Aj obyčajné deti robia neobyčajné skutky – DETSKÝ ČIN ROKA 2020 hľadá deti, ktoré pomáhajú

titulka

Projekt Detský čin roka oslávi svoje okrúhle výročie. Už 20 rokov sa vďaka nemu dozvedáme o obyčajných deťoch, ktoré spravili neobyčajný skutok a stali sa tak hrdinami. Často ani netušíme, koľko odvahy, empatie, porozumenia a schopnosti pomáhať sa skrýva v malom človeku v našej domácnosti, škole, či partii kamarátov. Sú to práve deti, ktoré nás vedia ohúriť svojim odhodlaním, nezištnosťou, bezprostrednosťou a častokrát omnoho praktickejším prístupom k vzniknutej situácii. V rámci projektu Detský čin roka sa o takýchto deťoch dozvedá celé Slovensko. Projekt výnimočným spôsobom pomáha motivovať deti a budúcich dospelých ku konaniu dobrých skutkov a zorientovať sa v hodnotách.

„Štartujeme 20.ročník projektu Detský čin roka, lebo veríme, že v týchto ťažkých časoch  je dôležité, aby sa dobré veci diali a zdieľali. Všetci potrebujeme počuť pozitívne správy. V aktuálnej situácii budeme projekt komunikovať hlavne online a dúfame, že naše posolstvo o zdieľaní dobrých skutkov detí sa dostane k čo najväčšiemu počtu detí, učiteľov, rodičov i celej verejnosti“, uviedla Saša  Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ Detský čin roka.

Aj tento ročník sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ako aj pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Počas doterajších 20 rokov fungovania projektu sa do neho zapojilo 1 600 000 detí z celého Slovenska.

kateg

Detská porota

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna. Deti môžu prihlásiť svoj dobrý skutok sami, ale aj prostredníctvom kamarátov, rodičov alebo učiteľov. Po ukončení registrácie bude do škôl zaslaný pedagogický materiál s vybranými príbehmi, ktoré si deti budú v škole čítať a hlasovať za tie, ktoré ich najviac oslovili. V rámci čítania prebehne diskusia o hodnotách a odkaze jednotlivých príbehov. Tie sú rozdelené do 8 kategórií, pričom tento rok pribudla nová „Dobrý čin na nete“, ktorá reflektuje súčasnú každodennú potrebu byť súčasťou online sveta. Deti, ktoré príbehy čítajú, majú príležitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a cez ich priamu skúsenosť si uvedomiť ich vlastné možnosti.

 Online Anketa pre verejnosť

Od septembra bude v spolupráci s portálom ĽudiaĽuďom.sk pripravená aj anketa pre verejnosť. Dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a inšpirovať sa dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako priblížiť verejnosti témy, ktoré projekt prináša a zároveň spôsob ako prejaviť obdiv, rešpekt a úctu deťom a ukázať im tak, že sú plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.

Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

Verejnosť sa bude môcť do hlasovania zapojiť cez portál: www.detskycin.ludialudom.sk. O tejto možnosti Vás budeme včas informovať.

DCR-letak-fb-1080x1440-s-partnermi


Detský čin roka podporuje výzvy

Image 1

Občianske združenie Detský čin roka

Cielom združenia je iniciovať, obhajovať a motivovať spoločnosť a hlavne deti ku konaniu dobra, k pochopeniu, prijatiu a vedomému šíreniu pozitívnych a humánnych hodnôt, ako je ochrana ľudského života, rešpekt k ľuďom, pomoc v núdzi, integrácia zdravých a postihnutých, spolupatričnosť, ochrana prírody a podobne.

Podporiť výzvu

Image 1

Pomoc znevýhodneným deťom

Nadácia Pomoc Jeden Druhému je mimovládna organizácia so zameraním na pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou alebo inou neurologickou poruchou. Nadácia poskytuje pomoc finančnú, materiálnu ako aj odbornú....

Podporiť výzvu

Image 75

Prosba o príspevok pre slobodnú maminu počas koróna krízy

Prosba o financnu pomoc z FVP aj pre slobodnu maminu so 4r. synom, nakolko pocas korona krizy som s malym nezapadla do ziadnej skupiny pomoci napriek tomu ze skolky boli...

Podporiť výzvu

Image 1

Občianske združenie HANA

HANA pôsobí v oblasti násilia páchaného na ženách v meste Spišská Nová Ves. Jej poslaním sú bezpečie, ochrana a posilnenie žien, obhajoba práv žien a spoločenská zmena....

Podporiť výzvu