Ak nie je výzva overená, znamená to, že je nepravdivá?

Nie. Ak by sa preukázala nepravdivosť výzvy, prevádzkovateľ by ju zakázal. Možno len príjemca zatiaľ nezohnal vhodného overovateľa.

Otázky