Stav psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Dokážeme spoločne vyliečiť nezáujem o duševné zdravie?

foto li

Duševné zdravie musí byť rovné fyzickému zdraviu

Takmer 37 % pokusov o samovraždu bolo na Slovensku v minulom roku definovaných ako demonštratívnych. Ľudia potrebovali záujem, ktorého sa im dlhodobo nedostávalo. Ani zo strany blízkych, ani zo strany zdravotníckej verejnosti. Pokus o samovraždu považovali za dostatočný prostriedok upriamenia pozornosti na svoje psychické problémy.

Celkovo bolo u nás zaznamenaných vyše 500 samovrážd. Vziať si život sa pokúsilo až 5 000 ľudí. Môžeme túto vážnu situáciu zmeniť?

Rovnakú otázku si dlhodobo kladie aj Liga za duševné zdravie. Nezisková organizácia sa v aktuálnej informatívnej kampani Vyliečme nezáujem rozhodla bojovať práve s tabuizovaním tém duševného zdravia. Liga pripravila kampaň v súvislosti s celonárodnou zbierkou Dni nezábudiek 2018. Podporiť organizáciu dobrovoľným príspevkom na malý modrý kvietok bude tento rok možné od 3. – 7. októbra.

Ťažiskovou témou sa stal nezáujem o psychické poruchy, s ktorým Slovensko stále bojuje. Problematika duševného zdravia je aj dnes považovaná za málo dôležitú nielen laickou verejnosťou, ale i zdravotníctvom. “Na Slovensku pritom máme takmer 46 000 hospitalizácií psychiatrických pacientov. Neliečených ľudí trpiacich depresiou je až 67 %. Depresia zvyšuje záťaž každého chronického ochorenia, ak sa vyskytne súčasne s ním,” uvádza MUDr. Ľubomíra Izáková, prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.

“Je potrebné si uvedomiť, že niektorí ľudia sa s traumami vyrovnávajú ťažšie, a pokiaľ sa im nedostáva dôležitého záujmu a starostlivosti, riešenie vidia v pokuse o samovraždu. V Lige chceme tento stav zmeniť. Chceme, aby Ministerstvo zdravotníctva spustilo program prevencie, aby sme mali relevantný program edukácie, pri čom môže pomôcť Ministerstvo školstva. Zdravotné poisťovne by zas mohli umožniť lepšiu dostupnosť psychoterapií. Navyše, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú duševné poruchy aktuálne na vrchole zoznamu chorôb, ktoré ľudí diskvalifikujú z práce,” hovorí Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

nezabudky

Zarážajúce tiež je, že na Slovensku v súčasnosti nefunguje žiadna 24-hodinová bezplatná linka dôvery, ktorá by zastrešovala pomoc ľuďom v krízovej situácii. Práve takou bola linka dôvery Nezábudka, ktorá už 12 rokov nefunguje kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Počas jej fungovania pritom počet samovrážd klesol o 10 %. Podľa kampaňového webu www.vyliecmenezaujem.sk už za 5 €, ktoré môžete venovať aj vy, bude linka v prevádzke polhodinu.  Po spustení linky volajú pacientske združenia, verejnosť i odborníci. Linka je významným prvým kontaktom človeka s akútnym problémom, ktorý hľadá rýchlu a anonymnú pomoc.

Nezáujem o duševné poruchy pramení aj v samotnom pohľade na ľudí, ktorí nimi trpia. “Štatisticky jeden zo 4 ľudí prekoná duševnú chorobu. Ľudia sa k duševným chorobám nehlásia, rodina sa hanbí za duševne chorého. Psychiatria je posunutá na vedľajšiu koľaj, pretože málokto si svoj problém prizná,” dodáva MUDr. Peter Breier.

