DČR: Natálka darovala sestre kostnú dreň

„Na ocenenie Detský čin roka 2011 chceme zapojiť našu žiačku – Natáliu, píše pani učiteľka Mgr. Anna Svoreňová. Minulý školský rok nastúpila do 1. ročníka. Hneď v prvých mesiacoch začala veľa vymeškávať. Po rozhovore s matkou sme sa dozvedeli, že Natálka má vážne chorú sestričku. Má zriedkavú diagnózu – leukémiu krvi. Natálku pripravovali na darovanie kmeňových buniek, ktoré jej brali z rúčky. Keďže sa kmeňové bunky neprijali, rozhodli sa na darovanie kostnej drene. Dochádzka našej žiačky sa opäť zhoršila, pretože musela zostať doma, aby v kolektíve detí neochorela a mohla pomôcť chorej sestričke. Chirurgický zákrok absolvovala v bratislavskej onkologickej nemocnici. Zákrok bol pre ňu veľmi bolestivý, lebo ho absolvovala pri vedomí. Po návrate do školy musela Natálka dobiehať zmeškané učivo. S pomocou triednej učiteľky sa jej to podarilo. Na konci školského roka sa zúčastnila školského výletu v Levoči. Kým ostatní žiaci sa bavili, nakupovali, ona sa v kostole modlila za sestričkino uzdravenie. Aj my sme sledovali zdravotný stav malej Sandričky. Prišiel október, keď nám oznámili, že sa zdravotný stav zhoršil, kostná dreň, ktorá vyhovovala na 100%, sa neprijala. Natálka denne cestovala 100 km do nemocnice za sestričkou, ktorá si priala, aby boli spolu. V daždivom novembri sme sa s našou budúcou žiačkou Sandričkou rozlúčili. Hoci Natálka urobila pre svoju sestričku nesmierne veľa, jej život sa nepodarilo zachrániť. Často ju spomína a teší sa, že v posledných dňoch života bola pri nej. Jej pomoc sa však neskončila. Má ešte mladšieho brata, ktorý je telesne postihnutý – má detskú mozgovú obrnu. Aj jemu prejavuje sesterskú lásku. Natálka končí druhý ročník. V škole sa snaží dosahovať výborné výsledky, lebo jej túžbou je stať sa lekárkou, aby mohla zachraňovať ľudské životy. Je z Rómskej rodiny, ale je výnimočná svojou vrodenou inteligenciou, zmýšľaním a všetkým, čo doteraz urobila a robí pre svojich súrodencov.“

Natálka získala v roku 2011 cenu v kategórii Pomoc v rodine.


Detský čin roka podporuje výzvy

Image 26

UROBTE AJ VY DOBRÝ SKUTOK-PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2013

POMÔŽTE NÁM DOKONČIŤ PROJEKT! UŽ SME TAKMER VO FINÁLE! DETI SI PRÁVE TERAZ V ŠKOLÁCH ČÍTAJÚ PRÍBEHY A UČIA SA POCHOPIŤ, ČO JE DOBRÉ, AKO POMÔCŤ , AKO PODPORIŤ INÝCH, AKO OCHRÁNIŤ LUDÍ I PRÍRODU!

Podporiť výzvu

Image 37

Kmeňové bunky pre Klárku

Kde je vôľa, tam je cesta. Chceme sa po nej vydať ďaleko za naše hranice a využiť možnosti terapie, ktorá má všade vo svete obrovský ohlas . Kmeňové...

Podporiť výzvu

Image 0

swinedaily

Swinedaily je združenie milovníkov slovenskej experimentálnej hudby a vizuálneho umenia. Snažíme sa o prezentovanie kvalitného umenia a hudby na Slovensku....

Podporiť výzvu

Image 1

Antikomplex.sk - občianske združenie

Zaoberáme sa kolektívnou pamäťou na moderné dejiny Slovenska. Traumy vo vzťahu k vlastnej minulosti, národnostným menšinám, spolužitiu a cudzincom....

Podporiť výzvu