Právo a vrstvy reality

untitled

Procesorientovaná psychológia vníma realitu vo vrstvách. Hovorí, že okrem tej rukolapnej, rozumovej či „normálnej“ zvanej konsenzuálna realita žijeme paralelne v snovej realite, kde prežívame svoje konflikty, vášne, lásku, nenávisť a tvorbu. Občas sa chvíľu zacítime aj tretiu úroveň – hlbšiu esenciu žitia. Právny systém je ukotvený najmä v tej konsenzuálnej rovine – sú to pravidlá na ktorých sme sa ako spoločnosť dohodli že ich budeme pre svoju vlastnú ochranu dodržiavať a jasne rozpoznávať. Platia pre všetkých a na celú krajinu. Tento plošný záber má na svedomí spoločenská zmluva – niekde na úsvite dejín kmeňov sme sa vzdali časti slobody v prospech skupiny či neskôr štátu aby bol zvyšok našej slobody lepšie chránený. Právny systém však cez naše konflikty, spory a krivdy presahuje lemom kabáta aj do snovej reality. A keď niekedy v súvislosti s právom zacítime prítomnosť niečoho čo nás presahuje a čo sa ťažko oblieka do slov, dotýkame sa úrovne esencie.

Ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou

Ľudia s duševnou poruchou sú mnohokrát viac doma v snovej realite ako my „zdraví neurotici“. Sú expertami skúsenosťou a zrelé spoločnosti k nim pristupujú s úctou ako k zdroju múdrosti. O to viac však potrebujú oporu férového právneho poriadku, ktorý ich ochráni ale neobmedzí ani nepotrestá za inakosť.

Každá ľudská bytosť má práva a povinnosti. Spôsoby, akými sa tieto práva a povinnosti u rôznych ľudí napĺňajú, sa zákonodarcovia snažia primerane prispôsobiť miere schopnosti konkrétnych ľudí predvídať dôsledok svojho konania, našej kondícií, sile a miere možností konať vo svojom vlastnom najlepšom záujme. .

Ak sa v rodine či komunite ocitne človek v zmenenom stave spôsobenom duševnou chorobou, mení sa od základov život všetkých členov spoločenstva. Podporu teda potrebuje nielen ten jeden, ale všetci v systéme – a to vrátane pomoci v orientácií v labyrinte zákonov.

Ľudské práva v našej krajine

V zákonoch tejto krajiny sú zakotvené mnohé možnosti a podporné systémy pre ľudí s duševnou chorobou a ich príbuzných, o ktorých mnohí nič netušia. A je pravdepodobné, že mnohé zákony týkajúce sa ľudí s duševnou chorobou potrebujú revíziu – a kto to vie lepšie povedať ak nie odborníci? A tým myslíme predovšetkým odborníkov cez vlastnú skúsenosť s duševnou chorobou a ich príbuzných, ale aj ľudí pomáhajúcich profesií.

Stáva sa –a ľudia s duševnou chorobou to dobre poznajú – že sa ocitneme v životnej situácií, kde vieme posúdiť dôsledky svojich činov, aj rozhodovať sa vo svojom najlepšom záujme – ale chýbajú nám informácie a komunikačné zručnosti k tomu ako naše právo presadiť na úrade či na súde. Stáva sa aj to, že máme povinnosť, ktorú si neplníme, lebo o nej nevieme.

Nová brožúra o ľudských právach

Verím, že publikácia Ligy za duševné zdravie „Ľudské práva pre každého: Nahliadnutie do práv a povinností ľudí so skúsenosťou duševnej poruch a ich blízkych“ prispeje k podpore ľudí so skúsenosťou s duševnou inakosťou – krátkodobou či dlhodbejšiu, aby sme si mohli s radosťou vziať svoje práva a v pokoji plniť svoje povinnosti.

Zuzana Vasičak Očenášová, spolupracovníčka Ligy za duševné zdravie

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu