Sajfa daruje hodinu behu, Alfonz Juck zaučenie do majstrovstva športového komentovania

V nedeľu 8. septembra 2013 o 10:00 hodine Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF odštartuje v areáli Partizánskej lúky už štvrtý ročník charitatívneho behu 21km pre deti. Obyvatelia Bratislavy a okolia tak majú možnosť spraviť niečo nielen pre svoje zdravie, ale svojím štartovným prispejú aj na činnosť Linky detskej istoty a následne deťom. Linka denne vybaví sedemdesiat až sto telefonátov detí, ktoré nemajú kam zavolať. Každoročne si príde zabehnúť pre deti aj Matej „Sajfa“ Cifra.

Tento rok má navyše verejnosť možnosť prostredníctvom portálu www.ludialudom.sk získať hodinu behu so Sajfom, naučiť sa triky a tipy pri varení od šéfkuchára Hotela Max Inn Františka Atkaryho, vydražiť si štartovacie číslo 001, odštartovať polmaratón 21km pre deti výstrelom z pištole a podieľať sa na moderovaní bežeckého podujatia spolu s Alfonzom Juckom – športovým komentátorom londýnskej olympiády 2012.

„Páči sa mi myšlienka behu. Teda to, že Linka detskej istoty generuje týmto spôsobom financie sama na seba. A páči sa mi aj atmosféra, ktorú každoročne vytvára na Partizánskej lúke po behu. Je to skutočne veľmi priateľské prostredie, kde sa pri guláši stretáva svet dospelých a detí,“  hovorí na margo podujatia Matej „Sajfa“ Cifra a dodáva „Aj preto rád darujem hodinu behu komukoľvek, kto ju vydraží za čo najvyššiu sumu. Môže si byť totiž istý, že peniaze pôjdu na dobrú vec. Mňa bude hriať pocit, že robím niečo pre seba, pre dobrú vec a ešte aj pre niekoho šľachetného.“

21 km pre deti je charitatívny beh, ktorý organizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF od roku 2009. Beh sa už tradične koná v areáli obľúbenej bratislavskej voľnočasovej destinácie Partizánska lúka, pričom štart a cieľ je situovaný do priestorov amfiteátra. Trate – 3, 7 a 21,1km – by mali vyhovieť všetkým typom bežcov od náročných po bežcov amatérov, ktorých hlavným cieľom je pomôcť dobrej veci. Beží sa za každého počasia. Súčasťou podujatia je aj tzv. Rodinný beh určený pre deti a ich rodičov, ktorý je zadarmo. Spolu s gulášom pre bežcov majú dotvoriť atmosféru príjemného nedeľného dopoludnia stráveného na Partizánskej lúke.

 

VYZNAČENÉ SÚŤAŽNÉ TRATE:

A. polmaratón – 21,1 km na vyznačenom okruhu Cesty mládeže – štart o 10:00 hod.

B. 7 km trať – štart o 10:10 hod.

C. 3 km trať – štart o 10:20 hod.

NESÚŤAŽNÁ TRAŤ BEZ ŠTARTOVNÉHO:

D. Rodinný beh – rodičia s deťmi do 12 rokov – štart o 10:30 hod.

 

“Pre firemné kolektívy a rodiny ide o vynikajúcu príležitosť na príjemné strávenie septembrovej nedele. Trochu športu, kus zábavy, príjemná neformálna atmosféra dotvorená aktívnou účasťou mnohých osobností športového i spoločenského života a vedomie, že každý krok dá deťom v núdzi pocit bezpečia, sú azda dostatočným lákadlom.”, hovorí riaditeľka Linky detskej istoty pri UNICEF, pani Eva Dzurindová a zároveň zdôrazňuje “snáď sa nám podarí na Slovensku prostredníctvom našich dvoch ambasádorov spropagovať myšlienku individuálneho fundraisingu tak, aby sme budúci rok predstavili slovenskej verejnosti viacerých.”

Hlavným cieľom podujatia je získať čo najviac finančných prostriedkov pre Linku detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF, aby táto mala možnosť poskytovať v čo najväčšom rozsahu svoje kvalifikované poradenstvo pre deti a ich rodičov. Minulý rok sa podarilo získať prostredníctvom 21km pre deti 11 163€. Tohtoročným cieľom je prekročiť čiastku 12 000€.

Ako prispieť:

–          zaplatením štartovného, ktoré je minimálne 30€,

–          vydražením hodiny behu so Sajfom, hodiny varenia so šéfkuchárom Františkom Atkarym, školy moderovania s Alfonzom Juckom,    štartovného čísla 001 a možnosti odštartovania behu výstrelom zo štartovacej pištole,

–          odoslaním prázdnej SMS na číslo 850 zo siete všetkých slovenských operátorov, čím darujete 1€ na činnosť Linky detskej istoty,

–          zaslaním akéhokoľvek príspevku na číslo účtu 4000915356/3100,

–          kúpou reklamných predmetov Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF priamo na podujatí,

–          usporiadaním zbierky na pracovisku, v škole alebo záujmovom krúžku, združení.

 

Štartovné možno uhradiť vyplnením prihlášky na www.21kmpredeti.ldi.sk/2013, po odoslaní ktorej prihlasovací systém automaticky generuje potvrdzovací email s osobitným variabilným symbolom a číslom účtu, na ktoré je potrebné štartovné uhradiť alebo priamo v deň organizovania behu 21 km pre deti pri prezentácii účastníkov. Každý účastník – platiaci bežec –  má nárok na občerstvenie na trati a na účastnícke tričko modrej, zelenej alebo bielej farby v závislosti od spoluúčasti na podujatí. Viac informácií nájdete v Propozíciách na www.21kmpredeti.ldi.sk. V priestoroch podujatia bude vyhradený priestor na prezlečenie a možnosť uschovania osobných vecí.

Novinkou tohtoročného behu je zviditeľnenie behu prostredníctvom portálu www.ludialudom.sk, kde je možnosť dražby vecí spojených s behom – hodina behu so Sajfom, spolumoderovanie akcie s Alfonzom Juckom, odštartovanie behu výstrelom zo štartovacej pištole, štartovacieho čísla 001 hodina varenia so šéfkucharom hotela Max Inn, kde sa pravidelne pripravuje záverečný guláš. Fundrasing je samozrejmou súčasťou každého charitatívneho podujatia a na jeho zviditeľnenie si Linka detskej istoty pri SV UNICEF vybrala tento rok stále populárnejšie aukcie. Pri tohtoročnom festivale Pohoda sa takýmto spôsobom vydražil napr. prenájom umelohmotneého WC značky TOY-TOY za 750€.

Linka detskej istoty, prevádzkovateľ detských liniek 116 111 a 116 000, vznikla ako národný projekt Slovenského výboru UNICEF v roku 1996. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov. Aktuálne zamestnáva 35 až 40 konzultantov z radov študentov psychológie a iných odborov pomáhajúcich profesií a mladých odborníkov v týchto oblastiach a 21 supervízorov, ktorí garantujú odbornosť poskytnutých rád. Linka je bezplatná, anonymná a dostupná pre deti a ich rodičov z celého Slovenska. Jej hlavným cieľom je poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku okamžitý kontakt v situácii, kedy má potrebu komunikovať alebo poradenstvo v jeho krízovej a stresujúcej situácii. Denne odborne zrealizuje približne 70 až 100 telefonátov. Viac informácií nájdete na www.ldi.sk.

 

 


Linka detskej istoty podporuje výzvy

Image 2

Aby mali deti s kým hovoriť! Podporte detské linky 116 111 a 116 000!

Linka detskej istoty, prevádzkovateľ čísiel 116 111

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu