Dokedy platí overenie?

To záleží od overovateľa, ktorý pri každom overení nastavuje termín odkedy dokedy platí.

Otázky