Rovnaká šanca na vzdelanie vďaka štedrým darcom

KAMOSI Z WEBU22

BRATISLAVA (31.10.2014) – Pravidelné napomenutia a poznámky za nenosenie učebníc. Dôvod? Šikovný študent, úplná sirota, na ne jednoducho nemal peniaze. Týchto príbehov je na Slovensku veľa, no aj vďaka novému projektu darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk môžu skončiť šťastne. Tak, ako to bolo v prípade Denisa, ktorý vďaka projektu Kamoši z webu získal v rekordne krátkom čase potrebné financie na kúpu učebníc.

Iba jednu hodinu trvalo, kým sa nepríjemná a ťažká situácia stredoškoláka Denisa Csiszára vyriešila. Chlapec je úplná sirota a žije so súrodencami v rodine svojej sestry. Tá mu platila cestovné do školy, na knihy už ale nedokázala našetriť. Na portáli Kamoši z webu bola preto zaregistrovaná výzva – žiadosť o finančnú podporu. Kamoši z webu sú projektom zameraným na podporu vzdelávania detí zo sociálne slabých rodín a vylúčených spoločenstiev. „Podobných výziev, ako bola Denisova, je na portáli www.kamosizwebu.sk hneď niekoľko. Vždy sa týka dieťaťa, ktorému zlá finančná situácia rodiny neumožňuje vzdelávať sa alebo rozvíjať svoj talent. Často pritom chýba iba pár eur. Práve preto vznikol spomínaný portál, aby formou mikrograntov pomáhal získavať zdroje na vzdelávanie a rozvoj talentu detí zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Výzvy  registruje vždy organizácia, ktorá s dieťaťom pracuje, napríklad škola, mimovládna organizácia, samospráva či cirkevné združenie. Táto je aj príjemcom peňazí a informuje darcov o tom, ako boli získané dary využité,“ povedala Daniela Lališová, projektová manažérka Kamošov z webu.

Denisov príbeh však nie je jediný, ktorý si získal darcov. Osudy detí, ktoré neraz vyrastajú v biede a bez rovnakých šancí na vzdelanie, ako majú ich rovesníci, ich nenechali chladnými. Od spustenia projektu Kamoši z webu uplynuli dva mesiace a za tento čas sa podarilo naplniť ďalšie dve výzvy – dvom chlapcom z chudobnej osady Ostrovany.  Frederik Kaleja má uhradené cestovné do internátnej strednej školy a Lukášovi Dunkovi, šikovnému krajčírovi, štedrí darcovia prispeli na kúpu vlastného šijacieho stroja, aby mohol zužitkovať, čo sa v škole naučil a šitím pre známych finančne vypomôcť skromnému rodinnému rozpočtu.

Kamoši z webu sú samostatnou platformou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorý vznikol v roku 2010 s jasným cieľom podať pomocnú ruku tým, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli vo finančnej núdzi alebo prevádzkujú či pripravujú nový zaujímavý projekt vo verejnom záujme.

Projekt Kamoši z webu bol podporený sumou 49 999 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín.

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu