Poznáme tohtoročných víťazov a ich krásne skutky „Dobrý skutok je všeliekom a najlepšou cestou k nájdeniu samých seba“

DobrycinRokaSpolocneFotky_2

19. ročník projektu sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky.

Na svete sa deje množstvo dobra. Každoročne nás o tom presviedčajú láskavé a nápomocné skutky detí z celého Slovenska. Projekt Detský čin roka je ľudskou výzvou svetu.

Reálne príbehy detí, ktoré sú schopné nezištne pomôcť ľuďom i prírode, obstáť v náročných životných situáciách a citlivo vnímať ľudí i prostredie okolo seba prispievajú k zlepšeniu života okolo nás.

Skutočné príbehy o detských skutkoch sú svedectvom ľudskej spolupatričnosti, nasledovania hodnou výzvou a podnetom k zamysleniu o poslaní človeka.

IMG_4814

Máme veľkú radosť, že sa s vami môžeme podeliť o nasledovnú štatistiku, ktorá predchádzajúce slová potvrdzuje a umocňuje! :)

  • Dobré skutky vykonali deti zo 77 slovenských škôl
  • Nominovaných bolo 35 príbehov rozdelených do 7 kategórií
  • 67 326 detí zo 703 slovenských škôl rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých kategóriách
  • V online hlasovaní detské skutky získali spolu 89 348 hlasov, víťazný skutok 16 618 hlasov

Dobrý skutok je všeliekom a najlepšou cestou k nájdeniu samých seba. Spätne dotvára osobnosť konajúceho do tej najkrajšej podoby, k prekonaniu egoizmu a k záujmu o druhých. Najlepší spôsob, ako zaplašiť smútky, je zabudnúť na ne pri pomoci druhým, najlepší spôsob, ako si získať priateľov je spolupráca a najlepšia prevencia ničenia je tvorba. Detský čin roka je konkrétnym pritakaním životnej kráse, je optimistickým podnetom hľadajúcim a tou najstatočnejšou výzvou neveriacim“, je krásna myšlienka prof. Ivana Štúra, bývalého člena expertnej skupiny a veľkého priaznivca a dlhoročného podporovateľa Detského činu roka.

Priebeh projektu Detský čin roka 2019

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Dobré skutky vykonali deti z 77 slovenských škôl.

35 nominovaných príbehov

Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov v nasledovných siedmych kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Detská porota – čítanie príbehov na školách

V druhej etape projektu učitelia s deťmi čítali príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávali s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.

Každé dieťa malo právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo bola podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomovali  si rozdiely vo výbere príbehov, učili sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, navzájom o príbehoch rozprávali. Právo individuálneho hlasu dalo každému dieťaťu možnosť uvedomiť si vlastnú hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti.

67 326 detí zo 703 slovenských škôl rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých kategóriách.

Online Anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk

Anketa pre verejnosť bola realizovaná predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou mohli podporiť dobro a inšpirovať sa dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako upriamiť pozornosť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša.

V online hlasovaní detské skutky získali spolu 89 348 hlasov, víťazný skutok 16 618 hlasov.

dcr-dakovanie-2019-2


Detský čin roka podporuje výzvy

Image 1

Občianske združenie Detský čin roka

Cielom združenia je iniciovať, obhajovať a motivovať spoločnosť a hlavne deti ku konaniu dobra, k pochopeniu, prijatiu a vedomému šíreniu pozitívnych a humánnych hodnôt, ako je ochrana ľudského života, rešpekt k ľuďom, pomoc v núdzi, integrácia zdravých a postihnutých, spolupatričnosť, ochrana prírody a podobne.

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu