Hory nás učia nevzdávať sa

nasťa

Každý športovec, horolezec,  každý cieľavedomý človek vie, že cesta k úspechu vedie cez vytrvalosť, malé krôčiky a odhodlanosť ísť aj cez bolesť, diskomfort a so sebazaprením. Vyberáme si rôzne ciele, ku ktorým napredujeme. Raz sú to peniaze, inokedy úspech v práci alebo v športe, úspech vo vzdelávaní. Tvoríme a vyberáme si životné výzvy a snažíme sa byť silní v odhodlaní, aby sme dosiahli vytýčený cieľ. Niekedy nám život výzvu vyberie sám.

Ročne ochorie na Slovensku približne 200 detí na onkologické ochorenie. Celá rodina sa zrazu ocitne pred vysokou horou, ktorá im stojí v ceste. Medzi nimi a ich vytúženým životom v zdraví a šťastí sa objaví nečakaná výzva. Prvou reakciou je šok a nepripravenosť na novú situáciu. Žiadna príprava pred výkonom, žiaden mentálny tréning a ani nazbierané fyzické sily. Pred náročným výstupom stojí dieťa, za ruku ho bude celou cestou držať mama, otec, súrodenci, širšia rodina. Pomáhať a povzbudzovať ho budú všetci lekári, sestry, fyzioterapeuti, sociálny pracovník, psychológ, priatelia a známi aj neznámi ľudia, ktorí ho nikdy nevideli a nič o ňom nevedia. No na horu musí vystúpať na vlastných nôžkach, musí po ceste zvládnuť bolesť, únavu, nečakané komplikácie, boj s pocitmi smútku, úzkosti, strachu.

Ako mu môžeme pomôcť? Čo pre neho môžeme urobiť? Môžeme si vybrať vlastnú horu a vystúpiť na jej vrchol. Pozvať priateľov a známych, zaprieť sa, prijať výzvu a s vedomím toho, že symbolicky podporím všetky deti stúpajúce na ich vlastnú horu a za vlastným cieľom. Môžeme im držať palce a fandiť im – podávajú  svoj životný výkon.

Takouto krásnou formou podporuje všetky deti aj pán Michal Caletka so svojimi priateľmi a všetkými, ktorí sa chcú pridať. V krásnej prírode švajčiarskych Álp usporiadal viackrát výstup na rôzne vrcholy. Nezostal však len pri symbolickej podpore, ale rozhodol sa podporiť Svetielko nádeje a jeho projekty aj finančnou formou. Sumou 900 € prispel so svojimi priateľmi na to, aby si deti hospitalizované na detskej onkológii v Banskej Bystrici mohli každý týždeň vo štvrtok vybrať chutnú večeru z reštaurácie.

Za všetky deti, ktoré stúpajú na svoju horu a chcú sa dostať až úplne na vrchol, Vám všetkým z celého srdca ďakujeme. Vážime si, že ste sa pridali k veľkej rodine, pre ktorú pomoc chorým deťom nie je cudzia.

Do budúcnosti Vám prajeme veľa pevného zdravia,  aby ste si mohli výzvy vyberať sami.

 

Mgr. Ľuboš Moravčík,

sociálny pracovník Svetielko nádeje


Svetielko nádeje, Centrum pomoci detskej onkológie podporuje výzvy

Image 1

Svetielko nádeje, centrum pomoci detskej onkológie

Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie je o dieťa po zdravotnej stránke postarané na vysokej úrovni, o čom svedčí fakt, že sa k nám chodí liečiť viacero detí nie len k oblasti našej pôsobnosti a teda zo stredného Slovenska, ale vyhľadali nás rodiny aj z iných častí Slovenska. Činnosť Svetielka nádeje spočíva v psycho- sociálno- ekonomickej pomoci čo znamená, že sa snažíme vzdialiť deti a rodiny od myšlienok spojených s ochorením rôznymi spôsobmi. Pomáhame im nie len rôznymi finančnými príspevkami, ale poskytujeme služby, vďaka ktorým sa ich náklady na liečbu zmiernia. Samozrejmosťou je prítomnosť rodiča na oddelení a na izbe spoločne s dieťaťom. Izby sú už niekoľko rokov krásne prerobené a prispôsobené dlhodobej hospitalizácii.

Podporiť výzvu

Image 0

Inšpirujme aktívnych učiteľov

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Našim cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady...

Podporiť výzvu

Image 0

PDCS - Podporte zmierovanie konfliktov a výchovu k nenásiliu

Podporte zmierovanie konfliktov a výchovu k nenásilu...

Podporiť výzvu

Image 21

Pomôžte Charlottke s rehabilitáciou, aby jej rúčka napredovala, kým je ešte čas

Je krásne mat dieťa každá žena tuží po dieťati .Moje dievčatko prišlo na tento svet veľmi krásne ale keď sa stalo niečo nečakane musí bojovať od narodenia aby sa mohla...

Podporiť výzvu