Projekty, ktoré sa týkajú nás všetkých

Pojem permakultúra sa v poslednej dobe často skloňuje v súvislosti s trvalou udržateľnosťou, komunitným životom, alternatívnymi energiami a prírodnými záhradami. Čo to teda vlastne je? Permakultúra je designérsky prístup k riešeniu problémov, ktorý sa snaží z problémov robiť riešenia. Tento prístup je založený na troch etických pilieroch.


1. Starostlivosť o ľudí
Zvažovanie dopadu nášho konania na ľudí vo svojom okolí i mimo neho,
podporovanie napĺňania základných životných potrieb ostatných ľudí a samozrejme
aj starostlivosť o seba.
2. Starostlivosť o zem
Zveľaďovanie pôdy, podpora divokého života, šetrné zaobchádzanie so zdrojmi,
využívanie primeraných technológií.
3. Zdieľanie 
Výmenný obchod, zdieľanie náradia, dopravných prostriedkov, nadbytočných zdrojov a produkcie.

Permakultúra je zároveň spôsob života založený na dodržiavaní týchto hlavných etických zásad. Je to prebratie zodpovednosti za vlastný život, uvedomenie si vlastného vplyvu na dianie okolo seba v spoločenskej sfére i v prírode. Je to cesta, ako sa primeranými krokmi dostať k trvalo udržateľnému životu. Je to nahradenie konkurencie spoluprácou. Princípy permakultúrneho dizajnu vychádzajú z fungovania prírodných ekosystémov a sú inšpirované prírodnými vzormi. Medzi nosné vzory patrí vývoj a kolobeh života (sukcesia a recyklácia), ďalej rôzne priestorové vzory vyskytujúce sa v prírode vďaka svojej výhodnosti (špirály, fraktály, stromové štruktúry, organické tvary atď). Úlohou permakultúrneho dizajnu je ušetriť fyzickú prácu a zdroje vďaka pozorovaniu a poznaniu prírodných zákonitostí, a vytvoriť čo najefektívnejší systém produkujúci potraviny a iný úžitok s minimálnym vkladom a súčasne rešpektovať prírodu.

Viac info na http://permakultura.sk


Permakultúra CS podporuje výzvy

Image 2

Podpor permakultúru na Slovensku

Pomôž vzájomne prepájať ľudí a organizácie, šíriť myšlienky permakultúry smerom k verejnosti, vymieňať si skúsenosti, rady a nové inšpirácie...

Podporiť výzvu

Image 1

Pomôžte nám zorganizovať permakultúrny festival

Permakultúra SK je organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa profesionálne alebo len tak ľudsky každodenne zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach (záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, managment vody, odpadov, krajiny, ekonomika, sociálne otázky).

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu