfrontované s náročnými situáciami, dlhodobou izoláciou od priateľov, kamarátov, spolužiakov. Cesta boja s rakovinou sa vyznačuje obrovskou bolesťou, stresom a strachom z neznámeho. A preto je dôležité nenechať ich na tejto ceste samých.

Prečo je dôležité konať teraz?

 • pretože štatistiky nepovedia celý príbeh

 • pretože rakovina u detí nepozná hranice

 • pretože rakovina u detí je liečiteľná, ale vzniká výrazná nerovnosť oproti rozvojovým krajinám

 • pretože deti sú naša budúcnosť a zaslúžia si šancu žiť naplno

 • pretože jedna smrť je príliš veľa

 • pretože žiadna rodina by sa nemala stať ekonomicky ohrozenou, následkom rakoviny u ich dieťaťa

 • pretože žiadne dieťa a rodina by nemali rakovine čeliť sami

 • pretože kvalitný prístup k zdravotnej starostlivosti , liekom, pomôže zastaviť umieranie

 • pretože prístup ku kvalitnej lekárskej starostlivosti nemá byť privilégiom, ale ľudským právom

  zdroj: http://www.internationalchildhoodcancerday.org/

  Ingrid Škropeková
  Svetielko nádeje

  foto ilustračné, zdroj internet


Svetielko nádeje, Centrum pomoci detskej onkológie podporuje výzvy

Image 1

Svetielko nádeje, centrum pomoci detskej onkológie

Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie je o dieťa po zdravotnej stránke postarané na vysokej úrovni, o čom svedčí fakt, že sa k nám chodí liečiť viacero detí nie len k oblasti našej pôsobnosti a teda zo stredného Slovenska, ale vyhľadali nás rodiny aj z iných častí Slovenska. Činnosť Svetielka nádeje spočíva v psycho- sociálno- ekonomickej pomoci čo znamená, že sa snažíme vzdialiť deti a rodiny od myšlienok spojených s ochorením rôznymi spôsobmi. Pomáhame im nie len rôznymi finančnými príspevkami, ale poskytujeme služby, vďaka ktorým sa ich náklady na liečbu zmiernia. Samozrejmosťou je prítomnosť rodiča na oddelení a na izbe spoločne s dieťaťom. Izby sú už niekoľko rokov krásne prerobené a prispôsobené dlhodobej hospitalizácii.

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu