Kolektívne darcovstvo? Funguje! Za 30 minút 7000 €

Live-funding-web

Centrum pre filantropiu n.o. pripravilo minulý štvrtok (15.5.) v priestoroch Pisztoryho paláca v Bratislave experimentálne podujatie pre darcov a tri neziskové projekty s názvom LIVE FUNDING.

Prvý krát na Slovensku sa odskúšal model kolektívneho darovania inšpirovaný The Funding Network z Londýna. A úspešne! V Bratislave sa podarilo v priebehu podujatia získať prísľub darov v celkovej sume 7,000 EUR od približne 20 účastníkov na tri neziskové projekty.

Každý projekt bol krátko odprezentovaný a uvedený svojim „ambasádorom“ – Magdou Vášáryovou, Lacom Kossárom a Henrietou Mickovičovou. Nasledoval približne tridsaťminútový „moderovaný crowdfunding“, kde každý účastník mohol verejnej prehlásiť, akou sumou by rád ten-ktorý projekt podporil. Podujatím sprevádzal výborný Braňo „Bruno“ Ciberej.

Výsledok bol prekvapujúci. Oproti 4,050 EUR, ktoré dohromady projekty požadovali ako minimálnu sumu potrebnú na ich realizáciu, bola finálna suma takmer dvojnásobná.

Bratislava sa tak pridala k ďalším metropolám vo svete ako Londýn, New York, Toronto, Sydney, Melbourne, Istanbul, Cluj, kde sa podobné podujatia konajú a ktoré preukazujú, že darcovstvo nemusí byť výsostne individuálnou, privátnou vecou, ale jeho potenciál pre budovanie dôvery sa môže plne prejaviť v spoločenstve ľudí, ktorí sú prítomní na takomto podujatí.

Ako povedal riaditeľ Centra pre filantropiu n.o. Boris Strečanský: „Sme nesmierne povzbudení, veríme, že ďalšie podujatia budú pokračovať v tomto duchu. Zažili sme prejav sily množstva malých darcov, ktorí môžu spoločne urobiť tento svet lepším miestom pre všetkých a cez takúto skúsenosť sa aj sami posilniť.“

Na prvom live fundingu získal podporu projekt Memory Gym združenia Via Cultura, ktorý si kladie za cieľ posilňovanie historickej pamäti. Z darovaných prostriedkov chce vytvoriť stálu inštaláciu v Pisztoryho paláci v Bratislave cez umelecké stvárnenie his-torických postáv personifikujúcich tragické obdobia, ktoré sa prehnali priestormi paláca v 20. storočí.

Občianske združenie PRO VIDA získalo podporu na prácu s mladými ľuďmi z detských domovov vo veku 16 a viac rokov, v rámci mentorsko-vzdelávacieho programu Buddy tvoj kamoš, ktorý je zameraný dobrovoľníkov- mentorov mladých ľudí pripravujúcich sa na osamostatňovanie.

Združenie Jem Iné získalo podporu pre dotvorenie mobilnej kuchyne v rámci svojho Food Hub v Starej Tržnici – mobilnej školy varenia, kde sa bude dať prakticky vyskúšať, ako sa zdravo a kvalitne dá pripraviť jedlo a zároveň, aby tím Jem Iné mohol budovať zdravé stravovacie návyky u detí a edukovať personál školských jedální.

Podujatie typu LIVE FUNDING je otvorené pre každého, kto prichádza s priateľským nastavením a otvorený možnosti podporiť niektorý z prezentovaných projektov. Svojim charakterom vytvára podujatie komunitu darcov – účastníci majú možnosť stať sa členmi Kruhu darcov a navrhovať projekty na ďalšie podujatia a byť informovaní o ich realizácii.

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu