Kamoši z webu – Monika a Lukáš

kzw_banner_300x300

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk predstavil verejnosti 21. augusta nový projekt Kamoši z webu.

Kamoši z webu vznikli, aby pomohli deťom zo sociálne slabých vrstiev a vylúčených spoločenstiev získať zdroje na často malé výdavky spojené so školou a vzdelávaním či rozvíjaním ich talentu. Darca si sám vyberá, ktoré dieťa chce podporiť, zvolí si sumu aj možnosť, či chce darovať jednorazový dar alebo chce dieťa podporovať pravidelne každý mesiac. Príjemcom peňazí je vždy organizácia, ktorá s dieťaťom pracuje, teda napríklad mimovládna organizácia, škola, samospráva či cirkevné združenie,  a táto má aj povinnosť na vyžiadanie darcu alebo prevádzkovateľa portálu zdokladovať využitie získaných financií. Na sociálnej sieti Malí kamoši je priestor na spätnú väzbu od dieťaťa smerom k darcovi. Tu môže dieťa publikovať mikroblogy, zapájať sa do spoločnej hry – písania príbehov na pokračovanie, zverejňovať obrázky, diplomy alebo fotografie.

Do projektu Kamoši z webu je k dnešnému dňu zapojených 9 detí, ktoré vám postupne predstavíme.

Monika Hadová

Monika pochádza z Rankoviec, študuje na strednej škole za učiteľku. Do školy do Košíc denne dochádza 30 km. Mesačne tak potrebuje 38 eur. Bude veľmi rada, ak bude môcť študovať, aby sa vďaka tomu stala po skončení školy plnohodnotným členom spoločnosti. Aby sa to mohlo stať, potrebuje tvrdo pracovať na sebe, veľa sa učiť, ale aj pomoc nás všetkých ľudí, ochotných pomôcť.

 

 

Lukáš Kaleja

Lukáš je najstarší zo štyroch súrodencov. Každú nedeľu dochádza z Ostrovan na internát do Sniny. Študuje tam murárčinu na Odbornom učilišti internátnom. Potrebuje pomoc s úhradou cestovných nákladov do školy a rád by si tiež kúpil notebook, aby si uľahčil štúdium na strednej škole, aby si mohol vyhľadávať pracovné postupy a moderné metódy práce vo svojom odbore – murár. Lukáš je jediným deviatakom zo svojho ročníka v špeciálnej škole, ktorý pokračuje v štúdiu aj na strednej škole.

Jeho rodičia sú dlhodobo nezamestnaní a starajú sa ešte o ďalších troch mladších súrodencov. Celá rodina sa snaží skvalitniť si svoj život v osade. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na ich novom murovanom dome s vlastnou prípojkou na elektrinu a vodu.
Lukášovým snom je ďalej študovať, úspešne ukončiť školu a zabezpečiť si tak kvalitnejšiu budúcnosť. Ak má voľný čas, tak okrem práce okolo domu chodieva aj na pravidelné cirkevné stretnutia, kde rozvíja svoj herecký a spevácky talent.

 

Projekt Kamoši z webu bol podporený sumou 49 999 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín.


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 100

Cestovné do školy pre Moniku

Monika pochádza z Rómskej osady v Rankovciach. Pochádza zo šiestich detí a rada by študovala na strednej škole za učiteľku. Najbližšia stredná škola je v Košiciach (30 km) a cestovné by ju mesačne vyšlo na 38 Eur. Jej rodičia si to pri šiestich deťoch nemôžu dovoliť, preto sa obraciame na ochotné srdcia touto cestou.

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu