Projekty, ktoré sa týkajú nás všetkých

Pojem permakultúra sa v poslednej dobe často skloňuje v súvislosti s trvalou udržateľnosťou, komunitným životom, alternatívnymi energiami a prírodnými záhradami. Čo to teda vlastne je? Permakultúra je designérsky prístup k riešeniu problémov, ktorý sa snaží z problémov robiť riešenia. Tento prístup je založený na troch etických pilieroch.


1. Starostlivosť o ľudí
Zvažovanie dopadu nášho konania na ľudí vo svojom okolí i mimo neho,
podporovanie napĺňania základných životných potrieb ostatných ľudí a samozrejme
aj starostlivosť o seba.
2. Starostlivosť o zem
Zveľaďovanie pôdy, podpora divokého života, šetrné zaobchádzanie so zdrojmi,
využívanie primeraných technológií.
3. Zdieľanie 
Výmenný obchod, zdieľanie náradia, dopravných prostriedkov, nadbytočných zdrojov a produkcie.

Permakultúra je zároveň spôsob života založený na dodržiavaní týchto hlavných etických zásad. Je to prebratie zodpovednosti za vlastný život, uvedomenie si vlastného vplyvu na dianie okolo seba v spoločenskej sfére i v prírode. Je to cesta, ako sa primeranými krokmi dostať k trvalo udržateľnému životu. Je to nahradenie konkurencie spoluprácou. Princípy permakultúrneho dizajnu vychádzajú z fungovania prírodných ekosystémov a sú inšpirované prírodnými vzormi. Medzi nosné vzory patrí vývoj a kolobeh života (sukcesia a recyklácia), ďalej rôzne priestorové vzory vyskytujúce sa v prírode vďaka svojej výhodnosti (špirály, fraktály, stromové štruktúry, organické tvary atď). Úlohou permakultúrneho dizajnu je ušetriť fyzickú prácu a zdroje vďaka pozorovaniu a poznaniu prírodných zákonitostí, a vytvoriť čo najefektívnejší systém produkujúci potraviny a iný úžitok s minimálnym vkladom a súčasne rešpektovať prírodu.

Viac info na http://permakultura.sk


Permakultúra CS podporuje výzvy

Image 2

Podpor permakultúru na Slovensku

Pomôž vzájomne prepájať ľudí a organizácie, šíriť myšlienky permakultúry smerom k verejnosti, vymieňať si skúsenosti, rady a nové inšpirácie...

Podporiť výzvu

Image 1

Pomôžte nám zorganizovať permakultúrny festival

Permakultúra SK je organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa profesionálne alebo len tak ľudsky každodenne zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach (záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, managment vody, odpadov, krajiny, ekonomika, sociálne otázky).

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu