Prvá internetová klinika už pomohla viac ako 300 pacientom

klik-klinik_main

Za prvé tri mesiace svojej existencie navštívilo prvú internetovú kliniku www.klik-klinik.sk vyše 60 tisíc ľudí a svoj zdravotný problém odkonzultovalo viac ako 300 pacientov. Najväčší záujem  bol o konzultácie s pediatrami, gastroenterológmi, neurológmi, neurochirurgami a psychológmi. Obľúbené sú aj konzultácie z oblasti plastickej a estetickej chirurgie. Na takmer polovicu svojich otázok pritom pacienti získali odpoveď do 24 hodín.

www.klik-klinik.sk je dostupná  kedykoľvek, kdekoľvek a je naozaj pre kohokoľvek. Ľudia, ktorí riešia zdravotný problém sa už nemusia trápiť nad tým, že ho nemajú s kým konzultovať,  alebo riskovať, že na internete získajú  neodbornú radu od laika, či šarlatána. Všetci lekári na www.klik-klinik.sk sú totiž overení a ich odbornosť je garantovaná. Ku dnešnému dňu sa do projektu zapojilo už 133 lekárov zo 65 špecializácií, takže každý pacient si tu môže nájsť svojho odborníka. „Sami sme príjemne prekvapení ako pozitívne lekári a verejnosť zareagovali na náš inovatívny projekt. Utvrdilo nás to v predpokladoch, že Slováci sú technologický národ, ktorý má rád inovácie,“hovorí Andrej Blanárik – zakladateľ 1. internetovej kliniky.

Potvrdzuje to aj jedna z odborníčok zapojených do projektu,  psychologička Mgr. Denisa Maderová: „Myslím si, že online konzultácie sú dôležité v tých prípadoch, kedy človek cíti problém, no nevie, či je to vážne, alebo sa jednoducho hanbí o probléme hovoriť. Online poradenstvo pomáha prekonávať prekážky, ktoré ľudia majú bežne v priamom kontakte. Prostredníctvom písania, keď psychológa nevidia pred sebou, napíšu viac o svojich skutočných pocitoch a najintímnejších problémoch. Písanie búra bariéry, človek napíše o svojom prežívaní viac, keď toho druhého nevidí, má menšie zábrany a viac tomu druhému dôveruje. Vtedy je naklonený tomu, že v zúfalom stave, ktorý veľmi ťažko prežíva môže nájsť útechu, porozumenie a pomoc.“

Prvé tri mesiace fungovania kliniky dokázali, že pacienti majú záujem získať  druhý názor lekára. Na lekárov sa obracajú aj v prípade, ak nemajú čas čakať v čakárni, ale majú obavy, aby niečo nezanedbali. Radi sa v prípade plánovaných operácií a iných zákrokov a hľadajú iné možnosti riešenia svojho zdravotného problému. Mamičky konzultujú špecifické zdravotné problémy detí, muži sa radia o problémoch, o ktorých majú problém hovoriť.

Najčastejšie svoje zdravotné problémy konzultovali ľudia vo veku od 31 do 40 rokov, ktorých bolo 31%. Nasledovali mladší ľudia vo veku 20  až  30 rokov – 29% a klienti od 41 do 50 rokov, ktorí tvorili 18% konzultácií. Vekom sa síce počet konzultácií znižoval, ale napriek tomu až 11% konzultácií tvorili otázky pacientov vo veku od 51 do 60 rokov, resp. starších ako 61 rokov. Najstarší pacient, ktorý využil služby prvej internetovej kliniky mal 69 rokov.
Klinika pomáha aj ľuďom v zahraničí. Svoj problém konzultovali pacienti  z Prahy, Olomouca, Brna, ale  aj z Londýna. Najväčší záujem je o základné konzultácie, ktoré tvoria až 60% konzultácií. Rozšírené konzultácie majú 29% zastúpenie a komplexné 11%.

Odborné konzultácie na www.klik-klinik.sk nie sú hradené zo zdravotného poistenia a ide o službu, ktorú si klient platí sám. Ceny za konzultácie si určujú lekári prostredníctvom svojho profilu a odvíjajú sa od typu konzultácie, ktoré sú rozdelené do troch základných kategórií. Ak ide o základnú konzultáciu, odpoveď je spravidla rýchla a klient ju získa podľa doterajších skúseností už do 24 hodín. Pri rozsiahlejších konzultáciách, ktoré vyžadujú osobitý čas na preštudovanie všetkých dostupných informácií sa čas na odpoveď môže predĺžiť.

Projekt www.klik-klinik.sk vznikol na platforme portálu ZDRAVIE.sk, ktorý je v súčasnosti najnavštevovanejším portálom v oblasti zdravia na Slovensku. Ide o kvalitatívne novú  službu, ktorá má pozitívny ohlas nielen zo strany pacientov, ale aj lekárov. Lekári pokrývajú široké spektrum špecializácií od všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých až po špecialistov z oblasti kardiológie, neurológie, pneumológie, alergiológie a ďalších. Na jednom mieste tak pacienti môžu získať odbornú radu a usmernenie pri svojich zdravotných ťažkostiach, ale aj ďalší odborný názor v súvislosti s konkrétnou diagnózou, či medicínskym postupom. Ide zároveň aj o ďalšiu z možností konzultácií s odborníkmi v prípade raritných alebo nejednoznačných diagnóz.

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu