Môže overovateľ zrušiť overenie?

Ak overovateľ nadobudne informácie, napríklad že sa radikálne zmenil stav, ktorý príjemca opisuje vo výzve alebo že bol uvedený do omylu, je jeho povinnosťou overenie zrušiť, resp. ukončiť.

Otázky