Detský čin roka 2014 vyzýva deti i dospelých: Pošlite nám príbehy o dobrých skutkoch detí!

dcr_titulna fotka

V týchto dňoch štartuje 14. ročník projektu Detský čin roka výzvou pre deti i dospelých, aby podali správu o dobrom skutku detí. Znamená  to mať otvorené oči i srdcia, vnímať a všímať si ako deti vedia robiť veľké činy napr. zachrániť život, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť…

Do škôl prichádza výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2014.  Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, ale i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Správu o dobrých skutkoch deti je možné zasielať do 30. júna 2014.

O oceneniach rozhodnú deti

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl  pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia pracujú  s pedagogickým  materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú:  pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť…

Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2014. Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk

“Projekt Detský čin roka nepovažujeme za súťaž. Skutočnú skrytú hodnotu projektu  vidíme v tom, že silné a inšpiratívne príbehy každý rok číta viac ako viac  100 000 detí a  cez reálne príbehy malých hrdinov sa učia pochopiť, čo je dobré, ako pomôcť, ako podporiť iných, ako ochrániť ľudí i prírodu. Deti svojím konaním inšpirujú aj dospelých,” poznamenáva Saša Petrovická Broadhurst, štatutár Občianského združenia Detský čin roka.

Škola dobrých skutkov – Online pedagogická príručka

Novinkou projektu Detský čin roka 2014 je Škola dobrých skutkov – Online pedagogická príručka. “Cieľom je priebežne počas roka zbierať skúsenosti , podnety a inšpirácie od pedagógov a pripraviť interaktívnu platformu, ktorá bude sprevádzať prácu učiteľov v rámci projektu  a zároveň umožní verejnosti doceniť  mimoriadnu úlohu učiteľov v práci s deťmi,” dodáva koordinátorka projektu Magdaléna Fábryová.

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke www.detskycin.sk

V prípade  záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:

OZ Detský čin roka. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

email: info@detskycin.sk

Magdaléna Fábryová, tel. 0907 797 236

 


Detský čin roka podporuje výzvy

Image 2

UROBTE DOBRÝ SKUTOK I VY - PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2014

V roku 2014 projekt Detský čin roka uči viac ako 120 000 detí ,budúcich dospelých, pochopiť čo je dobré, ako pomôcť , ako ochrániť ľudí i prírodu!

Podporiť výzvu

Image 35

Pomoc pre Adamka

Adamko je náš najväčší poklad, ktorý sa nám za všetko odvďačuje svojím úsmevom a radosťou zo života. Môj syn má veľmi veľké šance a dobré prognózy do budúcnosti, pretože je...

Podporiť výzvu

Image 30

Zo srdca vás so synom prosíme o vašu pomoc

Som slobodna mamicka zo srdca vas prosime so synom o vasu pomoc ....

Podporiť výzvu

Image 6

Doma u Kapucínov

Vrátiť človeku ľudskú dôstojnosť, postaviť ho na nohy v ťažkých životných situáciách, pomôcť naplniť základné životné potreby, podať pomocnú ruku tam, kde ľudsky aj odborne pomôcť môžeme. To je...

Podporiť výzvu