Pozvánka na seminár Áno, dá sa to!

etp

Dobrý deň,

dovoľte nám, pozvať Vás na druhý ročník seminára Áno, dá sa to! Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania (FIE) pomáha deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý sa bude konať dňa 4. novembra 2015 v čase od 9:00 do 13:00 v priestoroch Hotela TATRA na Nám. 1.mája č. 5 v Bratislave.

Cieľom seminára je prezentovať širokej odbornej verejnosti výsledky využívania metódy FIE vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). ETP Slovensko pilotne overuje uplatnenie tejto metódy vo vzdelávaní detí a žiakov už tretí rok od začiatku školského roka 2013/2014, a to nielen v komunitných centrách, ale aj spoluprácou so základnými školami v obciach, kde prevádzkuje komunitné centrá.

Intervenčný program FIE a jeho uplatnenie v školskom prostredí predstavia certifikovaní odborníci z Akreditovaného tréningového centra Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina pri Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe (PedF UK).

Popíšu tiež aplikáciu, obmedzenia a výsledky dynamického testovania v porovnaní so statickým testovaním schopností a výkonov s dôrazom na žiakov z MRK.

O rigoróznom experimentálnom overovaní a porovnávaní účinnosti metódy FIE s inou vzdelávacou metódou pri doplnkovom popoludňajšom vzdelávaní žiakov z prostredia MRK porozprávajú výskumníci z PedF UK, s ktorými úzko spolupracujeme.

Na seminári sa so svojimi praktickými skúsenosťami a výsledkami práce podelia učitelia základných škôl, ktorí metódu FIE využívajú dlhodobo vo vzdelávaní žiakov z MRK a zhodnotia prínos metódy FIE pre žiakov a pre učiteľov.

Podrobný program seminára nájdete nižšie. Váš záväzný záujem zúčastniť sa seminára a prípadne aj obeda potvrďte prosím zaškrtnutím vegetariánskeho alebo nevegetariánskeho menu v návratke najneskôr do piatku, 30.10.2015. Ak sa obeda nemôžete zúčastniť, vyplňte návratku zaškrtnutím “bez obeda”.

Tešíme sa na stretnutie a diskusiu s Vami.

S pozdravom

Tím ETP Slovensko

Návratka Seminár 4.11.2015

 

program_ano da sa to

 


ETP Slovensko podporuje výzvy

Image 1

Budujeme nádej - podporte výstavbu domčekov pre mladé rodiny v osadách

Michal (20) tento rok absolvoval strednú školu, odbor murár, a ako dobrovoľník pracuje s rómskou mládežou, vedie klub pre miestnych študentov. Michal býva so svojou družkou Valériou a malou dcérkou v rodičovskom dome, kde žije spolu 8 ľudí v 2 izbách, okrem Michala totiž s rodičmi bývajú aj jeho 3 súrodenci. Michalovým snom bolo postaviť pre svoju rodinu vlastný dom, preto sa rozhodol využiť možnosť mikropôžičky a stal sa tak jedným z prvých 6 majiteľov domov v Rankovciach, zapojených do projektu Budujeme nádej.

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu