Detský čin roka 2014 vyzýva deti i dospelých: Pošlite nám príbehy o dobrých skutkoch detí!

dcr_titulna fotka

V týchto dňoch štartuje 14. ročník projektu Detský čin roka výzvou pre deti i dospelých, aby podali správu o dobrom skutku detí. Znamená  to mať otvorené oči i srdcia, vnímať a všímať si ako deti vedia robiť veľké činy napr. zachrániť život, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť…

Do škôl prichádza výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2014.  Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, ale i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Správu o dobrých skutkoch deti je možné zasielať do 30. júna 2014.

O oceneniach rozhodnú deti

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl  pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia pracujú  s pedagogickým  materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú:  pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť…

Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2014. Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk

“Projekt Detský čin roka nepovažujeme za súťaž. Skutočnú skrytú hodnotu projektu  vidíme v tom, že silné a inšpiratívne príbehy každý rok číta viac ako viac  100 000 detí a  cez reálne príbehy malých hrdinov sa učia pochopiť, čo je dobré, ako pomôcť, ako podporiť iných, ako ochrániť ľudí i prírodu. Deti svojím konaním inšpirujú aj dospelých,” poznamenáva Saša Petrovická Broadhurst, štatutár Občianského združenia Detský čin roka.

Škola dobrých skutkov – Online pedagogická príručka

Novinkou projektu Detský čin roka 2014 je Škola dobrých skutkov – Online pedagogická príručka. “Cieľom je priebežne počas roka zbierať skúsenosti , podnety a inšpirácie od pedagógov a pripraviť interaktívnu platformu, ktorá bude sprevádzať prácu učiteľov v rámci projektu  a zároveň umožní verejnosti doceniť  mimoriadnu úlohu učiteľov v práci s deťmi,” dodáva koordinátorka projektu Magdaléna Fábryová.

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke www.detskycin.sk

V prípade  záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:

OZ Detský čin roka. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

email: info@detskycin.sk

Magdaléna Fábryová, tel. 0907 797 236

 


Detský čin roka podporuje výzvy

Image 2

UROBTE DOBRÝ SKUTOK I VY - PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2014

V roku 2014 projekt Detský čin roka uči viac ako 120 000 detí ,budúcich dospelých, pochopiť čo je dobré, ako pomôcť , ako ochrániť ľudí i prírodu!

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu