Pozvánka na seminár Áno, dá sa to!

etp

Dobrý deň,

dovoľte nám, pozvať Vás na druhý ročník seminára Áno, dá sa to! Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania (FIE) pomáha deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý sa bude konať dňa 4. novembra 2015 v čase od 9:00 do 13:00 v priestoroch Hotela TATRA na Nám. 1.mája č. 5 v Bratislave.

Cieľom seminára je prezentovať širokej odbornej verejnosti výsledky využívania metódy FIE vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). ETP Slovensko pilotne overuje uplatnenie tejto metódy vo vzdelávaní detí a žiakov už tretí rok od začiatku školského roka 2013/2014, a to nielen v komunitných centrách, ale aj spoluprácou so základnými školami v obciach, kde prevádzkuje komunitné centrá.

Intervenčný program FIE a jeho uplatnenie v školskom prostredí predstavia certifikovaní odborníci z Akreditovaného tréningového centra Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina pri Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe (PedF UK).

Popíšu tiež aplikáciu, obmedzenia a výsledky dynamického testovania v porovnaní so statickým testovaním schopností a výkonov s dôrazom na žiakov z MRK.

O rigoróznom experimentálnom overovaní a porovnávaní účinnosti metódy FIE s inou vzdelávacou metódou pri doplnkovom popoludňajšom vzdelávaní žiakov z prostredia MRK porozprávajú výskumníci z PedF UK, s ktorými úzko spolupracujeme.

Na seminári sa so svojimi praktickými skúsenosťami a výsledkami práce podelia učitelia základných škôl, ktorí metódu FIE využívajú dlhodobo vo vzdelávaní žiakov z MRK a zhodnotia prínos metódy FIE pre žiakov a pre učiteľov.

Podrobný program seminára nájdete nižšie. Váš záväzný záujem zúčastniť sa seminára a prípadne aj obeda potvrďte prosím zaškrtnutím vegetariánskeho alebo nevegetariánskeho menu v návratke najneskôr do piatku, 30.10.2015. Ak sa obeda nemôžete zúčastniť, vyplňte návratku zaškrtnutím “bez obeda”.

Tešíme sa na stretnutie a diskusiu s Vami.

S pozdravom

Tím ETP Slovensko

Návratka Seminár 4.11.2015

 

program_ano da sa to

 


ETP Slovensko podporuje výzvy

Image 1

Budujeme nádej - podporte výstavbu domčekov pre mladé rodiny v osadách

Michal (20) tento rok absolvoval strednú školu, odbor murár, a ako dobrovoľník pracuje s rómskou mládežou, vedie klub pre miestnych študentov. Michal býva so svojou družkou Valériou a malou dcérkou v rodičovskom dome, kde žije spolu 8 ľudí v 2 izbách, okrem Michala totiž s rodičmi bývajú aj jeho 3 súrodenci. Michalovým snom bolo postaviť pre svoju rodinu vlastný dom, preto sa rozhodol využiť možnosť mikropôžičky a stal sa tak jedným z prvých 6 majiteľov domov v Rankovciach, zapojených do projektu Budujeme nádej.

Podporiť výzvu

Image 1

Umelecké centrum F6

Občianske združenie UC F6 vzniklo na základe 10-ročnej činnosti kapely F6. Víziou UC F6 je budovať a podporovať kresťanskú rómsku kultúru a umenie....

Podporiť výzvu

Image 1

Zvierací ombudsman

Zvierací ombudsman nie je štátna inštitúcia, nie je štátom financovaná ani nijak materiálne podporovaná. Je to tím odborníkov, priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu...

Podporiť výzvu

Image 0

Slovenský skauting, 120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné

Sme občianske združenie so zameraním na osobný rozvoj detí a mládeže. Súčasťou nášho programu sú pravidelné stretnutia, víkendové výlety, letné tábory, športové súťaže, orientačné závody, mestské hry, medzinárodné tábory, spoločenské...

Podporiť výzvu