Ženská spiritualita pomáha ženám lepšie vnímať svoj potenciál

Myšlienka na vytvorenie komunikačnej platformy pre ženy vznikla hlavne z potreby deliť sa o svoj duchovný priestor s inými ženami. „Duchovný“ však vnímam v širšom slova zmysle, preto som použila výraz spirituálny, ktorý sa mi zdal výstižnejší. Ide o územie našich duší a tam patrí aj tvorivosť, inšpirácia, intuícia, sny, archetypy, rituály, symboly, emócie… Stránka je zameraná na ženy z princípu, lebo boli počas mnohých rokov vytlačené z tejto sféry a nemohli autenticky rozvíjať svoj pohľad na duchovno ako také, nemohli si vytvárať vlastné rituály a symbolickú reč. Boli odkázané na mužské obrazy, na mužský pohľad na Boha, mužské rituály, ktoré stále pretrvávajú v najväčších svetových náboženstvách.

 

Len veľmi pomaly začínajú ženy zdieľať vlastné predstavy o tom, čo pre nich spiritualita znamená. Ženy sú oveľa viac naviazané na prírodu, mesačné cykly, ktoré ich ovplyvňujú, sú darkyňami života  – ich prirodzená múdrosť bola prehliadaná a ich emocionálne prejavy boli smiešne, iracionálne, neuchopiteľné a teda potláčané.

 

Verím, že ak ženy začnú slobodne prežívať svoj vnútorný život a nebudú sa hanbiť ho prejavovať navonok, budú sa diať zázraky. Máme to vo svojej bytostnej podstate a tým môžeme obohatiť nielen seba, ale celý svet.

 

Začínajú vznikať ženské komunity založené na čisto ženských témach ako je tehotenstvo, pôrod, menštruácia, materstvo, dojčenie atď. Všetky tieto témy sú aj spirituálne, lebo žena to nemá oddelené. Profánne je sakrálne a sakrálne je profánne.

Sama som prešla vývojom, keď som vyštudovala za evanjelickú farárku, potom som sa venovala teológii ako vede na doktorandskom štúdiu, aby som skončila v komerčnej mediálnej sfére. Materstvo ma vrátilo k samej sebe. K tomu, čom som vždy chcela robiť. Písať, tvoriť a učiť iných ľudí, ako sa dostať k sebe samým. Chcem zúročiť tie roky rôzneho štúdia a mnohorakej inšpirácie, aby som mohla inšpirovať ľudí okolo seba. Okolo mňa je veľa žien, ktoré sú úžasné bytosti plné duchovnej energie a darov, ale ani o tom nevedia, pretože nie sú v cirkvi a nemajú možnosť sa o tom s niekým baviť. Voči náboženstvu sú skeptické a vlastnú cestu nevedia nájsť…

 

Stránka www.zenskaspiritualita.sk je teda jednou z ciest práve pre také „hľadačky“… Ak sa stránka stane slobodným priestorom, v ktorom sa budú môcť ženy obohacovať a inšpirovať navzájom, splnila svoj účel. Preto chcem, aby to časom nebolo len o mojich názoroch. Aj preto organizujem pravidelné stretnutia v podobe seminárov o kreativite ako energii, ktorá mení sny na skutočnosť, pravidelné stretnutia ženských kruhov. Pripravujem online kurz o tvorivých silách v nás (zdarma).

 

Prostredníctvom stránky sa snažím ženám pomôcť lepšie vnímať svoj potenciál. Aby vedeli nadviazať na to, čo v nich drieme a uveriť, že nie sú bezmocnou bábkou v rukách iných ľudí. Väčšina žien totiž svoj stav, v ktorom sa nachádzajú, považujú za nezvratný a svoj pocit nemožnosti zmeniť veci k lepšiemu, vyhlasujú za objektívne okolnosti. Priestor, kde sa môže hovoriť o svojich strachoch a pochybnostiach bez obáv a hanby je základ nášho psychického uzdravenia.

 

„Čokoľvek je tvorením zasiahnuté, dotknuté, ktokoľvek tvorenie uvidí, započuje, vycíti, ten je ňou naplnený. Preto ak objavíte tvorivé slovo, predstavu, či nápad niekoho iného, naplní aj nás a inšpiruje nás k vlastnej tvorivej práci. Jeden tvorivý čin má silu obohatiť celý kontinent. Jeden tvorivý čin môže spôsobiť, že z kameňa vyrazí prameň.“

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu