DČR: Natálka darovala sestre kostnú dreň

„Na ocenenie Detský čin roka 2011 chceme zapojiť našu žiačku – Natáliu, píše pani učiteľka Mgr. Anna Svoreňová. Minulý školský rok nastúpila do 1. ročníka. Hneď v prvých mesiacoch začala veľa vymeškávať. Po rozhovore s matkou sme sa dozvedeli, že Natálka má vážne chorú sestričku. Má zriedkavú diagnózu – leukémiu krvi. Natálku pripravovali na darovanie kmeňových buniek, ktoré jej brali z rúčky. Keďže sa kmeňové bunky neprijali, rozhodli sa na darovanie kostnej drene. Dochádzka našej žiačky sa opäť zhoršila, pretože musela zostať doma, aby v kolektíve detí neochorela a mohla pomôcť chorej sestričke. Chirurgický zákrok absolvovala v bratislavskej onkologickej nemocnici. Zákrok bol pre ňu veľmi bolestivý, lebo ho absolvovala pri vedomí. Po návrate do školy musela Natálka dobiehať zmeškané učivo. S pomocou triednej učiteľky sa jej to podarilo. Na konci školského roka sa zúčastnila školského výletu v Levoči. Kým ostatní žiaci sa bavili, nakupovali, ona sa v kostole modlila za sestričkino uzdravenie. Aj my sme sledovali zdravotný stav malej Sandričky. Prišiel október, keď nám oznámili, že sa zdravotný stav zhoršil, kostná dreň, ktorá vyhovovala na 100%, sa neprijala. Natálka denne cestovala 100 km do nemocnice za sestričkou, ktorá si priala, aby boli spolu. V daždivom novembri sme sa s našou budúcou žiačkou Sandričkou rozlúčili. Hoci Natálka urobila pre svoju sestričku nesmierne veľa, jej život sa nepodarilo zachrániť. Často ju spomína a teší sa, že v posledných dňoch života bola pri nej. Jej pomoc sa však neskončila. Má ešte mladšieho brata, ktorý je telesne postihnutý – má detskú mozgovú obrnu. Aj jemu prejavuje sesterskú lásku. Natálka končí druhý ročník. V škole sa snaží dosahovať výborné výsledky, lebo jej túžbou je stať sa lekárkou, aby mohla zachraňovať ľudské životy. Je z Rómskej rodiny, ale je výnimočná svojou vrodenou inteligenciou, zmýšľaním a všetkým, čo doteraz urobila a robí pre svojich súrodencov.“

Natálka získala v roku 2011 cenu v kategórii Pomoc v rodine.


Detský čin roka podporuje výzvy

Image 26

UROBTE AJ VY DOBRÝ SKUTOK-PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2013

POMÔŽTE NÁM DOKONČIŤ PROJEKT! UŽ SME TAKMER VO FINÁLE! DETI SI PRÁVE TERAZ V ŠKOLÁCH ČÍTAJÚ PRÍBEHY A UČIA SA POCHOPIŤ, ČO JE DOBRÉ, AKO POMÔCŤ , AKO PODPORIŤ INÝCH, AKO OCHRÁNIŤ LUDÍ I PRÍRODU!

Podporiť výzvu

Image 6

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Každá pomoc je pre opustené a ohrozené deti veľkým prínosom, no systematická pomoc im dáva nádej, že neostanú zabudnuté....

Podporiť výzvu

Image 35

Pomoc pre Adamka

Adamko je náš najväčší poklad, ktorý sa nám za všetko odvďačuje svojím úsmevom a radosťou zo života. Môj syn má veľmi veľké šance a dobré prognózy do budúcnosti, pretože je...

Podporiť výzvu

Image 35

COVID - 19

Strata zamestnania kvôli Covid - 19...

Podporiť výzvu