Aký je teda súčasný stav psychiatrie na Slovensku? Podľa MUDr. Ľubomíry Izákovej síce na Slovensku máme platné zmeny smerujúce k zlepšeniu stavu psychiatrie, sú však dlhodobo nerealizované. Problém vidí aj v absencii diagnostických liečebných štandardov či v zastaralom vybavení zariadení a úplnej absencii denných psychiatrických stacionárov v niektorých regiónoch. Spoločným cieľom každej z organizácií je situáciu napraviť a sprístupniť psychoterapiu každému.

Na zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku môžete prispieť aj vy. V období od 3. 10. 2018 do 7. 10. 2018 sa v uliciach slovenských miest uskutoční zbierka Dni nezábudiek. Dobrovoľným príspevkom na modrú nezábudku podporíte činnosť organizácie, ktorá zachraňuje ľudské životy.

Prispieť môžete aj práve teraz prostredníctvom webstránky www.vyliecmenezaujem.sk, alebo zaslaním prázdnej SMS v hodnote 2€ na skrátené číslo 833 v sieťach všetkých operátorov.

———————————–

Fenomén doby – stigmatizácia ľudí s duševnou poruchou

Stigma je odsudzujúce označenie človeka na základe jednej z jeho vlastností. Stigma duševnej poruchy spočíva v odsudzovaní človeka kvôli jeho duševnému ochoreniu. Je založená na negatívnych predsudkoch a mýtoch, ktoré sú spojené s duševnými poruchami. Hoci v našom okolí môže byť niekto, kto sa lieči, nemusíme o tom vôbec  vedieť, pretože duševné ochorenie často nie je vidieť. Niekedy ale môže spôsobiť, že sa človek správa neobvykle, neočakávane, alebo pre nás nepochopiteľne. V takom prípade sa môže stať, že ho začneme brať inak ako ostatných, zmeníme voči nemu svoje správanie, vyhýbame sa mu často bez toho, aby sme si to uvedomili – ​​to znamená, že ho začneme tzv. stigmatizovať.

Človek s duševnou poruchou, ktorý je ľuďmi vo svojom okolí stigmatizovaný, prežíva často pocity hanby, viny, beznádeje a úzkosti a bojí sa vyhľadať pomoc, hoci on sám za svoje ochorenie nemôže, pretože duševná porucha je ochorenie ako každé iné. Zamestnanci, ktorí čelia problémom s duševným zdravím, sa často rozhodnú radšej trpieť, mlčať, potláčať problém, ako čeliť stigme a diskriminácii.

Neskoro diagnostikované a liečené duševné ochorenie bývajú nielenže ťažšie liečiteľné, ale ohrozuje chorého aj vznikom ďalších duševných a telesných ochorení. Viacero duševných ochorení môže mať aj smrteľný priebeh v dôsledku samovražedného konania,” dopĺňa MUDr. Ľubomíra Izáková.

Obr.2

O Lige za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie na Slovensku už 18 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Ten najhorší stav je nezáujem. Nezáujem verejnosti, ale aj inštitúcií o duševné zdravie, o ľudí, ktorí trpia duševnými problémami. Súčasťou kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa získané financie mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.dusevnezdravie.sk a www.vyliecmenezaujem.sk


Liga za duševné zdravie podporuje výzvy

Image 1

Liga za duševné zdravie

Psychické problémy sa môžu týkať každého z nás. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou. Finančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí a neistá budúcnosť – všetko môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu. Samotné psychické problémy môžu byť rovnako príčinou ako aj dôsledkom sociálneho vylúčenia. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí zároveň stigme, diskriminácii a chudobe. Predsudky a mýty stigmatizujú a diskriminujú ľudí s duševnou poruchou. Verejnosť je málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Až príliš často sa stretávame s negatívnymi reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva. Tieto negatívne uhly pohľadu potrebujeme prekonať a nahradiť ich pozitívnejším vnímaním skutočnosti: treba si uvedomiť, že každý môže prispieť do spoločnosti svojim dielom.

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu